PDA

View Full Version : Đọc truyện tranh 18+ |truyện tranh 16+|truyện tranh 18+ nhật bản |doremon chế 18+ p2godad
10-06-2011, 06:50 AM
Đọc truyện tranh 18+ |truyện tranh 16+|truyện tranh 18+ nhật bản |doremon chế 18+|truyện tranh 18+ nhật bản màu|truyện tranh 18+ nhật bản full màu|truyện tranh 18+ nhật bản hài|truyện tranh 18+ nhật bản download|truyện tranh 18+ nhật bản |truyện tranh 18+ nhật bản miễn phí|truyện tranh 18+ nhật bản ăn trái cấm đầu tiên với cha|truyện tranh 18+ nhật bản cô nagf xinh đẹp|

http://ca8.upanh.com/15.555.19837698.Lt90/128749454282931334574574.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19837699.Xh90/1287494535622141279574574.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19837700.YzI0/1287494567266892398574574.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19837702.ay70/1287494590579919339574574.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19837703.Rjk0/12874945391563522865574574.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19837704.apf0/12874945461275816303574574.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19837705.iKO0/12874945491135942275574574.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19837707.t9z0/12874945521713884589574574.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19837709.vPS0/12874945561947738721574574.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19837710.BPZ0/12874945711239259330574574.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19837711.q3N0/12874945741058881515574574.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19837712.dWm0/12874945771982616141574574.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19837713.RXO0/12874945802046888124574574.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19837714.Tta0/12874945831105445201574574.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19837716.Zra0/12874945861068799316574574.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19837717.hqT0/comic47700x0.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19837718.vK0/comics10.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19837719.oNy0/comics49.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19837722.zIs0/em1eoystzj3i1obqdcky.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19837724.qRD0/u9yryc3vsewvbu7wrms0.jpg


http://ca7.upanh.com/15.555.19838093.R510/pft028slrdany05.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838094.N0B0/pft008slrr.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838095.TwS0/pft009slrr.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838096.ctz0/pft010slrr.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838098.swy0/pft011slrpen04.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838099.J5G0/pft013slrr.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838100.Zs10/pft014slrr.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19838101.L1d0/pft016slrr.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838102.Vpm0/pft018slrr.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838103.UOE0/pft019slrr.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838104.DqF0/pft020slrdany03.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19838105.TwS0/pft021slrr.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838107.VAC0/pft022slrr.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19838109.NER0/pft024slrdany04.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838111.Vh40/pft025slrpen06.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838112.6Ny0/pft027slrr.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19838121.H7r0/aids.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838122.BOQ0/pft029slrdany06.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838123.Nn90/pft030slrpen10.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838124.yAU0/pft031slrrruthe14.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838126.VBa0/pft032slrpen11.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838128.r9w0/pft033slrrruthe15.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19838129.azT0/pft034slrrruthe16.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838130.M7u0/comic1.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838131.cX60/comic11.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838132.Zm80/comic15.jpg
http://ca7.upanh.com/15.555.19838133.iQ0/comic2.jpg
http://ca8.upanh.com/15.555.19838134.y6d0/comic23.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838135.k0m0/comic29.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838136.jrV0/comic39.jpg
http://ca5.upanh.com/15.555.19838139.yXx0/comic45.jpg
http://ca6.upanh.com/15.555.19838140.tpO0/comic57.jpg
http://ca2.upanh.com/17.760.22150946.0jU0/00016175an7.jpg
http://ca7.upanh.com/17.760.22150947.Y0e0/00016176rb7.jpg
http://ca8.upanh.com/17.760.22150948.Y0e0/00016177qh3.jpg
http://ca9.upanh.com/17.760.22150949.qyF0/funnycomics2.jpg
http://ca2.upanh.com/17.760.22150950.Az0/funnycomics001.jpg
http://ca8.upanh.com/17.760.22150952.K5f0/hilariousadultcomicstrip1.jpg
http://ca2.upanh.com/17.760.22150954.Bxi0/hilariousadultcomicstrip2.jpg
http://ca7.upanh.com/17.760.22150955.VLv0/hilariousdog.jpg
http://ca8.upanh.com/17.760.22150956.MR70/sexycartoon.jpg
http://ca9.upanh.com/17.760.22150957.vcR0/tampixw.jpg
http://ca7.upanh.com/17.760.22150959.Dec0/vuhungnet015.jpg
http://ca2.upanh.com/17.760.22150962.UH80/waitoilet.jpg
http://ca8.upanh.com/17.760.22150964.hNx0/www.jpg
http://ca9.upanh.com/17.760.22150965.Gva0/www002.jpg
http://ca2.upanh.com/17.760.22150966.IAj0/www003.jpg
http://ca7.upanh.com/17.760.22150967.EK90/www004.jpg

vietlove
20-09-2011, 07:49 PM
http://cb5.upanh.com/19.581.26430414.Qke0/aki710.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb7.upanh.com/19.581.26430416.w9L0/aki711.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb0.upanh.com/19.581.26430419.w9L0/aki712.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb3.upanh.com/19.581.26430422.Ewy0/aki713.jpg


http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb6.upanh.com/19.581.26430425.NsX0/aki714.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb9.upanh.com/19.581.26430428.oEn0/aki715.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb0.upanh.com/19.581.26430429.5Bl0/aki716.jpg


http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb3.upanh.com/19.581.26430432.LLU0/aki717.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb5.upanh.com/19.581.26430434.8e90/aki718.jpg


http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb6.upanh.com/19.581.26430435.Rhj0/aki719.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb9.upanh.com/19.581.26430438.OrY0/aki720.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb0.upanh.com/19.581.26430449.QZW0/aki721.jpg


http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb3.upanh.com/19.581.26430452.rfI0/aki722.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb4.upanh.com/19.581.26430453.p4y0/aki723.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb5.upanh.com/19.581.26430454.hZX0/aki724.jpg


http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb6.upanh.com/19.581.26430455.rmV0/aki725.jpg
http://yo88.net/forum/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. www.yo88.net (http://www.yo88.net/) Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb8.upanh.com/19.581.26430457.yji0/aki726.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb0.upanh.com/19.581.26430459.h950/aki727.jpg


http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb1.upanh.com/19.581.26430460.wpP0/aki728.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb2.upanh.com/19.581.26430461.zzu0/aki729.jpg
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1122x1600.http://cb4.upanh.com/19.581.26430463.e8U0/aki730.jpg

vietlove
20-09-2011, 07:50 PM
http://upload69.net/images/13361619063778342423.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 814x1200.http://upload69.net/images/44115335208274862602.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/38454571646457983566.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/58420857043757399230.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/06455511102549996875.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)ht tp://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/74353333633125516434.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/62286175148721207220.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/78924862477930659308.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)ht tp://lauxanh.us/diendan/images/statusicon/wol_error.gifT

http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/69471332643219115446.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F).http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 824x1200.http://upload69.net/images/80351756935689815303.jpg

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
.http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/26272839657206599704.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)ht tp://lauxanh.us/diendan/images/statusicon/wol_error.gif

http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/75580623752724889706.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/94769011689862162955.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/11254491686307716079.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/41404757390076313230.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/39318190581042145259.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/42715508357475849726.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

(http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)
http://chiasetructuyen.com/@home/images/statusicon/wol_error.gifThis image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 825x1200.http://upload69.net/images/70135107445490356132.jpg (http://yo88.net/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fupload69.net%2F)

vietlove
20-09-2011, 07:50 PM
Đọc truyện tranh 18+ 16+ full


Bấm xem online p1 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5694)
Bấm xem online p2 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5631)
Bấm xem online p3 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5519)
Bấm xem online p4 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5571http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5571)
Bấm xem online p5 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5570)
Bấm xem online p6 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5568)
Bấm xem online p7 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5558)
Bấm xem online p8 (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5856)
p9 update

vietlove
20-09-2011, 07:50 PM
doremon chế 18+
http://chiasetructuyen.com/@home/forumdisplay.php?f=55
truyện tranh 16+|truyện tranh 18+
p1
bam de xem online (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?p=7654#post7654)
p2
bam de xem online (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?p=7657#post7657)
p3
bam de xem online (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?p=7661#post7661)
p4
bam de xem online (http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?p=7659#post7659)
p5
bam de xem online

xuantai
21-09-2011, 07:18 AM
Manga ecchi, mát mẻ trẻ khỏe

http://cc7.upanh.com/26.782.34005876.grS0/0400273790.jpgNguồn: Từ cái ổ cứng máy tính nhà ḿnh. Chi tiết hơn nữa là từ những trang web đọc truyện tranh online.
Sau khi down về ḿnh đă edit lại, phân ra thành các vol cho dễ đọc (v́ b́nh thường là mỗi chap 1 link, 1 folder riêng). Sẽ cố gắng với tiến độ 2 bộ/1 tuần.
Mong các bạn ủng hộ! http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif
Bắt đầu nhé:
Trước hết các bạn phải có chương tŕnh join file:
www.ziddu.com/download/9760415/FSJSetup.exe.html (http://www.ziddu.com/download/9760415/FSJSetup.exe.html)

Join xong th́ giải nén bằng winrar:
www.mediafire.com/?g6gzqigt5egccip (http://www.mediafire.com/?g6gzqigt5egccip)

Giản nén xong th́ bật lên mà đọc.

Với những bộ truyện có file pdf th́ các bạn down foxit reader về để đọc nhé.
DL (có crack):www.mediafire.com/?iliezv4r3rvsnkm (http://www.mediafire.com/?iliezv4r3rvsnkm)
Hướng dẫn crack: Down về, giải nén ra, sau đó cài đặt. Cài đặt xong th́ copy toàn bộ các file trong folder patch trong file down về vào trong thư mục gốc chứa foxit đă cài đặt. Xong rồi đó.

Những điểm cần lưu ư:
+ Bất kỳ cái ǵ đ̣i pass th́ đều là: vn-zoom.com(nhớ kỹ đấy không lại bảo ḿnh không đưa pass). Nếu có pass khác th́ tại mục của truyện đó ḿnh sẽ ghi rơ.
+ Ai yêu thích truyện ǵ có thể reply tại topic này, nếu đúng là ecchi và hay th́ ḿnh sẽ up cho các bạn.
+ Các bạn muốn down anime th́ click vào đây (http://www.vn-zoom.com/f29/mf-anime-vietsub-update-lien-toi-1225722.html).
Các kư tự dùng trong list:
Completed: đủ bộ
Updating: sẽ cố gắng update các phần mới nhất
Ấn Ctrl + F để t́m truyện bạn muốn t́m (nếu có trong này).

Và bây giờ là các bộ manga:

Thông báo mới nhất:

Mệt lắm rồi, khi nào có hứng sẽ up tiếp http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif
Update link 4share, những bộ nào nặng >500mb ḿnh sẽ up thêm link 4share cho mọi người tiện download.


Coming soon...

http://cc5.upanh.com/27.665.34938684.5w50/250pxshanaohyoshitsunecoverv.jpg

http://cc7.upanh.com/27.665.34938686.Pxj0/vothan300360svn.jpg


http://cc5.upanh.com/27.179.34439064.cL80/ningenwallpapersshingetsutantsuki.jpg


http://cc5.upanh.com/27.92.34350364.vX60/draftlens18017592module150695866photo1307532373the breakernewwave.jpg


update 16/09/2011

Island - 6 vol - 48 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/27.131.34389848.nWa0/island1.jpg
Miho đặt chân tới đảo Cheju với hy vọng t́m được một cuộc sống mới, và đó cũng chính là điều cô t́m được ở đây. Bị săn đuổi bởi ác ma, chỉ một người duy nhất bảo vệ cô trước cái chết cận kề - một sát thủ vô t́nh vô danh c̣n đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Lần theo những đầu mối của lời nguyền trên đảo Cheju, Miho và người hộ vệ của cô dấn thân vào mặt tối đáng sợ của Địa Ngục trần gian, nơi không có ai là kẻ vô tội, và tất cả đều là con mồi của quỷ.
DL:www.mediafire.com/?dajedceqni22k (http://www.mediafire.com/?dajedceqni22k)Kimi Kiss : "Various Heroines" - 5 vol - 45 chap - completedhttp://cc6.upanh.com/27.665.34938685.gda0/kimikiss.jpg
Các câu chuyện đều xoay quanh anh bạn Aihara Kouichi, một anh chàng b́nh thương như bao anh chàng khác, nhưng mỗi tội là có khả năng thu hút con gái rất kinh

Là 1 trong những bộ manga rất đặc biệt về kết cấu lẫn nội dung, KimiKiss - Various Heroines giống như một visual novel được vẽ bằng tranh. Chia làm nhiều phần, mỗi phần là 1 câu chuyện t́nh giữa một nhân vật nam chính đă quá quen thuộc từ đầu đến cuối truyện, cùng với 1 nhân vật nữ hoàn toàn mới. Mỗi câu chuyện hoàn toàn không liên quan ǵ với nhau, đủ để các bạn thỏa ḷng lựa chọn một màn hương diễm ướt át cho riêng ḿnh.
Theo bạn ai là người hợp nhất với anh chàng.
DL:www.mediafire.com/?bdmehlddtqpde (http://www.mediafire.com/?bdmehlddtqpde)Tổng hợp one shot hay - updatinghttp://cc0.upanh.com/26.255.33465089.mk70/one20shot3.jpg
Thể loại nào cũng có cái hay của nó, oneshot cũng vậy. Tuy là những câu truyện ngắn nhưng đều xúc tích, đem lại cho người đọc nhiều suy ngẫm.
Ḿnh tổng hợp những oneshot ḿnh thấy hay c̣n với mọi người th́ ḿnh không biết thế nào (ecchi là chủ yếu)
DL:www.mediafire.com/?s0bq137wkdb60 (http://www.mediafire.com/?s0bq137wkdb60)

update 04/09/2011

- vol 8,9 GE_Good Ending (hăy t́m đến mục GE_Good Ending để thấy linh dl)


- vol 21,22,23 GTO_Great Teacher Onizuka (hăy t́m đến mục GTO_Great Teacher Onizuka để thấy link dl)

- vol 14,15 Kami_Thế giới chỉ có chúa mới biết (hăy t́m đến mục thế giới chỉ có chúa mới biết để thấy link dl.

