PDA

View Full Version : hướng dẫm cch tạo Chữ k mẫu theo tn, chữ k mẫu đẹp nhất 2012vietlove
03-04-2012, 01:14 PM
hướng dẫm cch tạo Chữ k mẫu theo tn, chữ k mẫu đẹp nhất 2012

ổng hợp những chữ k đẹp thế giới v Việt Nam để cc ban tham khảo

chữ k theo tn, chu ky dep theo ten, chu ki dep, chu ky dep nhat, Chữ k mẫ theo tn, mẫu chữ k theo tn, chữ k mẫu đẹp, chu ky dep, chữ k theo tn, xem chu ki theo ten

Phần mềm tạo chữ k theo tn, chữ k theo tn đẹp (http://haiduongvui.vn/forum/threads/45559-phan-mem-tao-chu-ky-theo-ten-chu-ky-theo-ten-dep)
Chữ k theo tn - Tạo chữ k điện tử trực tuyến đẹp, ấn tượng (http://haiduongvui.vn/forum/threads/46257-chu-ky-theo-ten-tao-chu-ky-dien-tu-truc-tuyen-dep-an-tuong)


http://ni6.upanh.com/b1.s13.d3/54a025440d2e12b384206b7f0c0d12f8_41046746.chukydep 1.gif

chu ky dep

http://ni9.upanh.com/b1.s13.d5/519df416783b15fa205ebcfca8f359d7_41046749.chukydep 1.jpg

http://ni2.upanh.com/b1.s3.d2/e2c6740f8f0b285576af037f8ea2d0c4_41046752.chukydep 1.png

http://ni4.upanh.com/b1.s25.d2/bae927b203df17c47c440ba55354f9c5_41046754.chukydep 2.gif

http://ni6.upanh.com/b1.s25.d1/9e9075bdf19e0e9d6de9e93eb09c4f4a_41046756.chukydep 2.jpg

chu ky dep

http://ni7.upanh.com/b1.s15.d1/66912a42f63c58a388d0dda5bed2de8e_41046757.chukydep 2.png

http://ni8.upanh.com/b1.s13.d5/8aa5d26f98fe745f1cb3cc5dffa7e8d0_41046758.chukydep 3.gif

http://ni0.upanh.com/b4.s13.d5/83daa7b045ef507ded703b4b19a91f65_41046760.chukydep 3.jpg

http://ni1.upanh.com/b3.s3.d4/5d4dffc07f2d1ab864eb463180f89d91_41046761.chukydep 3.png

chu ky dep

http://ni3.upanh.com/b5.s15.d1/555455d0505c2a9fe25ccbb118f865b8_41046763.chukydep 4.gif

http://ni4.upanh.com/b2.s13.d4/c3584e674973b5287d2ed80c21b777e8_41046764.chukydep 4.jpg

Chữ k c hướng đi ln
http://img138.imageshack.us/img138/8182/chukyphongthuy01.jpg


Nếu chữ k ko c nt cuối đi ln th cần c gạch dưới cho vững
http://img593.imageshack.us/img593/9509/chukyphongthuy02.jpg

Chữ k ny c nt kết thc theo hướng xuống dần. Điều ny cũng khng mang lại tốt đẹp. Nếu chữ k của bạn c nt giống như thế ny th nn thay đổi sao cho nt chữ c hướng đi ln
http://img267.imageshack.us/img267/8992/chukyphongthuy03.jpg

