PDA

View Full Version : Game của popcap full key+ crack mới nhất-tổng hợpLeTrongHieu
09-04-2011, 08:41 PM
Game của popcap full key+ crack mới nhất-tổng hợp

Đầu tiên để bẻ khóa game dow cái này về
Link đây
http://www.mediafire.com/?xtngddnsfgm( (http://www.mediafire.com/?xtngddnsfgm%28)( cái này không co virus đă test bằng KIS 7)
hoặc
http://www.mediafire.com/?d91mmssvxzo ( cái này có thể có virus)


Alchemy deluxe 3,14 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...mySetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/AlchemySetup-en.exe)


+Amazing adventures The lost tomb 36,70 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...tTombSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/AALostTombSetup.exe)

+ Astro pop deluxe 7,91 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...opSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/AstroPopSetup-en.exe)


+Atomica deluxe 3,16 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...omicaSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/AtomicaSetup.exe)


+Bejeweled 2 deluxe 9,41 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...ed2Setup-en.ex (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/Bejeweled2Setup-en.ex)


+Bejeweled deluxe 2,89 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...edSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/BejeweledSetup-en.exe)

+Big money deluxe 3,42 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...eySetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/BigMoneySetup-en.exe)

+ Bonnie 's bookstore deluxe 9,93 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...reSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/BonniesBookstoreSetup-en.exe)


+Bookworm adventures deluxe 19,80 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...WASetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/BWASetup-en.exe)

+Bookworm deluxe 4,75 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...rmSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/BookwormSetup-en.exe)

+Chuzzle deluxe 7,64 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...leSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/ChuzzleSetup-en.exe)


+Dynomite deluxe 3,72 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...teSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/DynomiteSetup-en.exe)+Eets deluxe 20,09 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc.../EetsSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/EetsSetup.exe)

+Feeding frenzy 2 deluxe 14,91 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...y2Setup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/FeedingFrenzy2Setup-en.exe)

+Hammer heads deluxe 12,25 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...dsSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/HammerHeadsSetup-en.exe)

+Heavy weapon deluxe 8,86 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...onSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/HeavyWeaponSetup-en.exe)

+Iggle pop deluxe 6,00 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...opSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/IgglePopSetup-en.exe)

+Insaniquarium deluxe 10,57 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...umSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/InsaniquariumSetup-en.exe)

+Plantasia deluxe 12,36 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...tasiaSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/PlantasiaSetup.exe)


+Mummy maze deluxe 3,14 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...yMazeSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/MummyMazeSetup.exe)


+Mystery PI deluxe 35,14 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...PISetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/MysteryPISetup-en.exe)

+Peggle deluxe 14,58 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...leSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/PeggleSetup-en.exe)

+Pixelus deluxe 5,95 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...usSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/PixelusSetup-en.exe)

+Pizza frenzy deluxe 6,19 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...zySetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/PizzaFrenzySetup-en.exe)


+Rocket bowl plus 12,61 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...lPlusSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/RocketBowlPlusSetup.exe)

LeTrongHieu
09-04-2011, 08:42 PM
Tiếp đây
+ Rocket mania deluxe 4,78 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...iaSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/RocketManiaSetup-en.exe)

+ Seven seas deluxe 2,72 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...nSeasSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/SevenSeasSetup.exe)
+Talismania deluxe 11 ,93 MB

http://downloads.popcap.com/www/popc...iaSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/TalismaniaSetup-en.exe)

+Tradewinds legends deluxe 14,38 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...gendsSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/TradewindsLegendsSetup.exe)

+Typer shark deluxe 5,45 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...rkSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/TyperSharkSetup-en.exe)
+Venice deluxe 16,35 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...ceSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/VeniceSetup-en.exe)

+Water bugs deluxe 10,94 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...rBugsSetup.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/WaterBugsSetup.exe)

+Zuma deluxe 5,97 MB
http://downloads.popcap.com/www/popc...maSetup-en.exe (http://downloads.popcap.com/www/popcap_downloads/ZumaSetup-en.exe)

DÙng file đính kèm để bẻ khóa
LInk crack : http://rapidshare.de/files/38522553/...opcap.rar.html (http://rapidshare.de/files/38522553/crackpopcap.rar.html)
hoặc : http://www.savefile.com/files/1367778

LeTrongHieu
09-04-2011, 08:42 PM
Cách crack các game của popcap,gamehouse... thành full game

Đầu tiên là popcapDownloads cái file này về
Link đây
http://www.mediafire.com/?xtngddnsfgm( (http://www.mediafire.com/?xtngddnsfgm%28) đă dùng KIS test)


Chạy file pcdpremover.exe ta có giao diện như sau:
http://i256.photobucket.com/albums/hh174/lepyeu/pop1.jpg


Bấm vào open
Sau đó chỉ đến file chạy của game cần crack. Ví dụ ở đây là tṛ Bejeweled 2 Deluxe

http://i256.photobucket.com/albums/hh174/lepyeu/pop2.jpg

Thế là xong, c̣n có cách khác nữa bạn có thể xem phần hướng dẫn ở file trên. Mai ḿnh post cách crack game của Reflexive và Gamehouse

LeTrongHieu
09-04-2011, 08:43 PM
Tiếp theo là crack game của Reflexive và Popgamers

Download keygen và file Reflexive Games
+keygen: http://www.zshare.net/download/977492fe80d7/
+ Reflexive Games: http://www.mediafire.com/?y3utzjdmytf

Đầu tiên các bạn downloads game về rồi cài game.
Khi cửa sổ game hiện ra, bạn chọn Play Game và chơi trong 5 phút rồi thoát ra.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re1.jpg


Sử dụng keygen.
- Bạn giải nén file Reflexive Games và copy 2 file Arcade.dat và ReflexiveArcade.dll trong thư mục vừa giải nén và paste vào thư mục theo đường dẫn:

C:\Program Files\game 's name\ReflexiveArcade
Ví dụ, game ḿnh cài là Elf bowling The last insult th́ có đường dẫn như sau:

Code:
C:\Program Files\Elf Bowling The Last Insult\ReflexiveArcade
Khi có thông báo hỏi có chép đè file không th́ bạn chọn Yes to all.