Chery Juice - 4 vol - 20 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/27.383.34649328.lUh0/i100786.jpg
Chery Juice kể về Otome và Minami, 2 chị em kế. Minami là cậu trai được hâm mộ và học nấu ăn ở trường, và Otome là cô gái trung b́nh đang yêu bạn thân của Minami, Amane.
Truyện nói về đời t́nh c3am của Minami và Otome đang yêu những nhân vật khác... phải không nhỉ ??
Dl:www.mediafire.com/?b8s1vl8gmybduu0 (http://www.mediafire.com/?b8s1vl8gmybduu0)
Eternal Sabbath - 8 vol - 82 chap - completedhttp://cc6.upanh.com/27.179.34439065.OUk0/esvol7eternalsabbathfuyumisoryopaperbackcoverart.j pg
Ryousuke Akiba tự nhận là ES (tên gọi gene Eternal Sabbath trong một thí nghiệm khoa học bí ẩn). Anh có thể sống ít nhất 200 năm và có khả năng xâm nhập vào tâm trí người khác, xem được tất cả bí mật thầm kín nhất và thay đổi kí ức của người hoàn toàn xa lạ Ryousuke không làm ǵ xấu xa mà chỉ quanh quẩn ở Tokyo t́m kiếm sự sinh tồn... Không ai hiểu mục đích của anh là ǵ hay nhận ra con người thật sự của anh cho tới một ngày anh gặp được tiến sĩ Mine Kujou...
Dl:www.mediafire.com/?gdc7vc4m11w7wnc (http://www.mediafire.com/?gdc7vc4m11w7wnc)
Imadoki - 5 vol - 28 chap - completedhttp://cc7.upanh.com/27.92.34350366.g4B0/51qpxajh12lsl500aa300.jpg
Cô bé Tanpopo vui mừng v́ được nhận vào một trường tư lớn nhất Tokyo. Nhưng ở đó, cô bị bạn cùng lớp chế nhạo và xa lánh v́ gia đ́nh nghèo, Tanpopo sẽ ra sao trong ngôi trường này.
Dl:www.mediafire.com/?0n0ebj38qsompdr (http://www.mediafire.com/?0n0ebj38qsompdr)update 27/08/2011

Kannazuki no Miko – 2 vol – 14 chap – completed


Unbalance X Unbalance – 9 vol – 72 chap - updatinghttp://cc8.upanh.com/27.92.34350367.Y9E0/3364348343ab8351a753.jpg
Jin – Ho đem trả lại ví và một chiếc điện thoại di động cho một phụ nữ trẻ xinh đẹp (Hae – Young ) trong một cửa hàng sách, và sau khi được trả lại đồ người phụ nữ đă nhận ra ḿnh đă bị Jin - Ho lấy mất 7000 won. Hae – Young khá lo lắng, nhưng rồi cuối cùng cô lại quyết định sẽ coi số tiền đó là một khoản cho vay và sau này cô sẽ đ̣i Jin - Ho trả lại.
Vào ngày đầu tiên trong năm học mới của Jin - Ho, cậu đă vô cùng khiếp sợ khi biết rằng Hae – Young chính là giáo viên chủ nhiệm mới của ḿnh...
Cái lũ trong ảnh là harem của nó đấy, thằng này kinh thật, từ giáo viên cho đến nữ sinh, nó chả tha cho ai cả (ước chi ḿnh cũng như nó nhỉ http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif)
DL:www.mediafire.com/?69lk1s8892ahw (http://www.mediafire.com/?69lk1s8892ahw)update 26/08/2011

Shaman king - 44 vol - 300 chap - completedhttp://cc1.upanh.com/27.34.34290570.Axm0/5496019vgyhkjgh.jpg
Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đă bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao. Manta là một cậu bé đang học trung học ở Tokyo. Cậu t́nh cờ làm quen với Yoh, một pháp sư mới chuyển đến cùng lớp. Manta lần lượt gặp những pháp sư khác như Anna, Ryu, Tao Ren, Tao Jun. Shaman King kể về cuộc phiêu lưu của Yoh, Anna, và các bạn qua lời kể của Manta.
Dl:www.mediafire.com/?rsf4c2v54zcgb (http://www.mediafire.com/?rsf4c2v54zcgb)Sekirei - 11 vol - 116 chap - updatinghttp://cc8.upanh.com/27.34.34290567.TSQ0/3700270043838389253.jpg
Một tổ chức tên là MBI đă tung ra những người sở hữu năng lực siêu nhiên, gọi là Sekirei trên tokyo. Có tất cả 108 Sekirei, mỗi người đều có mă số riêng của ḿnh, các Sekirei này tự t́m kiếm Ashikabi của ḿnh(nhưng cũng có thể bị ép trở thành Sekirei của Ashikabi đó), sau đó các Sekirei này sẽ đấu với nhau, Sekirei và Ashikabi cuối cùng c̣n lại sẽ được một phần thưởng của MBI. Minato Sahashi, một chàng trai bị rớt đại học 2 lần, t́nh cờ đụng phải Sekirei số 88, tên là Musubi, và được cô nhận làm Ashikabi...
DL:www.mediafire.com/?a322w3zhad719 (http://www.mediafire.com/?a322w3zhad719)
Sắp xếp theo abc:

1-9

100% Perfect Girl – 11 vol – 82 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/e8e58652d58c70ca93b39a19e0aa8f365g.jpg

Thể loại: Action Manhwa Mature Psychological Romance Shoujo

Tác giả: Wann
Jay Jin, nữ sinh trung học năm cuối nước Đại Hàn Dân Quốc, có tài và yêu thích hội họa. Tuy đoạt giải thưởng hội họa nhưng Jay phải nhường học bổng cho một nữ sinh khác theo yêu cầu của nhà trường v́ gia đ́nh họ tài trợ cho trường khá nhiều. Vào ngày buồn bực đó, Jay phải đi đón 1 sinh viên trao đổi sẽ ở trọ nhà Jay. Đến sân bay không gặp v́ đến đón muộn, Jay phải đến khách sạn để đón. Và đó là lần đầu tiên anh (em) gặp em (anh).
Anh-Jarte Max-hoàng đế trị v́ nước Roinne nhỏ bé nhưng nổi tiếng về du lịch và có trường dạy hội họa được thế giới biết đến. Jarte đến Hàn kư hợp đồng với liên đoàn khách sạn, mở một chi nhánh khách sạn ở Hàn. Jarte vốn xưa nay không tin vào ba chuyện t́nh yêu vớ vẩn bởi (theo thư kư Benjamin) không cần mời cũng vạn người đẹp mê mệt anh chàng. Một hai chê cuốn tiểu thuyết “100% Perfect Girl” mà Ben đọc là nhảm nhí, vậy mà khi gặp Jay ở hành lang khách sạn bởi sự cố chiếc nhẫn hoàng gia rớt lăn long lóc đến dưới chân Jay, th́ Jarte như người mất hồn đuổi theo Jay bằng xe taxi trong khi không để ư là không đem theo tiền (Ben đau bụng đang vào W.C).
Dở khóc dở cười, Jay phải trả tiền taxi cho anh chàng chẳng quen biết ǵ kia, lại c̣n phải mời ổng ăn v́ bụng anh chàng kêu ọc ạch. Không ngờ Jarte bị dị ứng thịt gia cầm, lăn đùng ra làm Jay nhà ta sợ chết điếng. Chưa hiểu ǵ th́ cả đoàn cận vệ nhào vô lôi Jarte đi cấp cứu mất tăm mất biệt...
DL:www.mediafire.com/?89yd7giyhgr4m (http://www.mediafire.com/?89yd7giyhgr4m)
Updating…

A:

Aikora – 12 vol – 119 chap – completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/4.jpg
Maeda Hachibe, 1 thằng bệnh hoạn chính gốc, mục đích sống của nó không ǵ khác ngoài việc t́m kiếm những “phụ kiện” hoàn hảo trong đầu nó. Đó là cặp mắt lung linh, cái eo thon, cặp mông h́nh trái đào, bộ ngực “tàu siêu tốc” hay cặp gị thẳng tắp của phù thủy Sanny trong Anime… Và để làm được điều đó, nó quyết định khăn gói lên thành phố học cấp 3. Thật thần kỳ khi nó học đúng trường có tất cả những phụ kiện quư giá của nó, hơn nữa họ lại c̣n ở chung một kư túc xá nữ. Mọi thứ rối rắm khi kư túc xá của nó bị cháy rụi buộc nó phải ở tạm cái nhà kho trong kư túc xá nữ. Chuyện ǵ sẽ xảu ra khi một thằng bệnh hoàn được ở cùng các phụ kiện trong mơ của nó?
DL:www.mediafire.com/?y50ja29tr7a1a (http://www.mediafire.com/?y50ja29tr7a1a)Aishiteruze Baby – 7 vol – 33 chap – completedhttp://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/183376_174230995957760_122662894447904_387120_6834 223_n.jpg
Câu truyện nói về Kippei, một chàng trai ăn chơi nổi tiếng phải chăm sóc đứa em họ nhỏ mới hơn 5 tuổi Yuzuyu. Cô bé chuyển đến sống chung nhà cậu v́ những rắc rối của gia đ́nh, v́ vậy Kippei phải bắt đầu đối mặt với một trách nhiệm khá nặng nề - chăm sóc cho Yuzuyu.
DL:www.mediafire.com/?1rd54vd27wo3u (http://www.mediafire.com/?1rd54vd27wo3u)Air Gear – 14 vol – 122 chap - updatinghttp://i781.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/AIRGEARimg001.jpg
Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lănh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki t́nh cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đă trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ c̣n tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Tricks.
DL:
mf:www.mediafire.com/?umw5ff9u691u3 (http://www.mediafire.com/?umw5ff9u691u3)
4share:http://up.4share.vn/f/33020a07060500...0Gear.rar.file (http://up.4share.vn/f/33020a070605000b/Air%20Gear.rar.file)
Akazukin Eliza_ Cô bé quàng khố đỏ :]] – 1 chap – completedhttp://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/V-SkyEliza03.jpg
Thể loại one shot, 1 chap thôi mà, đọc đi là hiểu.
DL:www.mediafire.com/?9h304ls08047rai (http://www.mediafire.com/?9h304ls08047rai)Anake-chan – 2 vol – 10 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/Anake-chan.jpg
Amamiya vừa chết.Chết bởi trượt chân ngă do một cái chai.Nhưng cậu ta được ban tặng 1 cơ hội sống : Sống trong cơ thể của một cô gái tên Akane ( trong khi cô này đang hạnh phúc trên thiên đường).Vậy cậu Miya này làm thế nào để có thể ḥa hợp với thân thể,gia đ́nh,bạn bè,trường học,lối sống của cô gái này.Chắc chắn không chỉ có vụ tráo đổi thân thể trong bộ này.
DL:www.mediafire.com/?382pjkwx8fpvtn4 (http://www.mediafire.com/?382pjkwx8fpvtn4)Anedoki – 3 vol – 26 chap – completedhttp://cc1.upanh.com/26.170.33377310.6o40/1111.jpg
Một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp ở cùng một thằng nhóc mới 13 tuổi. Chuyện ǵ sẽ xảy ra???
DL:www.mediafire.com/?ac367w08fdc5c (http://www.mediafire.com/?ac367w08fdc5c)
Angelic Layer – 5 vol – 27 chap - completedhttp://i781.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/angelic_layer_wallpaper1.jpg
Trong tương lai, các tṛ chơi phổ biến nhất trên thế giới là Angelic Layer. Người chơi phải tạo ra và rèn luyện Angel của riêng ḿnh để chiến đấu trong các giải. Misaki Suzuhara là một người chơi mới với thiên thần loại tốc độ - Hikaru tham gia vào thế giới Angelic Layer. Chuyện ǵ đang chờ đón? Những đấu thủ tốt hay những kẻ xảo trá trong tṛ chơi?
DL:www.mediafire.com/?0cusx3y9c588x (http://www.mediafire.com/?0cusx3y9c588x)
Angel Densetsu (Truện hài cười vỡ bụng.) – 11 vol – 84 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/AngelDensets.jpg
Thiên thần và ác quỷ, ḷng tốt và tính xấu, hai mặt đan xen nhau giữa đời thường. Hiện rơ trên từng tính cách và khuôn mặt khi bạn lần đầu đối diện một người không quen biết. Nhưng điều đó lại hoàn toàn khác biệt với Kitano Seiichiro, cậu là ai? một con người có trái tim bao dung hơn tất cả, thánh thiện hơn tất cả. Thiên thân trong loài người sao? Không, với mọi người, cậu là tên ác quỷ ” làm quái nào tồn tại giữa thế gian này” . Cậu chính là kẻ đứng đầu nhóm bảo kê trường. Luôn làm kẻ khác khiếp sợ. Vậy cậu là ai, thiên thần mang gương mặt ác quỷ.
DL:www.mediafire.com/?yrhwn7581j6wv (http://www.mediafire.com/?yrhwn7581j6wv)Updating…


B:

Baby Please kill me - 2 vol - 27 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/26.695.33917158.HXb0/babypleasekillme.jpg
Đây là một câu chuyện giữa một nữ sinh điển h́nh Yasuna và cô bạn sát thủ cùng lớp cô, Sonya. Sonya cố ḥa đồng với mọi người nhưng bản năng của cô ấy lại khó kiểm soát và Yasuna cố gắng để thân thiện với Sonya hơn nhưng thường bị cô ấy đe dọa. Truyện cho những ai muốn giảm x́-trét.
DL:www.mediafire.com/?xtorw4ulk6oi3ub (http://www.mediafire.com/?xtorw4ulk6oi3ub)