Chữ k kiểu nửa ma
http://img213.imageshack.us/img213/6747/chukyphongthuy04.jpg


http://ni6.upanh.com/b2.s24.d1/055f4407b913114d2b58f9745ffd6c40_41046766.chukydep 4.png

http://ni7.upanh.com/b6.s3.d4/8097c6d7e2664a227e465802622b8ea7_41046767.chukydep 5.gif
chu ky dep nhat
http://ni8.upanh.com/b3.s3.d2/c4817849a0d4561aec6e0bc9699794f2_41046768.chukydep 5.jpg

chu ky dep

http://ni9.upanh.com/b5.s25.d1/0c9268335456735713e45fdc99c210b2_41046769.chukydep 5.png

http://ni0.upanh.com/b1.s25.d1/c155319e051d579b0a36cfae39d566d3_41046770.chukydep 6.gif
chu ky dep nhat
http://ni2.upanh.com/b4.s3.d3/5bb1c95761da4b12ed6c7b1f25b3a130_41046772.chukydep 6.jpg

http://ni3.upanh.com/b3.s13.d4/96ac2eff25549bae95c643c44388df5d_41046773.chukydep 6.png

http://ni4.upanh.com/b6.s15.d1/090f41b80207df7ca1079fb9e10b1fcc_41046774.chukydep 7.jpg

http://ni5.upanh.com/b1.s13.d5/350820b1e97878674d973fd738a13026_41046775.chukydep 7.png

chu ky dep

http://ni6.upanh.com/b2.s13.d5/2188b8f25a248706c3d7a78ea4059f5c_41046776.chukydep 8.jpg

http://ni7.upanh.com/b5.s15.d1/84282ccde5f1432e1062ec8fc4f1267b_41046777.chukydep 8.png

http://ni9.upanh.com/b2.s15.d1/9140e64c2c4e74c09b2b738e2e70d05a_41046779.chukydep 9.jpg
chu ky dep nhat
http://ni0.upanh.com/b1.s3.d3/f6bd929142785507b3aa6e26aa13983a_41046780.chukydep 10.jpg

http://ni1.upanh.com/b5.s3.d4/a4f9fdb21dae2bfcdb4de72f67d47f51_41046781.chukydep 11.jpg

chu ky dep

http://ni3.upanh.com/b1.s13.d3/675415e487a1b77ed0e76fdd99e73b27_41046783.chukydep 12.jpg

http://ni4.upanh.com/b4.s15.d1/2de90862679f981b727faa585a9574cf_41046784.chukydep 13.jpg
chữ k mẫu
http://ni6.upanh.com/b1.s24.d1/d9d01d46dcd7ae70ffe596985857cf2b_41046786.chukydep 14.jpg

http://ni7.upanh.com/b1.s25.d1/65a0fd1e8cc7938a73fdfc1d3f4e135b_41046787.chukydep 15.jpg

http://ni9.upanh.com/b4.s15.d1/775a9dfddcf088d21648024514df9bcc_41046789.chukydep 16.jpg

chu ky dep

http://ni0.upanh.com/b5.s25.d2/d20cd4db3788cea0ae2bcf51732bfe3e_41046790.chukydep 17.jpg
chữ k theo tn

http://ni1.upanh.com/b4.s15.d1/29b3b17980aab95eb14ded0a48b536a4_41046791.chukydep 18.jpg

chu ky dep

http://ni2.upanh.com/b2.s13.d3/da032cf3700a7badb0e2a9380078e678_41046792.chukydep 19.jpg

http://ni3.upanh.com/b6.s24.d2/aa92823155a5d6cad442f1c763879678_41046793.chukydep 20.jpg
chu ky dep nhat
http://ni4.upanh.com/b4.s25.d2/157534fb4c67f2e084e6b045ce3f2844_41046794.chukydep 21.jpg

http://ni5.upanh.com/b3.s3.d4/6ebe247fb6e708c02fa22741ad02c03a_41046795.chukydep 22.jpg
chữ k mẫu
http://ni6.upanh.com/b5.s3.d4/ccf4743ef7d95325dea9660e028ac4e2_41046796.chukydep 23.jpg

http://ni8.upanh.com/b4.s24.d2/3163a85ec364d0118e9587fe06000441_41046798.chukydep 24.jpg


Tải ton bộ những chữ k mẫu theo tn, chữ k mẫu đẹp nhất
http://haiduongvui.vn/forum/images/mf.png
chu-ky-dep-nhat-theo-ten-chu-ky-mau-hai-duong-vui-vn.rar (http://www.mediafire.com/?5ucmz3vqbwq9fyc)