- Bạn giải nén gói keygen vừa download về để t́m file có biểu tượng h́nh chữ Z( tên là Devastation zone troopers 's keygen) . Bạn click đúp vào file đó để chạy keygen.

- Sau khi bạn thoát ra khỏi game, cửa sổ sau sẽ hiện ra -> click vào nút Already Paid.

http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re2.jpg

-- Click vào ḍng I'm not connected to the internet.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re3.jpg

và cửa sổ sau sẽ hiện ra.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re4.jpg
- Bạn copy ḍng code ở ô Below is the product code for (game 's name) on this computer.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re5.jpg

-Paste ḍng code đó vào ô Product Code của keygen.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re6.jpg

-- Sau đó bạn click vào nút Gen và một ḍng code mới sẽ hiện ra ở ô Unlock Code.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re7.jpg
-- Copy ḍng code mới hiện ra.
-- Paste nó vào ô Enter the UNLOCK CODE for this game on this computer here của cửa sổ game.
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re8.jpg


- Tiếp đến, bạn click vào nút SUBMIT
-- Cuối cùng, bạn click vào ḍng "Return to (game 's name)" để quay về cửa sổ game. Bây giờ game đă thành bản full
Đây là h́nh ảnh của game crack thành công
http://i259.photobucket.com/albums/hh304/lepyeu1991/re9.jpg

Vậy là xong, tiếp theo sẽ là crack game house
Có thêm cách crack mới của popgamers


Trích:
Đầu tiên down phần lấy keygen này về :
Sau khi down game về chưa chơi vội,
sau đó bật game lên và bật chương tŕnh Keygen lên
----Ở cửa sổ game :
-chọn Already Paid
-Tiếp theo chọn i'm not connected to the internet
-Tiếp theo copy cái số product code ( ở ô thứ 2 )
----Sang chương tŕnh Keygen
-Paste cái product code vừa copy vào trong ḍng product code
-Bấm Generate => sẽ hiện lên 1 cái ḍng seri ở ô Unlock code => copy nó
-Paste vào Unlock Code (ô cuối cùng) ở cửa sổ game => ấn Submit.
thế là xong game đă full chơi thoải mái

Link keygen : http://www.mediafire.com/?exdd2d0gmmf
pass: vn-zoom.com

LeTrongHieu
09-04-2011, 08:43 PM
Đây là crack game houseCáI này crack được cả popcap và game house, copy file đă giải nén vào thư mục game

http://rs365tl3.rapidshare.com/files..._GameHouse.rar (http://rs365tl3.rapidshare.com/files/101648851/Crack.Popcap_GameHouse.rar)

Trong này có 2 file dùng để crack 2 loại game. Cách làm tương tự nhau :
Bước 1: Download và cài đặt game.
Bước 2:Sau khi Setup xong, đừng chạy game mà hăy tắt cửa sổ đi.
Bước 3: Chạy file Crack Popcap ( nếu game của Popcap ) hoặc Crack Game House ( nếu là gamehouse), chọn Add to Explorer -> chọn add to menu context in windows explorer.
Bước 4: Exit "Crack all PopCap Game",mở My Computer và t́m vào thư mục cài đặt game. Chuột phải vào file ***.exe và chọn "Crack all PopCap Game" ( hoặc Unlock GameHouse ).
====================
Chú ư : Chỉ áp dụng cho XP.
Không áp dụng với 100% game v́ về sau có thể hăng phát hành sẽ fix.
HAVE FUN.Và một số hăng game khác++++Crack Oberon Games

http://rapidshare.com/files/97140612...eron_Games.rar (http://rapidshare.com/files/97140612/ALL_Oberon_Games.rar)

++++Crack Bigfish Games
http://rapidshare.com/files/97140540...fish_Games.rar (http://rapidshare.com/files/97140540/All_Bigfish_Games.rar)

++++ Crack Alawar Games
http://rapidshare.com/files/97140460...awar_Games.rar (http://rapidshare.com/files/97140460/All_Alawar_Games.rar)

++++Crack Shockwave Games
http://rapidshare.com/files/97140398...wave_Games.rar (http://rapidshare.com/files/97140398/Shockwave_Games.rar)


Crack All Alawar Games
http://www1.alawar.com/ (http://www1.alawar.com/)
Đầu tiên , các bạn Download bản crack games về sau đó làm như sau. Tuy nhiên ko phải là games nào cũng có thể crack được dễ dàng.

Mă:
http://www.mediafire.com/?0uiyyxgyfjt
http://i256.photobucket.com/albums/hh178/11110game4v/untitled.jpg?t=1202384064
Nhấn vào nút Crack it, t́m đường dẫn đến thư mục game rồi ấn Open.
http://i256.photobucket.com/albums/hh178/11110game4v/untitled1.jpg?t=1202384060
Sau đó bạn vào thư mục chứa game, sẽ xuất hiện một tên game đó+chữ new, click vào đó để chơi
http://i256.photobucket.com/albums/hh178/11110game4v/untitled3.jpg?t=1202384059