Basilisk - 5 vol - 29 chap - completedhttp://cc8.upanh.com/26.896.34123077.b8e0/angeliclayerfull.jpg
Tộc Iga và kouga là kẻ thù trong suốt hàng trăm năm. Hanzo Hattori là người đă giữ cho 2 tộc không bị rơi vào các cuộc chiến đẫm máu. Nhưng giờ đây dưới sự cai trị của shogun Tokugawa mối thù hận đó càng trở nên sâu đậm hơn.
Những ninja ưu tú của mỗi tộc phải chiến đấu đến chết để xem sẽ được kề cận bên Shogun, nhưng không phải tất cả thành viên đều đồng ư. Oboro của tộc Iga và Gennosuke của tộc Kouga đă yêu nhau. Liệu t́nh yêu của họ có thể xóa bỏ mối thù hận của 2 gia tộc hay sẽ lại là một bi kịch? Hăy xem để có câu trả lời nhé!
DL:www.mediafire.com/?0yy2jasgl2d99 (http://www.mediafire.com/?0yy2jasgl2d99)

Bitter Virgin – 4 vol – 32 chap - conpletedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/bittervirgin.jpg
Truyện này dành cho các cô gái đọc th́ sẽ có ư nghĩa hơn. Daisuke Sawa, một thanh niên chững chạc trong cuộc sống đời thường (do cậu mất bố từ năm 7 tuổi) nên cậu được khá nhiều cô gái trong trường để ư nhưng cậu lại chẳng thích ai trong sô họ. Vào một buỏi chiều, cậu trốn vào nhà thờ khi bị các bạn gái săn đón, lư do không bạn gái nào dám vào nhà thờ là v́ mọi người đồn rằng ở đây có hồn ma của một cô dâu bị bỏ rơi luôn rượt đuổi mọi người bằng con dao cắ bánh. Thế nhưng Aikawa Hikano – bạn nữ cùng lớp với cậu và cũng là một trong những bạn nữ cậu ghét nhất – mới chuyển đến không biết ǵ về tin đồn đó. Tại đây cô ấy đă kể lại toàn bộ quá khứ đau thương của cô ấy, một câu chuyện mà ai cũng muốn quên. Daisuke đă bghe toàn bộ ở một goc khuất, thế là t́nh cảm của cậu với Hikano bắt đầu thay đổi…
DL:www.mediafire.com/?gy6qze6kfq6yq (http://www.mediafire.com/?gy6qze6kfq6yq)Black Cat - 27 vol - 185 chap - completedhttp://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/3668768133_3c71b53b33.jpg
Từng là thành viên đặc biệt mang bí danh 13 của đội quân "Những người bảo vệ thời gian" nhưng Torai lại đoạn tuyệt tất cả để hướng đến cuộc sống mới - 1 kẻ săn tiền thưởng. Tuy nhiên tất cả đều không thể suôn sẻ như anh nghĩ, cái quá khứ bất hảo ngày xưa vẫn cứ đeo bám anh.
Bộ này th́ 23 vol đầu chất lượng không tôt lắm (từ comic.vuilen.com), 4 tập sau th́ tốt hơn.
Lưu ư: 4 tập cuối tuy tên la 16,17,18,19,20 nhưng thực chất là các tập 24,25,26,27. Các bạn nên rename lại cho phù hợp chứ không phải ḿnh up trùng tập đâu.

Tập 1:www.mediafire.com/?yzkm4n25jpm (http://www.mediafire.com/?yzkm4n25jpm)

Tập 2:www.mediafire.com/?obhn2h0fcxt (http://www.mediafire.com/?obhn2h0fcxt)

Tập 3:www.mediafire.com/?9v45hb42mz2 (http://www.mediafire.com/?9v45hb42mz2)

Tập 4:www.mediafire.com/?yhckdbbhpzo (http://www.mediafire.com/?yhckdbbhpzo)

Tập 5:www.mediafire.com/?edivmsy9z7m (http://www.mediafire.com/?edivmsy9z7m)

Tập 6:www.mediafire.com/?mw433z13wna (http://www.mediafire.com/?mw433z13wna)

Tập 7:www.mediafire.com/?cjuhcxw4mmm (http://www.mediafire.com/?cjuhcxw4mmm)

Tập 8:www.mediafire.com/?yecmc2kv4mm (http://www.mediafire.com/?yecmc2kv4mm)

Tập 9:www.mediafire.com/?p022utlyidc (http://www.mediafire.com/?p022utlyidc)

Tập 10:www.mediafire.com/?bzlwyinn2zm (http://www.mediafire.com/?bzlwyinn2zm)

Tập 11:www.mediafire.com/?xzmzwnnxqgx (http://www.mediafire.com/?xzmzwnnxqgx)

Tập 12:www.mediafire.com/?pmamtgsmczl (http://www.mediafire.com/?pmamtgsmczl)

Tập 13:www.mediafire.com/?wxxnzhoabm5 (http://www.mediafire.com/?wxxnzhoabm5)

Tập 14:www.mediafire.com/?mvadtrmbhdz (http://www.mediafire.com/?mvadtrmbhdz)

Tập 15:www.mediafire.com/?wm52wyhnnl3 (http://www.mediafire.com/?wm52wyhnnl3)

Tập 16:www.mediafire.com/?wm99zj0xrw0 (http://www.mediafire.com/?wm99zj0xrw0)

Tập 17:www.mediafire.com/?mdkxjoy9yhz (http://www.mediafire.com/?mdkxjoy9yhz)

Tập 18:www.mediafire.com/?5ymjehux2lj (http://www.mediafire.com/?5ymjehux2lj)

Tập 19:www.mediafire.com/?kjuahcyydbn (http://www.mediafire.com/?kjuahcyydbn)

Tập 20:www.mediafire.com/?3gjhczyminv (http://www.mediafire.com/?3gjhczyminv)

Tập 21:www.mediafire.com/?0omstx0rpei (http://www.mediafire.com/?0omstx0rpei)

Tập 22:www.mediafire.com/?hjtt9z1z2wc (http://www.mediafire.com/?hjtt9z1z2wc)

Tập 23:www.mediafire.com/?mxlvm9qrojb (http://www.mediafire.com/?mxlvm9qrojb)

Tập 24:www.mediafire.com/?xhnxcyjm6sp (http://www.mediafire.com/?xhnxcyjm6sp)

Tập 25:www.mediafire.com/?xj3mbieatt0 (http://www.mediafire.com/?xj3mbieatt0)

Tập 26:www.mediafire.com/?agivdeh9zfh (http://www.mediafire.com/?agivdeh9zfh)

Tập 27:www.mediafire.com/?bxxzntm8ivy (http://www.mediafire.com/?bxxzntm8ivy)

Blame - 10 vol - 66 chap - completedhttp://cc2.upanh.com/26.695.33917161.ZeD0/nihei3.jpg
BLAME! là một câu truyện về cuộc chiến đấu để sinh tồn của con người. Mức độ bạo lực của truyện này rất cao, nhưng ở nhiều nơi nó chỉ được đánh giá ở mức R: Restricted chứ chưa lên đến mức NC-17: Dành cho người trên 17 tuổi v́ nó hầu như không có những cảnh gợi cảm hoặc sex.

Cách vẽ của truyện cũng rất đặc biệt. Cách vẽ không phải hoa mỹ, mượt mà, nhưng xem qua một hai chương, có thể nói là cách vẽ này rất ấn tượng. Bản thân ḿnh cho rằng BLAME! là một trong những truyện có nét vẽ đẹp nhất mà Kal đă từng xem.

Trong BLAME! những câu nói sâu sắc rất ít. Hoàn toàn không có một lời âu yếm hay cảnh lăng mạn nào. Vậy đằng sau những cảnh bạo lực, những sự thù hận tràn ngập trong truyện có c̣n ư nghĩa nào khác không? T́nh bạn, t́nh yêu và những giá trị tốt đẹp khác của con người có c̣n tồn tại trong sự hỗn loạn của BLAME! không?

Điều này th́ mỗi người đọc phải tự rút ra cảm nhận của ḿnh. Nếu Kḿnh có nói có th́ cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ḿnh mà thôi, bởi v́ BLAME! là thế giới của hành động, mọi điều, kể cả cảm xúc đều được thể hiện ra hành động. Muốn hiểu được nó th́ không thể đọc mà không suy ngẫm về nó.
DL:www.mediafire.com/?4irabmr41z544 (http://www.mediafire.com/?4irabmr41z544)

Blue Dragon – 4 vol – 29 chap - completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/bluedragon.jpg
Đó là một thế giới mà những con quái vật núp ḿnh trong cái bóng của con người. Trong thời chiến, có một đứa trẻ sinh ra bị gắn liền với cái bóng của ḿnh là “quái vật huyền thoại” rồng xanh tên gọi Grado. V́ điều đó, Ral bị giam cầm trong bóng tối ngay từ khi sinh ra cho tới năm 15 tuổi để giam hăm con rồng. Con người duy nhất mà Ral biết là cô giáo Mio, người đă dạy cậu tất cả mọi thứ về thế giới từ bóng tối. Câu chuyện bắt đầu khi Mio quyết định thả Ral ra ngoài, cùng với Grado để chống lại những cái bóng xấu xa đang bao vây lâu đài.
DL:www.mediafire.com/?bslw5988olz7j (http://www.mediafire.com/?bslw5988olz7j)
Blood+ - 5 vol – 35 chap – completedhttp://i781.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/e26e6526514f69d7fbebadd3c100c30e_m.jpg
Saya Otanashii là nữ sinh cao trung và cũng là 1 thành viên trong câu lạc bộ điền kinh,cô ấy có 1 cuộc sống yên b́nh với gia đ́nh ḿnh tại Okinawa.Tuy nhiên,cô lại không thể nhớ được quá khứ của ḿnh ngoại trừ 1 năm về trước.Đến giờ,cô vẫn chưa nhận thức được mối hiểm hoạ đang chờ cô phía trước
Hagi là 1 nhạc công Cello cao lớn và có 1 vẻ đẹp hoàn hảo,dường như anh biết rất rơ về thân thế thật sự trước kia của Saya,nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong ṿng xoáy bí ẩn.Anh đang nắm giữ chiếc ch́a khoá định mệnh của Saya
DL:www.mediafire.com/?4wa4a42cadmqw (http://www.mediafire.com/?4wa4a42cadmqw)

B-reaction – 3 vol – 18 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/b-reaction.jpg
Mối t́nh giữa cô giáo và học tṛ được bắt đầu từ...karatedo. Truyện khá hài nhưng kết thúc hơi nhanh.
DL:www.mediafire.com/?cz2fxzbzcq95apa (http://www.mediafire.com/?cz2fxzbzcq95apa)Boy friend – 3 vol – 11 chap - completedhttp://cc6.upanh.com/27.148.34407145.OoE0/boyfriendcover.jpg
Nội dung: Hijiki ( một cô gái có cái tên rất đặc biệt ) vừa vào một trường học mới, và trên đường đến đó cô t́nh cờ gặp một chàng trai bí ẩn đứng bên cạnh hồ nước tuyệt đẹp. Hijiki có những bí mật của riêng ḿnh, và liệu rằng chàng trai kia có thể lắng nghe những lời khẩn cầu đó để giúp đỡ cô ...?
DL:www.mediafire.com/?1gjr4z6f403ut (http://www.mediafire.com/?1gjr4z6f403ut)
Updating…

C:

Cade of egen – 10 vol – 70 chap - updatinghttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/eden9.jpg
Một chiêc máy bay chở hơn 300 hành khách bị tai nạn rơi xuống một ḥn đảo kỳ lạ. Nơi mà các sinh vật tưởng như đă tuyệt chủng từ nhiều triệu năm trước vẫn c̣n tồn tại. Cuộc chiến sinh tồn diễn ra không chỉ giữa con người và thiên nhiên mà c̣n cả chính giữa con người với con người.
DL:www.mediafire.com/?oltbo6hwclbbw (http://www.mediafire.com/?oltbo6hwclbbw)Change 123 – 10 vol – 60 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/change123.jpg
Makoto một cô gái bị một chứng bệnh đa nhân cách . Để đối phó với 3 phương pháp tập luyện khắc nghiệt do 3 người cha của cô đặt ra nên người cô ấy đă xuất hiện thêm 3 nhân cách mới , một nhân cách mới sẽ đáp ứng với 1 phương pháp tập luyện của 1 người cha của cô ấy . Mọi người ai cũng xa lánh cô ǵ cô bị đa nhân cách . Lên cấp 3 cô gặp một anh chàng tên Kosukegawa thân thể th́ ốm nhôm yếu đuối lại nhát cấy nhưng đem ḷng yêu MoToKo . Tới Chap 7 hai người đă có một nụ hôn dành cho nhau rồi MoToKo cũng bắt đầu yêu Kosukegawa . Muốn biết thêm mọi người hăy vào xem.
DL:
mf:www.mediafire.com/?prefgqmgm08vd (http://www.mediafire.com/?prefgqmgm08vd)
4share:http://up.4share.vn/f/3b0a020f0e0c03...20123.rar.file (http://up.4share.vn/f/3b0a020f0e0c0303/change%20123.rar.file)
Chobits - 8 vol - 88 chap - completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/Chobits-Chii-chobits-5560211-1024-768.jpg
...Trong 1 tương lai gần, những computer với h́nh dáng con người được sáng tạo ra với rất nhiều chức năng hữu ích. Với 1 persocom, bạn có thể chơi game, kết nối Internet, bảo quản tài khoản cá nhân...... Đó cũng chính là lí do v́ sao cậu học sinh cấp III Hideki Motosuwa rất muốn sỡ hữu cho riêng ḿnh 1 persocom. Vấn đề ở đây là cậu quá nghèo, lại là 1 học sinh trọ học xa nhà, nên cái ước muốn sỡ hữu riêng 1 persocom trở nên ... quá xa vời. 1 đêm nọ , bỗng dưng anh ấy t́m thấy 1 persocom xinh xắn nơi ... băi rác và mang nó về nhà . Con persocom này đă mất sạch trí nhớ và ko thể nói được ǵ ngoại trừ CHII - chính v́ thế , anh ấy quyết định đặt tên cho nó là Chii. Chii rất dễ thương và ngây thơ, cô bé phải cố gắng học hỏi nhiều điều để có thể thích nghi với cuộc sống mới của ḿnh. Dần dần, giữa Chii và Hideki nảy sinh 1 t́nh cảm c̣n hơn cả t́nh chủ-tớ, liệu đấy có phải là t́nh yêu, liệu Hideki và Chii có hạnh phúc khi giữa họ có quá nhiều cách trở ?
DL:www.mediafire.com/?zchb8s9i5kbox (http://www.mediafire.com/?zchb8s9i5kbox)Chrono Crusade - 8 vol - 57 chap - completedhttp://cc1.upanh.com/26.897.34123720.pjz0/vgn283.jpg
Nước Mỹ trong những năm thập niên 20. Nh́n khái quát th́ đó là một thời gian hoa b́nh sau Đợt chiến tranh thế giới.

Nhưng ẩn chứa trong những cái bóng th́ đó là những âm mưu đen tối chuẩn bị lật đổ ḥa b́nh.

Sister Rosette Christopher, một pháp sư làm việc cho một tổ chức gọi là Magdala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ nào xuất hiện và phá hoại.

Đồng hành với cô là Chrono, cô luôn kết thúc nhưng đều gây nhiều thiệt hại c̣n hơn là bọn quỹ...

Trong một lần làm nhiệm vụ, họ gặp một cô gái với giọng hát hay tuyệt vời cô ấy có tên là Azmaria,đang là mục tiêu của người cha kế của cô ấy.

Và Rosette, Chrono đă cứu cô,và hơn hết mối quan hệ giữa họ ngày càng được bồi đắp.
DL:www.mediafire.com/?xqkb6u8wq3xeeqm (http://www.mediafire.com/?xqkb6u8wq3xeeqm)


Crayon Shinchan – 4 vol – không rơ số chap – updatinghttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/crayon.jpg
ND: Cậu bé Shinnosuke 4 hay 5 tuổi ǵ đấy, cậu bé có một tính cách rất manly (thích gái, thích chơi…) nhưng cậu lại thể hiện bằng những lời nói của một đứa trẻ. Chuyện rất hài, ở Nhật đă ra đến vol 60 rồi th́ phải nhưng ở Việt Nam truyện này bị cấm dữ quá, 2 lần xuất bản đều phải ngưng giữa chừng. Hiện tại trên mạng mới có mấy vol này thôi, truyện cũng chả ecchi ǵ nhưng hay quá nên up lên cho mọi người thưởng thức.
DL:www.mediafire.com/?g0bzlnydyml6c9g (http://www.mediafire.com/?g0bzlnydyml6c9g)Cross Game - 17 vol - 160 chap - completedhttp://cc5.upanh.com/26.681.33902804.cvM0/centralanimecrossgame211280x720a5df1742mp4.jpg
Koh Kitamura lớn lên bên cạnh những người hàng xóm là gia đ́nhTsukishima. Nhà Koh mở tiệm bán đồ thể thao, nhà Tsukishima mở quán cafe với vài chuồng đập bóng bên cạnh. Ông bố nhà Tsukishima goá vợ và có 4 cô con gái. 2 nhà Kitamura và Tsukishima rất thân nhau, đặc biệt là Waka và Koh = tuổi nhau th́ như h́nh với bóng. Waka có 3 chị em là chị cả Ichyo, Aoba kém Waka một tuổi và em út Momiji. Aoba cũng rất quư chị ḿnh là Waka nên thường xuyên "ghen" với Koh khi họ đi cùng nhau. Aoba mê bóng chày và là một pitcher bẩm sinh, Koh phải đấu với cô trong một lần ngoài ư muốn và thua thảm hại. Mùa hè năm ấy đánh dấu một kỷ niệm mà 2 nhà Kitamura và Tsukishima măi ko bao h quên: Waka trong một lần đi cắm trại v́ cứu một cô bé lớp 3 mà chết đuối...
Koh lớn lên, vào cấp 3, và cũng bắt đầu chơi bóng chày v́ mong muốn cuối cùng của Waka. Theo sau Koh, luôn là Aoba mặc dù 2 người luôn khắc nhau như lửa với nước. Giấc mơ Koshien lại thêm một lần cháy bỏng.
Rất sr v́ truyện này ḿnh thiếu mất 1 vol và một số chap khác để khi nào rảnh ḿnh sẽ t́m và up lên.
DL:
Mf:www.mediafire.com/?u2x1p5d46vze8 (http://www.mediafire.com/?u2x1p5d46vze8)
4share:http://up.4share.vn/f/2e1f171a191c1a...full).rar.file (http://up.4share.vn/f/2e1f171a191c1a1a/cross%20game%20%28full%29.rar.file)

Updating…


D:


Da Capo – 2 vol – 12 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/da-capo-iipng.jpg
Nhân vật chính, người được chuyển đến trường trung học Kazami, Asakura Juynichi và cô em gái không cùng huyết thống Asakura Nemu. Trong những ngày tháng sống với nhau cùng một mái nhà, họ đă nảy sinh t́nh cảm.
Nhưng, vào một ngày nọ, cô em họ Sakura... "the girl next door" trở về. Và... ????
DL:www.mediafire.com/?56twcl7e1r6spzv (http://www.mediafire.com/?56twcl7e1r6spzv)Densha Otoko - 3 vol - 27 chap - completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/densha.jpg

Dựa trên một câu chuyện có thật.

Vào 9 giờ 55 phút tối ngày 14 tháng 3 năm 2004, một thành viên ẩn danh post một đề tài trên diễn đàn 2channel kể về câu chuyện vừa xảy ra với ḿnh. Theo lời anh ta th́ trên chuyến tàu về nhàl anh đă ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp. Rồi một ông lăo say xỉn bắt đầu chửi mắng những phụ nữ ngồi gần đó. Khi ông lăo nọ bắt đầu đe dọa một phụ nữ th́ anh thu hết dũng khí đứng ra ngăn ông ta lại...

Một chuyện t́nh lăng mạn, ấm áp bắt đầu.
DL:www.mediafire.com/?65x7m76b492z485 (http://www.mediafire.com/?65x7m76b492z485)Defense Devil – 10 vol – 100 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/defense.jpg
Truyện hay đây. Khi bạn chết và phải đến nơi phân cách giữa thiên đàng và địa ngục, bạn sẽ có một quyền lợi hợp pháp đó là được nhờ Kucabara – một luật sư của địa ngục – t́m ra những bằng chứng chứng tỏ khi c̣n sống bạn là một kẻ vô tội, khi ấy bạn có thể được hồi sinh lại nếu Kucabara chứng minh được điều đó. Vậy bạn đă sẵn sàng chưa? Hăy chuẩn bị tinh thần để kư một hợp đồng với vị hoàng tử của quỷ giới nhé! Anh ta sẽ giúp bạn.
DL:
Mf:www.mediafire.com/?foofd41135u2q (http://www.mediafire.com/?foofd41135u2q)
4share;http://up.4share.vn/f/7e4f474a494c4a...Devil.rar.file (http://up.4share.vn/f/7e4f474a494c4a4e/Defense%20Devil.rar.file)Digimon V-tamer - 8 vol - 58 chap - completedhttp://cc0.upanh.com/26.695.33917159.b8e0/digimon2rh6.jpg
Em tungzen vào nhận hàng nè.
Taichi Yagami - 1 cậu học sinh b́nh thường ,có nuôi 1 con Digimon ảo và đặt tên nó là Zero . Khi tham gia cuộc thi giữa các Digimon ảo th́ máy tính không nhận diện được Digimon của cậu . Loay hoay sửa máy và cậu bị hút vào thế giới Digimon và cậu gặp Zero bằng xương bằng thịt . Cậu được gọi đến để trở thành vị cứu tinh ,chống lại cái ác ,bảo vệ thế giới Digimon . Lư do cậu được chọn trong hàng trăm đứa trẻ khác là v́ Zero của cậu là "độc nhất" - ko ai từng thấy hay biết tới Digimon này - Zero là 1 Digimon bí ẩn . Trong suốt cuộc hành tŕnh ,dần dần cậu khám phá ra : Zero là 1 Digimon rất mạnh và "độc nhất" là v́..
DL:www.mediafire.com/?lsa0bo08mhf81 (http://www.mediafire.com/?lsa0bo08mhf81)
Đại náo ô long viện - 12 vol - biết số chap chết liền - completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/dainaoolongvien.jpg
Truyện hài bán chạy nhất tại Đài Loan, ḿnh up theo yêu cầu của bạn ḿnh chứ truyện chả ecchi ǵ đâu.
DL:www.mediafire.com/?bu9u9yb477b7v (http://www.mediafire.com/?bu9u9yb477b7v)Updating…


E:

Elfen Lied – 12 vol – 107 chap – completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/elfenlied.jpg/4ac39af4_20e48cbe_48e59918_manga138.jpg[/IMG]
Diclonius (người 2 sừng) là những cá thể đột biến được tạo ra bởi con người. Diclonius có khả năng đặc biệt kiểu như giác quan thứ 6. Những kẻ đột biến này sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả loài người. Lo ngại về sức mạnh của Diclonius, người ta cô lập các Diclonius trong các pḥng thí nghiệm để đào tạo. Một Diclonius, Lucy, gây nổ nơi giam giữ, giết người hướng dẫn của ḿnh và trốn thoát. Cô nhảy xuống biển sau khi bị bắn và bị đánh dạt vào một bờ biển. Sau đó, cô gặp Kota và Yuka. Họ gọi cô là Nyu và cho cô sống cùng…
DL:www.mediafire.com/?oge60du5ehvsa (http://www.mediafire.com/?oge60du5ehvsa)Updating…

F:

FateKaleid Liner Prisma Illya – 2 vol – 13 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/FateKaleidLinerPrismaIllya.jpg
Lịch Sử: Cứ 60 năm 1 lần, cuộc chiến giành chén thánh lại diễn ra. 7 pháp sư được chọn sẽ triệu hồi 7 vị anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết với sức mạnh phi thường. Tất cả sẽ chiến đấu một mất một c̣n, người sống sót cuối cùng sẽ có được chén thánh và phần thưởng là một điều ước. 7 vị anh hùng được triệu hồi thông qua 7 thẻ bài Class Card chia làm 7 trường phái: Kiếm Sĩ, Cung Thủ, Thương Thủ, Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Sát Thủ và Kẻ Điên Loạn (những điều trên được trích từ bản gốc Anime Fate/Stay Night).
Hiện tại: Cuộc chiến giành chén thánh vẫn chưa diễn ra, nhưng 1 sức mạnh tà ác đă khiến 7 thẻ bài Class Card xuất hiện tại thành phố Fubuki. 7 thẻ bài hấp thu sức mạnh tà ác và tự triệu hồi những vị anh hùng truyền thuyết, đe dọa an nguy của cả thành phố Fubuki. Illya, 1 cô bé b́nh thường, luôn mơ ước trở thành một Magical Girl vô t́nh được chọn vào sứ mệnh thu phục lại 7 thẻ bài bị thất lạc.....
DL:www.mediafire.com/?z2c2xc4fpe3ky (http://www.mediafire.com/?z2c2xc4fpe3ky)Fubata-kun Change – 5 vol – 34 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/fubukatakunchange.jpg
Futaba Shimeru là một học sinh trung học có một cuộc sống b́nh thường, hoạt động trong câu lạc bộ đô vật "máu" của trường và đang có t́nh cảm với cô bạn cùng lớp Misaki. Cuộc sống đang yên b́nh th́ tới một ngày nọ Futaba phát hiện ḿnh đang mang trong ḿnh ḍng máu "hi-fi" của gia đ́nh...
DL:www.mediafire.com/?x77f47u6rwpex (http://www.mediafire.com/?x77f47u6rwpex)Updating…

G:

Gamble Fish - 6 vol - 51 chap - updatinghttp://cc4.upanh.com/26.104.33309573.cL80/gamblefishpreview.jpg
Shirasagi Tomu là 1 cậu bé 14 tuổi chuyển đến học tại 1 trường tư thục là học viện Shishidou, khi vào trường cậu ta dự định sẽ khiêu khích và đánh bại hết bọn học sinh trong 1 tṛ chơi sử dụng trí thông minh của cậu...

Số tiền cược cho mỗi ván chơi sẽ được gấp đôi so với ván trước, khởi nguồn là 100 yên. Cậu ngày càng phải đối mặt với những đối thủ khó khăn hơn ... Cùng với nó, mảng tối trong học viện Shishidou cũng bắt đầu hé lộ dần.
Link chap1:www.mediafire.com/?oyzmce4nzcj (http://www.mediafire.com/?oyzmce4nzcj)
DL:www.mediafire.com/?vm3pmu6pn8ckn (http://www.mediafire.com/?vm3pmu6pn8ckn)
Gantz - 29 vol - 334 chap - updatinghttp://cc1.upanh.com/26.695.33917160.ucP0/gantz20colo54.jpg
Con người đang phải đối mặt với một cuộc xâm lăng từ những thế lực ngoài trái đất. Không thể khoanh tay đứng nh́n, nhiều nước trên thế giới đă cùng tạo ra một đội quân được "Gantz" chọn ra từ những người đă chết. Họ được trao lại sinh mệnh, được trở lại cuộc sống của chính họ nhưng bị bắt buộc phải phục vụ cho những cuộc chiến "vô h́nh" chống lại người ngoài hành tinh. Mà tại đó họ sẽ lại phải đối mặt với cái chết thêm một lần nữa...
V́ cái truyện này mà ḿnh off hơi lâu (gần 350 chap. edit mỏi tay T.T), nhắc trước truyện này siêu bạo lực, siêu kinh dị và cũng siêu sexy nữa. Cho nên yêu cầu đủ 18 tuổi nhé.
DL:
Mf:www.mediafire.com/?o65pypf9c5fx6 (http://www.mediafire.com/?o65pypf9c5fx6)
4share:http://up.4share.vn/f/47767e72767e7575/[gantz]
GE_Good ending - 9 vol – 63 chap - updatinghttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/gefinal6.jpg
Thể loại: Comedy Drama Ecchi Harem Romance School Life Shounen Slice of Life
Tác giả: Sasuga Kei
Sơ lược: Utsumi, một học sinh lớp 11 tính t́nh nhút nhát.Cậu phải ḷng đội trưởng câu lạc bộ tennis của trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Utsumi giỏi thể thao...
Nhưng thay vào đó, cậu lại bị Kurogawa Yuki, bạn cùng lớp cũng là một thành viên của câu lạc bộ tennis, bắt gặp đang thập tḥ xem trộm ở sân tập.
Sự xuất hiện của Kurogawa đă chấm dứt những tháng ngày yên b́nh của Utsumi tại trường, thậm chí c̣n đẩy cậu tới gần hơn tới t́nh yêu của đời ḿnh...
Truyện về t́nh cảm của tụi mới nhớn. Đọc sẽ thấy cái lũ này hơi bị rách việc.
DL:
Tập 1- 7:www.mediafire.com/?3q14an87f3g9y (http://www.mediafire.com/?3q14an87f3g9y)
Tập 8-9:www.mediafire.com/?9511cfck2dzzd6h (http://www.mediafire.com/?9511cfck2dzzd6h)Genshiken- 9 vol – 56 chap –completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/Genshiken.jpg
Truyện không ecchi lắm nhưng hay, yêu cầu cua truyện này là các bác phải đọc kỹ mới thấy hết cái hay của nó (v́ các nhân vật nói hơi nhiêu). Câu chuyện kể về cuộc sống đời thường và ḷng đam mê nhiệt huyết của các Otaku (những người sùng bái manga). Chuyện đơn giản, b́nh dị nhưng không kém phần hấp dẫn.Truyện này ḿnh thích nhất là nét vẽ, không trau chuốt như các truyện khác mà vẫn đẹp, rất giống với những người b́nh thường. Nói chung là truyện hay.
DL:www.mediafire.com/?quvogdiagb6ag (http://www.mediafire.com/?quvogdiagb6ag)Girl Friends - 5 vol - 35 chap - completedhttp://cc0.upanh.com/26.681.33902649.bx20/imagem01.jpg
Câu truyện xung quanh cuộc sống của Mari Kumakura và các bạn cùng lớp học.
Mari là một cô bé luôn sống rất đơn giản và trầm lặng, cô có rất ít bạn bè, thường tự ḿnh làm mọi việc và ăn cơm trưa một ḿnh. Một ngày kia, Akko Oohashi - một cô bé rất dễ thương, sôi nổi đến làm quen với Mari. Và đă kéo Mari ra khỏi vỏ bọc thầm lặng của ḿnh để cùng vui chơi với nhóm bạn bè có Akko, Sugi và Tamami với biết bao câu truyện vui cười về : bạn bè và thời trang, bạn trai , học tập...vv..

Nhưng cũng là lúc Mari dần dần cảm thấy trong ḷng ḿnh t́nh cảm với Akko dường như vượt trên mức bạn bè....
DL:www.mediafire.com/?sm5n465ek8klw (http://www.mediafire.com/?sm5n465ek8klw)
Girls Saurus – 3 vol – 17 chap – completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/girlssaurus.jpg
Shingo Chiryuu không khác con trai chút nào, chỉ trừ 1 điều... Cậu ta sợ con gái. Trước đó, cậu ta đă bị 1 cô gái ph́ lủ tấn công và đó chính là nguyên nhân mà cậu ta sợ con gái và coi tất cả bọn họ như là "khủng long". Nhưng dù cậu ta cố gắng tránh xa thế nào th́ các cô gái vẫn luôn vây quanh và gây rắc rối cho cậu. Bây giờ cậu ta đă nhận ra là bản thân đă bị các cô gái vây quanh, bao gồm cả cô gái đă tấn công và tạo nên nỗi sợ hăi này khi cậu ta cố gắng để chữa căn bệnh của ḿnh. Chúng ta hăy đọc để biết thêm nhá. Yêu cầu truyện này là các bạn phải đọc kỹ, nếu không sẽ thấy nó như dở hơi.
DL:www.mediafire.com/?kcv3t2a13724cfk (http://www.mediafire.com/?kcv3t2a13724cfk)
Glass Mask_Mặt nạ thủy tinh - 59 vol - 356 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/26.896.34123078.AJt0/yeah1teensyeah1comteen14.jpg
Nội dung: Drama chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Suzue muichi . Một live action nên xem trong lúc chờ bà tác giả sáng tác nốt phần kết của bộ truyện .
Maya Kitajima ( yumi adachi thủ vai ) nhân vật chính của câu chuyện , có một ḷng đam mê kịch nghệ hơn bất cứ ai , cô bé rời nhà để đi học về kịch cùng với cô giáo tsukikage . Mục tiêu lớn nhất của cô là được diễn hồng thiên nữ , để làm được điều này cô phải chiến thắng được một đối thủ mà cô vô cùng tôn trọng Ayumi himekawa . Cô đă rất nhiều lần vấp ngă nhưng bên cô luôn có người giấu mặt giúp đỡ cô , đó là người tặng hoa hồng tím . Người mà không biết từ lúc nào đă trở thành người mà cô trân trọng nhất , yêu mến nhất như cách mà cô đă nói " cho dù đó là một người bị cả thế giới căm ghét , tôi vẫn yêu mến người ấy " . Nhưng rồi sự thật được hé mở người mà cô yêu mến nhất đó lại là người mà cô căm ghét nhất , người gây ra cái chết cho mẹ cô . Đó là Hayami Masumi , tổng giám đốc Daito art . Nhưng rồi cô cũng nhận ra , tất cả mọi việc anh ấy làm đều là v́ cô , v́ muốn nâng cô dậy khỏi thất bại ... Và cô đă yêu anh , một t́nh yêu không nên có v́ anh hơn cô những 11 tuổi .
DL:www.mediafire.com/?1d00pm8fn47fg (http://www.mediafire.com/?1d00pm8fn47fg)

GTO_Great Teacher Onizuka – 23 – 159 chap – updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/gto2.jpg
Tóc vàng, đeo khuyên, dâm đăng, du thủ du thực, đó là những ǵ ta có thể nói về Ekichi Onizuka – nhân vật chính của bộ truyện này. Nhưng ôi diêu thay nhân vật của chúng ta lại là một thầy giáo, cái nghề không hề thích hợp với ngoại h́nh của anh ấy. Hơn nữa cái lư do anh ấy đến với nghề thầy giáo cũng chả đâu vào đâu: 40c16 (40 cưới 16). Thế nhưng theo ḍng truyện anh dần thể hiện được bản lĩnh và ḷng nhiệt huyết của ḿnh trong cái lớp “nhất quỷ nh́ ma 3-4” của ḿnh. Hăy đọc và cười sảng khoái theo cuộc đời của anh ấy…
DL:
Tập 1-20:www.mediafire.com/?sholh1h59scdf (http://www.mediafire.com/?sholh1h59scdf)
Tập 21-23:www.mediafire.com/?efzb27wnkj5nek2 (http://www.mediafire.com/?efzb27wnkj5nek2)


GTO_Shonan 14days – 6 vol – 45 chap – updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/gto1.jpg
Đây là phần sáng tạo thêm của bộ manga GTO (Great Teacher Onizuka - ở Việt Nam xuất bản dưới tên Tôi đi t́m tôi, lúc đó nxb làm ăn vớ vẩn, cố gắng Việt Nam hóa truyện này, đồng thời c̣n cắt bỏ nhiều đoạn), là đoạn tiếp sau khi Onizuka bị Teshigara (thầy giáo yêu điên cuồng fuyutsuki-chan nhưng cô lại yêu onizuka) bắn trọng thương (nghĩa là gần gần cuối, trước khi “kẻ thù” cuối cùng xuất hiện ).
Sau khi bị Teshigara bắn trọng thương và được điều trị tại bệnh viện, như mọi lần Onizuka lại trốn khỏi bệnh viện, anh đă có 14 ngày tự do đến một nơi mà không ai biết, và khi anh trở lại th́ xuất hiện tờ thông báo truy nă một kẻ trông rất giống anh, Onizuka đă làm ǵ trong 14 ngày đó? 14 ngày tại Shonan?
DL:http://www.mediafire.com/?a02oueqwmy5c5Updating…

H:

Hammer Session – 6 vol – 44 chap - updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/hammer_session.jpg
Thể loại: Action Comedy Ecchi School Life Shounen

Tác giả: Koganemaru Yamato Tanahashi Namoshiro

Sơ lược:Tại một nơi nào đó trong thành phố, xe cảnh sát đang áp giải những tội phạm nghiêm trọng đến Kitakanto – nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Không ngờ, giữa đường chiếc xe phát hỏa, và hai tên tù nhân chớp cơ hội đào tẩu thành công!
Một là gă hung thần có vẻ ngoài to lớn bặm trợn, trên người đầy những h́nh xăm tôn giáo
Một là tay đại bịp khôn khéo đầy tài lanh.
Nửa đêm, chúng trốn vội vào ngôi trường cấp hai nằm sâu trong núi, và tay đại bịp trở thành thầy giáo.
DL:www.mediafire.com/?b3zojktbn3w32 (http://www.mediafire.com/?b3zojktbn3w32)Happy world – 7 vol – 200 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/happyworld.jpg
Takeshi Oomura là một chàng trai luôn gặp bất hạnh kể từ khi c̣n nhỏ. Một ngày, cậu ta được một thiên thần tên là Elle giúp đỡ và biết rằng bố cậu ta chính là người đă khiến cho cậu ta gặp xui xẻo. Takeshi muốn chuyển sự xui xẻo đó cho một người khác, nhưng để cứu một bé gái cậu ta đành phải chấp nhận nó. Với hành động cao cả đó, Elle quyết định trở thành con người và sống với Takeshi để bảo vệ cậu ta khỏi sự xui xẻo
DL:www.mediafire.com/?k7c66g7464p4b (http://www.mediafire.com/?k7c66g7464p4b)
High School of the Dead - 4 vol - 20 chap - updating


http://cc9.upanh.com/26.255.33465088.6fi0/hotd2.jpg
Nội dung cực kỳ đơn giản thôi, trong một sáng nắng đẹp gió mát, một lũ zombie chạy tung tăng trong sân trường ngập nắng c̣n các nhân vật chính của chúng ta cũng chạy lăng nhăng đi giết zombie.
DL:www.mediafire.com/?bas91mwvn8xjd (http://www.mediafire.com/?bas91mwvn8xjd)Updating…

I:

I’’s – 15 vol – 143 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/is.jpg
Ichitaka Seto, 1 cậu học sinh 16 tuổi b́nh thường như bao người tầm thường khác, Thương thầm nhớ trộm 1 cô bạn cùng lớp tên Iori, Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Ichitaka và Iori được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục cho buổi lễ chào mừng của trường. Với đề xuất của Iori, nhóm 2 người đă được thành lập lấy tên I"S. Câu chuyện lấy bối cảnh học đường thời hiện đại, Nhân vật trung tâm là Ichitaka trên chặng đường đến với Iori, những hành động ngốc xít cùng với t́nh cảm chân thành của Ichitaka đă dần dần khiến Iori cảm động. liệu anh chàng có chiếm được trái tim của Iori hay không, và trên chặng đường đến với nhau, 2 người sẽ gặp những chuyện ǵ... mời đọc sẽ rơ...
DL:www.mediafire.com/?5iy8g0or28jax (http://www.mediafire.com/?5iy8g0or28jax)Ichigo 100% - 19 vol – 197 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/ichigo-100_-04.jpg
Mát mẻ trẻ khỏe, quần trong áo ngực hở tứ tung và những t́nh huống không thể đỡ được của anh chàng Junpei Manaka. Bắt đầu bằng h́nh ảnh một cô gái xinh đẹp mắc chiếc quần lót h́nh dâu tây cùng chiếc váy tung bay trong gió đă làm choàng ngợp tâm trí của Manaka, cậu quyết tâm t́m xem cô gái đó là ai. Lúc đầu cậu nghĩ rằng đó là Tsukasha Nishino – hoa khôi của trường, nhưng cuối cùng cô gái mang quần lót dâu tây đó lại là Toujo Aya – cô bạn cùng lớp với cậu. Và thê là câu chuyện t́nh tay bốn tay nắm của anh chàng Manaka với hàng loạt em bắt đầu…
DL:
mf:www.mediafire.com/?paqr3j84y5a7t (http://www.mediafire.com/?paqr3j84y5a7t)
4share:up.4share.vn/f/4e7f777a7b777c7f/ichigo.rar.file (http://up.4share.vn/f/4e7f777a7b777c7f/ichigo.rar.file)Immortal Regis – 7 vol – 44 chap – completed


http://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/c30_4.jpg
Thể loại: Action Drama Ecchi Fantasy Manhwa Mature Shounen Supernatural Tragedy

Tác giả: Ga On-bi Juder
Sơ lược:Vào một đêm... một đêm mà ánh trăng tỏa sáng rực rỡ...
Cậu bé đă gặp một cô gái đến từ thế giới khác, Serin- cư dân của Chaos... Cậu đă bị cô ấy giết và trở thành cương thi.
Giờ đă bất tử, theo một đạo luật cổ, cậu không được phép sống chung với con người...
Những bí mật dần được hé lộ khi cậu đến Chaos, và chuyến phiêu lưu của chúng ta bắt đầu.
DL:www.mediafire.com/?m2g3f6zagjmev (http://www.mediafire.com/?m2g3f6zagjmev)
Inumimi – 3 vol – 19 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/inumimi.jpg
Bạn đă bao giờ tưởng tưởng khi bạn đi xa nhà một năm để rồi khi trở về bạn thấy ba cô gái lạ hoắc đang ở trong nhà bạn. Không những thể họ c̣n vồ ra đón bạn bằng những hành động: liếm, vẫy tai, vẫy đuôi… Tại sao vậy? V́ họ là 3 chú chó dễ thương biến thành. Nếu bạn không thể tưởng tượng được th́ hăy để bộ truyện giúp bạn.
DL:www.mediafire.com/?m27199otnk2puf3 (http://www.mediafire.com/?m27199otnk2puf3)Inu Yasha final chapter – 7 vol – 69 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/inuyashasno.png
Những chap chưa xuất bản tại Việt Nam, do đây là truyên ưa thích của ḿnh nên up cho các bạn cùng xem chứ độ ecchi của truyện này cũng nhẹ thôi.
DL:www.mediafire.com/?l0b955xs4y9s5 (http://www.mediafire.com/?l0b955xs4y9s5)Updating…

J:

Updating…

K:

Kami nomi zo Shiru Sekai_Thế giới chỉ có chúa mới biết - 15 vol - 146 chap - updating


http://cc2.upanh.com/26.104.33309571.Gow0/kaminomizoshirusekai.jpg

Ai đang học cách cưa gái th́ đọc nhanh c̣n kịp.
Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của ḿnh. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.

Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận v́ nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được t́nh yêu của họ.

Sau khi giải thích cho Elsie rằng ḿnh chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận ḿnh ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đă được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.
DL:
Tập 1-13:www.mediafire.com/?9spbucdrpugcz (http://www.mediafire.com/?9spbucdrpugcz)
Tập 14-15:www.mediafire.com/?saqvodtj787l5t3 (http://www.mediafire.com/?saqvodtj787l5t3)
Kid Gang - 22 vol - 172 chap - completed


http://cc9.upanh.com/26.313.33525028.Kge0/kg21cover.jpg
Đây là một bộ truyện tranh cực kỳ thú vị , các t́nh tiết hài vừa lạ vừa quái khéo léo xen kẽ với các t́nh huống hấp dẫn về xă hội đen Hàn Quốc , đảm bảo vừa lôi cuốn vừa hài từ đầu đến cuối !!!

Câu chuyện xoay quanh một sự cố khiến một băng xă hội đen cùi bắp "ngày thứ ba" phải đem một đứa trẻ c̣n bú b́nh về nuôi , và hàng đống chuyện éo le buồn cười xảy đến .
Các nhân vật "vô học" này rất khùng khiến người xem ko thể ko cười qua từng trang truyện nhưng họ cũng đầy ḷng yêu thương ... đồng thời truyện sẽ dần hé lộ quá khứ không hề êm ả của băng xă hội đen này .....
DL:http://www.mediafire.com/?6a659w7r1gku9#0,1
Lưu ư pass của bộ này là blogtruyen.com. Do bên blogtruyen đă phân ra thành các vol rồi nên ḿnh không cần edit lại nữa.
Kimi no Iru Machi – 17 vol – 139 chap – updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/kiminoirumachi_onemanga_01.jpg
Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà ḿnh và muốn đuổi cô đi. Tại đó c̣n một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện ǵ sẽ xảy ra?
DL:http://www.mediafire.com/?k7c66g7464p4b
Kissxsis – 4 vol – 42 chap – updating


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/kissxsis.jpg
Keita có 2 người chị sinh đôi (Riko và Ako), 2 người chị đó không cùng huyết thống và rất yêu cậu...Truyện ecchi nặng, yêu cầu phải chịu mọi hậu quả sau khi ấn link down.
DL:www.mediafire.com/?d1w1tzp1khjz1 (http://www.mediafire.com/?d1w1tzp1khjz1)
Koukou Debut – 13 vol - 53 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Koukou_Debut.jpg
Thể loại: Comedy Drama Romance School Life Shoujo Slice of Life

Tác giả: Kawahara Kazune
Sơ lươcjHaruna Nagashima luôn dành cho softball và shoujo manga niềm đam mê mănh liệt! Vào trung học, Haruna quyết định sẽ cố gắng hết sức với mục tiêu mới: t́m cho ḿnh một anh bạn trai và cùng nhau trải qua những năm trung học lăng mạn. Rồi cô chạm trán Yoh Komiyama, một đàn anh nghiêm nghị và trầm tĩnh. Haruna thuyết phục anh trở thành "huấn luyện viên" cho cô trên con đường t́m kiếm sự lăng mạn này. Yoh đă đồng ư, với điều kiện Haruna không được có bất cứ t́nh cảm nào với anh!

Đến khi nào Haruna mới có thể t́m được một người bạn trai thật sự...?
DL:www.mediafire.com/?q18zhr5jc4yiy (http://www.mediafire.com/?q18zhr5jc4yiy)
Updating…

L:

Lilim kiss – 2 vol – 24 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Lilim-Kiss.jpg
Bộ truyện nổi tiếng không chỉ bởi h́nh vẽ đẹp mà chủ yếu là côt truyện... Tuy ngắn nhưng diễn tả được đầy đủ t́nh tiết, diễn biến tam trạng và nhiều t́nh huống bất ngờ... gây ṭ ṃ hấp dẫn lôi cuốn người đọc theo dơi đến cuối cùng của tác phẩm.

Saiki Takaya là 1 anh chàng rất kool,nhưng lại rất hay đánh nhau và rất dễ hiểu lầm một vấn đề nào đó khó nghĩ... bởi thế nên anh chàng chưa có nổi 1 cô bạn gái.
Đến 1 ngày anh chàng nhặt đuợc 1 chiếc lọ kỳ quái, ṭ ṃ mở ra và... một cô nàng cực kỳ dễ thương hiện ra như phép màu trong câu truyện cổ tích Aladin và cây đèn thần... (chậc... tui cũng muốn giống thế ). Càng ngạc nhiên hơn khi cô bé đó là Demon (gọi là evil cũng được) chuyên chui vào trong giấc mơ... Đặc biệt hơn, thức ăn của cô nàng là "Hun zai tơ" (lấy đi 1 phần sức sống nhỏ nhoi của người bị hun ).
Và câu chuyện tập trung xoay quanh quan hệ thú vị của cô nàng demon xinh đẹp, dễ thương Lilim và anh chàng Takaya.
DL:www.mediafire.com/?6rzd3ux9xjcbxwe (http://www.mediafire.com/?6rzd3ux9xjcbxwe)
Lives – 2 vol – 10 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/lives.jpg
Thể loại: Action Ecchi Horror Sci-fi Shounen Supernatural

Tác giả: Taguchi Masayuki

Sơ lược:Cuộc sống yên b́nh của nhiều người bị lấy đi do một thiên thạch lao xuống và phá hủy hầu như toàn bộ vùng Kanto của Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc sống của các nạn nhân không bị mất, mà giống như họ đă lạc vào thời tiền sử. Một cô gái tên là Kyoka đă được đánh thức vào thế giới này, sau đó cô bị tấn công bởi 1 con quái vật, tuy nhiên cô đă được Shinma Shingo cứu thoát, một quái vật khác. Cô cùng Shinma và những người bạn đồng hành của ḿnh hợp sức để t́m cách quay trở về thế giới cũ...
DL:www.mediafire.com/?629g5fblzfzoq8k (http://www.mediafire.com/?629g5fblzfzoq8k)Love hina – 14 vol – 121 chap – completed

Updating…

M:

Maburaho – 2 vol – 13 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/maburaho.jpg
Nhân vật chính của phim là một chàng trai 17 tuổi, Kazuki Shikimori. Cậu hiện là một học sinh trong một trường dạy phép thuật. So với các học sinh cùng lớp th́ Kazuki rất kém, gần như tất cả các học sinh ai ai cũng có thể sử pdụng được hép thuật của ḿnh từ 1000 cho đến 100000 lần trong đời, nhưng Kazuki th́ chỉ có thể sử dụng được có 8 lần mà thôi, và nếu cậu dùng hết 8 lần này th́ thân thể cậu sẽ tự nhiên biến thành bụi. Tuy vậy nhưng Kazuki rại được rất nhiều girl theo đuổi, lư do duy nhất mà cậu được niềm "vinh hạnh" đó là v́ Kazuki mang trong ḿnh một chất gen của các phù thủy mạnh nhất!
DL:www.mediafire.com/?cboiyh0lmh6d1qk (http://www.mediafire.com/?cboiyh0lmh6d1qk)
Mar - 15 vol - 161 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/mar3jp2.png
Thể loại: Action Adventure Anime Comedy Fantasy Shounen

Tác giả: Anzai Nobuyuki

Sơ lược: Ginta, 1 cậu bé luôn mơ mông đến 1 thế giới huyền bí chứa đầy sức mạnh phép thuật, cho đến một ngày cậu được một thằng hề kỳ bí lôi cậu ta đến một nơi như trong tưởng tưởng của cậu. Đó là Mar Heaven, tuy nhiên, ẩn sau những ǵ đẹp đẽ, đầy huyền diệu của xứ sở này lại là những điều bí ẩn cùng sức mạnh tàn ác đă từng thống trị mảnh đất này cách đây 6 năm. Sự xuất hiện của cậu đă khiến chúng thức tỉnh. Hành tŕnh giải cứu của Ginta và 6 người bạn bắt đầu.
Truyện đọc mấy tập đầu thấy khá hay, càng về sau càng nhảm (đội quân bàn cờ th́ yếu x́u c̣n bọn Mar th́ toàn thắng) nhưng nét vẽ đẹp cùng t́nh tiết có vẻ hồi hộp khiến bộ truyện rất thành công. Tuy nhiên so với đàn anh của nó là "Flame of Recca" (cùng tác giả) th́ bộ mar này c̣n kém xa.
Thông báo: Do một vài lư do lằng nhằng mà ḿnh có đến 12 bộ truyện này. T́nh trạng vẫn c̣n mới, không rách nát hay mờ miếc ǵ hết. Ai có nhu cầu muốn mua th́ pm ḿnh nhé. Giá 75k/1 bộ 15 tập. Ḿnh ở Hà Nội.
DL:www.mediafire.com/?9agd2d4ixqg58 (http://www.mediafire.com/?9agd2d4ixqg58)Mahou Sensei Segima – 31 vol – 297 chap – updating

bộ này nặng đấy, gần 2gb, nói trước để các bạn c̣n chuẩn bị

http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/mahou.jpg
Cơn ác mộng của ḿnh đây, mỗi chap một link, down xong mệt gần chết rồi đến rename, phân ra thành các vol cũng mệt tư tẻo, lại c̣n upload mất 2 ngày nữa chứ, câu chuyện xoay quanh Negi Springfield, một pháp sư mới 10 tuổi vừa tốt nghiệp trường pháp thuật xứ Wales. Cậu được phân nhiệm vụ đến làm thầy dạy tiếng anh tại một trường cấp 3 toàn nữ sinh ở Nhật. Hăy cùng cậu bé giáo huấn lũ nữ sinh ngổ ngáo và bước vào thế giới phép thuật đầy kỳ bí cùng những cơn gió thổi tung bay underwear…
DL:
Mf:www.mediafire.com/?abwr9t3qw1hcb (http://www.mediafire.com/?abwr9t3qw1hcb)
4share:http://up.4share.vn/f/74454d41454d4747/Marugoto Anju Gakuen – 5 vol – 20 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/MarugotoAnjuGakuen.jpg
Gakuen là một ngôi trường rất đặc biết . Thứ nhất ngôi trường này là trường nữ sinh thứ hai học sinh trong ngôi trường này ko phải là người b́nh thường . Họ là những người như người sói ,ma quỷ ...... Kaguya là nam sinh nhưng lại bị mẹ ḿnh ép buột vào ngôi trường này . Môtíp 1 boy ở trong trường nữ sinh ko c̣n lạ nhưng nữ sinh ở trường này hơi bị đặc biệt.
DL:www.mediafire.com/?2p0q2w94cr7oic5 (http://www.mediafire.com/?2p0q2w94cr7oic5)Mayu_ayu – 4 vol – 29 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Mayu_ayu.jpg
Yousuke phải chia cách với em gái từ nhỏ. 10 năm sau, cậu ta t́m đến nhà nhận nuôi em ḿnh. Nhưng ở đó lại có 2 cô bé cùng tuổi, cùng được nhận về nuôi và cùng có 1 người anh trai. Vậy ai là em gái, ai có thể là người yêu 50/50 tung đồng xu chọn đê
DL:www.mediafire.com/?uyrprtv2e5p9d (http://www.mediafire.com/?uyrprtv2e5p9d)Midnight Secretary (17+) – 7 vol – 36 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/MidnightSecretarywallpaper3.jpg
Nhân vật chính của bộ truyện là một cô thư kư hoàn hảo, không chỉ về ngoại h́nh mà c̣n cả sự hiệu quả trong công việc, cô luôn hoàn thành xuất sắc. Nhưng với mái tóc búi và cặp mắt kính đeo trên mắt, cô khiến cho ḿnh trở thành người b́nh thường như bao người b́nh thường khác. Cho đến một ngày, vị giám đốc nọ t́nh cờ thấy được gương mặt xinh đẹp của cô thư kư, t́nh cảm của vị giám đốc này đă dần dần thay đổi. Nhưng khổ nỗi, vị giám đốc đẹp zai thành đạt này lại là vampire(ma cà rồng)…
DL:www.mediafire.com/?o1hau13eahuk8 (http://www.mediafire.com/?o1hau13eahuk8)Midori no hibi – 9 vol – 85 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Midorinohibi.png
Sawamura Seiji - một siêu côn đồ với biệt danh "Chó điên", nổi tiếng với "Nắm tay phải của quỷ" và khả năng đánh đâu thắng đó. Không những thế, anh c̣n là một tên mót gái chính hiệu, cũng đơn giản v́ không ai dám làm bạn gái anh . Sẽ không có chuyện ǵ xảy ra nếu cái đêm anh chàng bị từ chối lần thứ 20, một cô gái bất ngờ xuất hiện. Nhưng không phải xuất hiện b́nh thường, mà là xuất hiện theo một cách khó tin nhất mà bạn có thể tưởng tượng được! Hăy chứng kiến cuộc phiêu lưu t́nh ái của hai bạn trẻ ấy, hai con người mà số phận đă gắn kết lại với nhau, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
DL:www.mediafire.com/?d2o7d2g3jbnx4 (http://www.mediafire.com/?d2o7d2g3jbnx4)Moriguchi orito no Teiougaku – 2 vol – 14 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/moriguchi-orito-no-teiougaku_2868793-L.jpg
moriguchi orito….cậu trai chuyển trường giữa năm lết bước chân đầu tiên đến trường trung học Yabusaka….ngôi trường với tiêu chí ” tự do học sinh muôn năm”….cả đống điều ḱ lạ…nhưng ḱ lạ hơn chính là cô nữ sinh cậu vô t́nh chạm trán…chỉ cần chạm tay….bao nhiêu imagine của cô ta cứ thế bay sộc vào đầu cậu….bí mật đă bị phát hiện…cô nữ sinh giỏi toàn năng, đẹp toàn diện liệu sẽ phải đối mặt với cậu trai dê xồm Orito như thế nào…..( dê toàn tập nhưng toàn trong imagine của cô ta nhé)…liệu Orito sẽ có thể giữ bí mật cho cô ấy tới phút cuối cùng…Hăy theo bước chân của Orito bước vào trường Yabusaka…
DL:www.mediafire.com/?edg4dy76n7ydwia (http://www.mediafire.com/?edg4dy76n7ydwia)Mxo – 10 vol – 99 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/mxo.jpg
Kazumi Taiga đến một cuộc thi tuyển của trường cấp 3 Senagi. Tại buổi phỏng vấn cậu đă được hỏi một câu: “Khi có phép thuật em sẽ làm ǵ?”. Câu trả lời “Chinh phục thế giới” khiến cho một nữ sinh cùng thi tuyển (vô cùng cute) khác phải bật cười. Kết quả là Kazumi trượt và cậu đổ hết tội cho cô nữ sinh đó, cậu quyết tâm t́m ra cô ấy trong trường Senagi để hỏi tội. Nhưng rồi cậu tá hỏa khi phát hiện ra Senagi là một trường dạy phép thuật, cậu hốt hoảng chạy long nhong khắp trường và gặp bao nhiêu màn múa phép của học sinh trong trường. Thế rồi v́ những lư do đặc biệt mà cậu được nhận vào trường Senagi dù cho cậu chả có tư năng lực phép thuật nào. Tuy nhiên cậu vẫn vui ḷng chấp nhận vè cậu được học chung lớp với cô nữ sinh xinh xắn kia. Một chuỗi ngày đau khổ của cậu bắt đầu…
DL:www.mediafire.com/?wqm2p0zhoy34f (http://www.mediafire.com/?wqm2p0zhoy34f)My Ball (18+) – 5 vol – 41 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/MyBalls_CoverPage.jpg
Vận mệnh thế giới được đặt trên vai cậu, chính xác hơn là nằm trên cái thằng nhỏ của cậu, c̣n chính xác hơn nữa là bên trong ḥn bi bên phải của cậu :]]. Đó là ai? Đó là Satou Kohta – 1 thanh niên 19 tuổi sung sức làm them tại mội cửa hàng bách hóa, v́ lư do tè bậy lung tung mà vô t́nh phong ấn được vị nữ chúa tàn ác số một của quỷ giới vào … 1 trong 2 ḥn bi ve của cậu. Điều này khiến cho kế hoạch xâm chiếm địa cầu của quỷ giới phải bị hoăn lại, ưu tiên đầu tiên lúc này là phải giải thoát cho nữ hoàng. Mà chỉ duy nhất một cách thôi: khiến cho Kohta phải… xả ra nữ hoàng bằng cách phóng…(cái ǵ th́ mấy bác tự hiểu). Và thế là một loạt các em quỷ dễ thương đến để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Kohta phải làm ǵ để có thể cứu được thế giới loại người đang đứng trước thảm họa diệt vong nếu mụ nữ hoàng kia thoát ra? Đó là cậu phải “kiêng khem”, ăn chay niệm phật trong ṿng 1 tháng (chính xác hơn là tháng 7). Tuy nhiên mấy em quỷ cũng đâu hiền, vừa dễ thương vừa có những hành động văi lúa lắm đấy…
Yêu cầu trước khi ấn link down:
+ Tuổi 18++
+ Ai có tâm hồn không trong sáng cho lắm (giống ḿnh http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif) th́ hẵng nên down c̣n nếu có độ trong sáng cao mà down về đọc rồi th́ cái độ ấy nó cũng phải giảm đi mấy phần.
+ Tâm lư vững vàng nhé.
+ Đừng xem trước mặt phụ huynh, anh chị em trong gia đ́nh (may là ḿnh có pḥng riêng http://www.vn-zoom.com/images/smilies/21.gif) kẻo phải chịu hậu quả ǵ th́ tùy vào hoàn cảnh của các bạn.
DL:www.mediafire.com/?5f7lsdge9hhnd (http://www.mediafire.com/?5f7lsdge9hhnd)Updating…

N:

Updating…

O:


Omamoai Himari – 7 vol – 43 chap – updating


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/OmamoriHimari.jpg
Yuuto Amakawa, hậu duệ c̣n sót lại của gia tộc Amakawa – 1 trong mười hai gia tộc bảo vệ con người khỏi các Ayakashi (hiểu nôm na có nghĩa là quỷ hoặc là linh hồn tội lỗi). Ông bà cậu để bảo vệ cậu đă cho cậu một lá bùa hộ thân khiến cho các Ayukashi không thể làm hại được Yuuto. Nhưng lá bùa chỉ có hiệu nghiệm cho đến sinh nhật lần thứ 16 của Yuuto, khi đó cậu sẽ phải chiến đấu để bảo vệ tính mạng của ḿnh. Mọi chuyện trở nên thay đổi khi Himari Noihara – 1 cô miêu nữ super hot (như h́nh trên) – đến để tiếp tục bảo vệ Yuuto cho đến khi cậu thể hiện được bản lĩnh của ḿnh. Nhưng rắc rối ở chỗ Yuuto bị…dị ứng với mèo.
DL:www.mediafire.com/?ga21hxqmbd26u (http://www.mediafire.com/?ga21hxqmbd26u)Onegai Teacher - 2 vol - 14 chap - completedhttp://cc7.upanh.com/26.313.33525026.rEI0/upanh.jpg
Đây là câu chuyện về mối t́nh giữa Mizuho, một đặc phái viên của Hội Đồng Tối Cao thẩm định các vấn đề liên quan tới hành tinh - ngân hà (tên hoành tráng không?) đến trái đất trong một đặc sứ của ḿnh và Kei một học sinh...
Truyện bắt đầu khi Kei nh́n lên bầu trời đêm, một bầu trời đầy sao hiện lên trong mắt của Kei ...t́nh cờ cậu phát hiện ra một cô gái đứng trong quầng sáng ở bờ hồ...Tưởng như mọi sự chỉ là như một giấc mộng đêm hè, nhưng giấc mơ đó cứ theo đuổi và ám ảnh anh chàng. Rồi đến khi bỗng dưng Kei nhận ra cô gái kia lại là cô giáo mới của ḿnh!!! Hai người trở thành hàng xóm sau bao nhiêu cái vô lí nhưng rất có lí nếu nh́n từ phía ngoài cuộc ...(thế mới hay chứ ) sau đó nhiều sự hiểu lầm,khác giới tính khác điều kiện sinh sống và cả văn hóa những khúc mắc trong thời gian hoạt động tại địa cầu và... (đọc truyện để biết thêm chi tiết)
DL:www.mediafire.com/?rd2e8letmn289sd (http://www.mediafire.com/?rd2e8letmn289sd)
Updating…

P:

Parallel – 4 vol – 19 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/Parallel.jpg
Nekota và Hishino là bạn học cùng lớp với nhau và luôn luôn căi nhau, nhưng thực ra, Nekota rất mến Hoshino. 1 ngày nọ, cậu ta thoát khỏi sự sợ sệt và thổ lộ với Hoshino nhưng bị từ chối. Rất buồn, cậu ta về nhà và biết rằng bố sẽ tái hôn với 1 người phụ nữ khác, nhưng trớ trêu là Nekota phải sống chung với con gái của người phụ nữ đó trong khi bố mẹ họ phải đi sang châu Âu. Con gái của người phụ nữ đó cuối cùng lại là Hoshino... Chuyện ǵ sẽ xảy ra khi Nekota và Hoshino sống chung 1 mái nhà???
DL:www.mediafire.com/?1s3b079d32pkv (http://www.mediafire.com/?1s3b079d32pkv)Pretty face – 6 vol – 53 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/pretty-face-1.png
Sau tai nạn thảm khốc trên một chuyến xe , tất cả mọi người đều thoát nạn , chỉ duy nhất Randoh vốn là học sinh ngổ ngáo do mê ngủ nên bị ... cháy đen thui , khi tỉnh lại cậu ta biết ḿnh đă hôn mê đc 1 năm trời và đang nằm trong pḥng của 1 bác sĩ tư nhân tên là Wanabe . Đồng thời cậu cũng biết được tên bác sĩ ẩu tả này đă phẫu thuật gương mặt cậu giống y chang với Kurimi Rina - cô gái trong tấm h́nh mà cậu bỏ trong cặp (do tên bác sĩ này tưởng đó là h́nh của Randoh ) . Thành ra cậu và Rina ( cô gái mà cậu yêu thầm ) có cùng một khuôn mặt , Vừa chạy ra khỏi nhà của ông lang băm Wanabe đó th́ ... ơi là trời ! cậu đụng ngay mặt Rina !!!!!! Hăy tưởng tượng cô bé Rina sẽ phản ứng ra sao khi gặp người có khuôn mặt y chang ḿnh như vậy ??? Hăy xem ngay để thưởng thức bộ truyện rất vui và "HOT" này
DL:www.mediafire.com/?34cnc7myz7y05 (http://www.mediafire.com/?34cnc7myz7y05)Psyren - 16 vol – 145 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/psyren.jpg
Yoshida Ageha là một nam sinh chuyên giải quyết đủ loại rắc rối cho mọi người với mức giá 10.000 yên mỗi “phi vụ”.
Cậu chàng nhận tất cả các loại công việc, từ chuyện giải quyết bọn chuyên trấn lột trong trường đến việc trông nom chăm sóc lũ thú cưng của bạn, tóm lại là bất kỳ công việc ǵ cần dùng đến sức lực, cậu ta đều nhận tất.
Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà, Ageha để ư đến một chiếc điện thoại tự động bên đường cứ đổ chuông liên tục, mặc dù loại điện thoại này vốn dĩ được dùng để gọi đi chứ không thể nào có ai gọi đến.
Ṭ ṃ, Agahe tiến lại gần và nhấc ống nghe lên.
Không có ǵ kỳ lạ xảy ra cả, âm thanh duy nhất vang lên trong máy lúc bấy giờ chỉ là tiếng vọng của từ “a lô” mà chính bản thân Ageha phát ra.
Không có điều ǵ kỳ lạ xảy ra bên trong buồng điện thoại ngày hôm đó, ngoại trừ sự xuất hiện của một tấm thẻ bí ẩn với độc một từ “Psyren” in trên nó – đă làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu học sinh cấp 3 này, từ lúc ấy và măi về sau...
Hăy cùng cậu ấy chiến đấu chống lại tử thần.
DL:www.mediafire.com/?ac1ekcxc25ddc (http://www.mediafire.com/?ac1ekcxc25ddc)Updating…

Q:

Updating…

R:

Ranobe no hen - 2 vol - 11 chap - completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/ranobe.jpg
Thể loại: Comedy Ecchi Harem Romance School Life
Tác giả: Yumizuru Izuru YAMAKI Rin
Sơ lươc:Anh trai nằm viện.. do bị ngă từ cầu thang xuống lên bị găy chân! Ikkei em trai của cậu khi thay anh làm "nhiệm vụ bí mật" đă vô t́nh dấn thân vào con đường biên tập viên!

2 người đẹp 1 chàng trai...chuyện ǵ xảy ra tiếp đó http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gifmời các bạn đón xem để biết thêm chi tiết ^^ )
DL:www.mediafire.com/?rcg1vav3of4natv (http://www.mediafire.com/?rcg1vav3of4natv)Rosario + Vampire ss1 – 8 vol – 40 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/rosario-vampire.jpg
Truyện hay đây, Tsukune Aono, một thanh niên b́nh thường đến đăng kư học tại trường cấp ba Youkai, ngay bước chân đầu tiên vào trường cậu đă bị Moka Akashiya – một vampire thứ thiệt – hút máu chùn chụt. Để rồi cậu kinh hoàng nhận ra học viện Youkai là một học viện dành riêng cho yêu quái. Ngay lập tưc cậu viết đơn xin nghỉ và lên xe buưt trở về thế giới loài người. Thế nhưng t́nh cảm với Moka – cô vampire dễ thương kia – bỗng bùng cháy trong cậu. Và thế là cậu gạt qua tất cả để có thể tiếp tục gặp gỡ, tṛ chuyện cùng cô vampire sễ thương kia.
DL:www.mediafire.com/?rmdq34f5pt353 (http://www.mediafire.com/?rmdq34f5pt353)Rosario + Vampire ss2 – 8 vol – 41 chap – updating


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/Rosario_Vampire_2_by_Jertech.jpg
Nối tiếp phần 1 với sự kịch tính tăng lên gấp bội.
DL:http://www.mediafire.com/?wd09fvkbnnd1mUpdating…

S:


School days – 2 vol – 12 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/schooldays.jpg
ND: Chỉ có 2 vol nên ḿnh nói luôn. Truyện xoay quanh 3 đứa ngu vcd để rồi có cái kết khá là “rùng rợn” thể hiện rơ sự ngu si của chúng. Như thế này nhé: có 1 thằng học sinh thích 1 con trên ga tàu điện nhưng thằng ấy nhát không dám thổ lộ. Thằng ấy có một con bạn thân, con ấy biết chuyện và quyết định giúp đỡ nó nhưng rồi con ấy cũng chợt nhận ra một điều rằng nó cũng đă yêu thằng này mất rồi. Và thế là những hành động của 2 con ngu với một thằng nhu nhược bắt đầu…
DL:www.mediafire.com/?saxl733bfhvto4q (http://www.mediafire.com/?saxl733bfhvto4q)
Schools Rumple – 19 vol – 241 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/sr.jpg
Diễn tả cuộc sống với những tràng cười bất tận về đời học sinh. Rất đời thường.(Hơi ecchi một tư thôi)
DL:www.mediafire.com/?11zv3wji2b18a (http://www.mediafire.com/?11zv3wji2b18a)Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử) – 17 vol – 78 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/ShinAngyoOnshi.jpg
Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất mang tên Jushin ở phía Đông, có những thượng quan được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Ám Hành Ngự Sử có chức vụ đặc biệt là giúp đỡ thường dân. Họ căi trang chu du khác vương quốc theo mật lệnh của hoàng đế để vạch trần những tham quan hung tàn. Họ được biết đến vừa như một mệnh quan vừa như một quân đội. Đến một ngày, hỗn loạn dâng tràn và Jushin bị diệt vong. Nhưng vẫn c̣n đó một Ám Hành Ngự Sử đơn độc lang thang khắp mănh đất hỗn loạn điêu tàn đó…
DL:www.mediafire.com/?wslly1b87l1pb (http://www.mediafire.com/?wslly1b87l1pb)Slow Step – 7 vol – 55 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/slow.jpg
Minatsu Nakazato bắt gặp 1 anh chàng lạ lùng trong thang máy của khu chung cư cô ở, cậu ta ngay lập tức thổ lộ rằng cậu thích cô, nhưng khi rời khỏi thang máy cô mới biết là cậu ta đang lẩm bẩm 1 ḿnh. Sau đó cô được biết rằng anh ta chính là Naoto Kadomatsu, nhà vộ địch quyền anh của trường cấp 3 Jousei, sống cùng chung cư và dưới vài tầng. Cùng lúc đó, Shuu Akiba, người bạn thân cùng lớp của Minatsu, quyết định theo đuổi cô, thậm chí c̣n gia nhập câu lạc bộ quyền anh v́ cô. Minatsu là thành viên của đội bóng softball của trường, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kango Yamakazura (ông này kiêm huấn luyện viên đội quyền anh luôn), người cũng rất thích cô. khi Minatsu giả dạng và lấy tên mới là Maria Sudou để tránh bị làm phiền, Naoto bắt gặp "Maria" và thích cô ngay từ cuộc tṛ chuyện đầu tiên. Và như thế, Minatsu lâm vào thế kẹt khi Shuu Akiba và Kango Yamakazura đeo đuổi cô và Naoto đeo đuổi "Maria". Và từ đó, cô "từng bước từng bước 1" (Slow Step) hiểu ra thế nào là t́nh yêu...
DL:www.mediafire.com/?r0d44cf5bby0y (http://www.mediafire.com/?r0d44cf5bby0y)
Sprout – 7 vol – 28 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/sprout.png
Truyện xoay quanh chuyện t́nh cảm tuổi mới "nhớn" của Miku Ikenouchi với cậu bạn học cùng lớp Narahashi Souhei và cũng là người đang trọ tại nhà của cô. Câu chuyện lằng nhà lằng nhằng, đọc không kỹ th́ thấy căi lũ trong truyện nói năng hơi khó hiểu. C̣n đọc kỹ th́ thấy cái lũ mới "nhớn" này thật rách việc. Tóm lại là không thể tin được ông tác giả đă phải mất 2 năm 6 tháng để hoàn thành bộ truyện này.
DL:www.mediafire.com/?yi8b3mmzo4izy (http://www.mediafire.com/?yi8b3mmzo4izy)
Sora no Otoshimono - 12 vol - 52 chap - updating


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/sora_no_otoshimono_forte0-1.jpg
Truyện đọc măn nhăn cho những ai có nhiều chất thú tính http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif (ôi ước chi ḿnh được như cái thằng trong ảnh http://www.vn-zoom.com/images/smilies/3.gif )
Sakurai Tomoki là một sinh viên b́nh thường, chỉ muốn có một cuộc sống với hai chữ "b́nh yên". Mọi thứ với cậu ta đều b́nh thường trừ việc cậu ta có một giấc mơ luôn lặp đi lặp lại về 1 cô gái có cánh mà cậu ta không biết mặt, và không hiểu v́ lư do ǵ mà cậu ta luôn khóc khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Rồi ngày nọ một thiên thần rơi xuống từ bầu trời..., cuộc sống b́nh yên của Sakurai Tomoki sẽ thay đổi ra sao đọc th́ sẽ biết ^^
DL:www.mediafire.com/?k809vf0suy158 (http://www.mediafire.com/?k809vf0suy158)Sun-Ken rock - 7 vol - 49 chap - updating


http://cc8.upanh.com/26.255.33465087.i160/sunken02big.jpg
Truyện kể về Ken – một chàng trai Nhật Bản yêu một cô gái Hàn Quốc tên Yumin. V́ tiếng gọi của t́nh yêu, anh đă theo cô sang Hàn và muốn trở thành cảnh sát như Yumin. Nhưng Ken đă bị cuốn vào ṿng xoáy của xă hội đen với hành tŕnh tranh giành địa bàn vô cùng khốc liệt…
Máu – Nước mắt – Niềm tin vào chính nghĩa… là những ǵ bạn sẽ t́m thấy khi đọc Sun-Ken Rock.
DL:www.mediafire.com/?2gxwaj9g0acuq (http://www.mediafire.com/?2gxwaj9g0acuq)Suzuka – 18 vol – 166 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/suzuka011280.jpg
Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người d́ của cậu quản lư! Cuộc sống đang yên b́nh th́ giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều ǵ sẽ xảy ra th́... có trời biết, đất không biết.
DL:
MF:www.mediafire.com/?w83ouq0yg5w2y (http://www.mediafire.com/?w83ouq0yg5w2y)
4share:http://up.4share.vn/f/3d0c04090a0d0505/suzuka.rar.fileUpdating…

T:

Togari – 10 vol – 68 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/togari-2371797.jpg
Tobe đă bị trừng phạt dưới địa ngục hơn 300 năm nay v́ những tội lỗi đă gây ra hồi c̣n sống, nhưng mong muốn của cậu ta đc thoát khỏi nơi này vẫn ko hề phai nhạt.Và rồi Diêm vương cho cậu 1 cơ hội để chuộc lại tất cả lỗi lầm-sử dụng thanh ma kiếm huyền thoại Togari tiêu diệt 108 tội lỗi trong ṿng 108 ngày.Giờ đây Tobe trở lại nhân gian nhưng lại vào thời hiện đại,tất cả đều lạ lẫm.Dù vậy,Tobe vẫn phải hoàn thành sứ mạng của ḿnh để có thể đc tự do 1 lần nữa.
Truyện này ở Nhật tác giả ăn trái bí nên cho cái kết thúc hơi dở dang chứ không phải do ḿnh up thiếu đấu nhé http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif
DL:www.mediafire.com/?zbdumxp5qxqvk (http://www.mediafire.com/?zbdumxp5qxqvk)
Toloveru – 18 vol – 162 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/toloveru.png
Một trong những chuyện nổi tiếng nhất ở cái thể loại ecchi này.
Trong một đêm đẹp zời không trăng không sao, Yuuki Rito đang nằm tắm trong bồn th́ đột nhiên một cô gái khỏa than bước ra từ bồn tắm nhà cậu. Đó chính là Lala – cô công chúa của hành tinh bá chủ vũ trụ Devilluke – trốn nhà v́ không đồng ư với những cuộc hứa hôn nơi quê nhà. Điều bất ngờ xảy ra khi Lala dần cảm thấy yêu mến Rito và quyết định cậu ta sẽ là chồng chưa cưới của ḿnh. Và thế là rắc rối chồng rắc rối khi Rito đă có người trong mộng của ḿnh là Haruna Saijenri…
DL:
Mf:www.mediafire.com/?b784ikr6bvqjv (http://www.mediafire.com/?b784ikr6bvqjv)
4share:http://up.4share.vn/f/3a0b030e0d0a0c...overu.rar.file (http://up.4share.vn/f/3a0b030e0d0a0c08/Toloveru.rar.file)Toloveru Artbook - Tổng hợp ảnh có màu cho fan toloveru


DL:www.mediafire.com/?ojcbxknfazj5jzb (http://www.mediafire.com/?ojcbxknfazj5jzb)
Toloveru Darkness – 2 vol – 10 chap – updating


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/toloveru2.jpg
Phần 2 của Toloveru, ecchi nặng hơn, h́nh ảnh chân thực rơ nét hơn và cũng có phần kịch tính hơn, mới ra có mấy chap, đọc đi rồi hiểu dần…
Cái truyện này nó ra chậm lắm (khoảng tháng rưỡi/1 chap) cho nên ḿnh sẽ up theo chap chứ không up theo vol như các truyện khác. Mong các bạn thông cảm đừng quăng gạch http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif
DL:www.mediafire.com/?ujv9fdw7tj2rp (http://www.mediafire.com/?ujv9fdw7tj2rp)Updating…

U:

Umi no Misaki - 5 vol - 44 chap - updating


http://cc8.upanh.com/26.695.33917157.A5i0/6ceead276f55358e2ce768451778c8d7.jpg
Anh chàng Goto Nagi đi du lịch tới đảo Okitsushima để được tận mắt nh́n thấy Umi no Misaki - mũi đất ngoài biển đẹp tuyệt vời. Nhưng tại đây anh được những bô lăo trên đảo công nhận là "thần long" tái sinh của đảo. Và anh được giao một nhiệm vụ đơn giản thôi: Chọn ra một trong 3 nữ tế của đảo để trở thành "bồ" của anh.
Bạn hăy giúp anh ư cái nhỉ.
DL:www.mediafire.com/?k7596jssjkmgy (http://www.mediafire.com/?k7596jssjkmgy)
Updating…

V:

Updating…

W:

Wallpaper Master Pro 1.51 - phần mềm đơn giản thay dổi h́nh nền desktop


Những ai muốn dùng nhiều h́nh manga để dùng làm h́nh nền th́ hăy sử dụng phần mềm này. Phần mêm rất nhẹ hầu như không làm giảm tốc độ chạy của máy.
DL:www.mediafire.com/?4jc1h1hcnju51y1 (http://www.mediafire.com/?4jc1h1hcnju51y1)
Hướng dẫn cài đặt:
Down về xong th́ giải nén ra, sẽ có 1 folder patch và 1 file setup, chạy file setup, chạy xong nó sẽ hiện ra bảng điều khiển của chương tŕnh. Bạn hăy tắt nó đi rồi tắt hẳn chương tŕnh bằng cách phải chuột vào biểu tượng nhỏ của chương tŕnh nằm bên góc phải màn h́nh, chọn exit. Trở lại với thư mục patch, trong đó có crack, bạn chạy patch, chỉ đường dẫn cho nó đến thư mục chứa Wallpaper Master Pro 1.51(hoặc copy file patch và thư mục đó cũng được) sau đó ấn patch, và thế là phần mêm với giá 18$ đă thuộc về bạn.
Hướng dẫn sử dụng:
Bật lại chương tŕnh (từ thư mục chính đă crack) sẽ xuất hiện tiếp cái bảng đó.
Ḿnh chỉ huớng dẫn một cách đơn giản thôi, c̣n chi tiết hơn các bạn tự t́m hiểu:
+ Mục Add Category: dung để tạo một hoặc nhiều nhăn ảnh, một nhăn ảnh có thể chứa rất nhiều ảnh (tối đa là 64000 ảnh).
+ Mục Add Images: dùng để chèn ảnh vào nhăn ảnh mag bạn đă lựa chọn.
+ Mục Wall style bạn nên chọn fill + crop để h́nh nền phân đều trên màn h́nh.
+ Mục option: dùng để thiết lập các tùy chọn, bạn hăy điền như sau
- Phần Cycle interval: Click vào cả 3 tùy chọn trong đó là “Change on startup”, “Change on exit” và “Change Wallpaper every”. Khi đó bên dưới sẽ xuất hiện một phụ lục nhỏ để bạn chọn thời gian thay đổi giữa 2 h́nh nền (tối thiểu là 1 phút). Bạn hăy chọn theo sở thích của ḿnh. Xong rồi đấy, giờ th́ desktop của bạn đă thay đổi liên xoành xoạch các h́nh manga bạn thích. Chương tŕnh c̣n có thể tạo khung, tạo style cho các bức ảnh, nhưng các bạn tự t́m hiểu nhé.
C̣n đây là một vài h́nh manga khá đẹp mà minh t́m được dùng để làm h́nh nền:
www.mediafire.com/?cfpbmo650hf58kc (http://www.mediafire.com/?cfpbmo650hf58kc)Updating…

X:

Updating…

Y:

Yume de Aetara – 14 vol – 116 chap - updating


http://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/cover.jpg
Thể loại: Comedy Drama Ecchi Harem Romance Seinen Shounen Slice of Life VnSharing

Tác giả: HANAKO YAMAHANA Noriyuki

Sơ lược:Fuguno Masuo là một chàng trai 24 tuổi không may mắn trong t́nh yêu. Anh ta chưa từng có một người bạn gái. Sau khi đi coi bói, anh tin ḿnh sẽ không bao giờ có bạn gái.

Nagisa Shiozaki là một cô gái có t́nh cảnh tương tự Fuguno Masuo. Họ t́nh cờ gặp nhau tại "Quán rượu t́nh yêu". Fuguno Masuo đă gục ngă trước sắc đẹp của Nagisa Shiozaki. Chặng đường chinh phục t́nh yêu của gă khờ Fuguno Masuo bắt đầu.
Mèo mù trong khi t́m cá tươi cũng vớ nhầm phải mấy con cá rán.
DL:www.mediafire.com/?d3uxgpumg96rm (http://www.mediafire.com/?d3uxgpumg96rm)Updating…

Z:

Updating…

xuantai
21-09-2011, 07:18 AM
Manga ecchi, mát mẻ trẻ khỏe

http://cc7.upanh.com/26.782.34005876.grS0/0400273790.jpgNguồn: Từ cái ổ cứng máy tính nhà ḿnh. Chi tiết hơn nữa là từ những trang web đọc truyện tranh online.
Sau khi down về ḿnh đă edit lại, phân ra thành các vol cho dễ đọc (v́ b́nh thường là mỗi chap 1 link, 1 folder riêng). Sẽ cố gắng với tiến độ 2 bộ/1 tuần.
Mong các bạn ủng hộ! http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif
Bắt đầu nhé:
Trước hết các bạn phải có chương tŕnh join file:
www.ziddu.com/download/9760415/FSJSetup.exe.html (http://www.ziddu.com/download/9760415/FSJSetup.exe.html)

Join xong th́ giải nén bằng winrar:
www.mediafire.com/?g6gzqigt5egccip (http://www.mediafire.com/?g6gzqigt5egccip)

Giản nén xong th́ bật lên mà đọc.

Với những bộ truyện có file pdf th́ các bạn down foxit reader về để đọc nhé.
DL (có crack):www.mediafire.com/?iliezv4r3rvsnkm (http://www.mediafire.com/?iliezv4r3rvsnkm)
Hướng dẫn crack: Down về, giải nén ra, sau đó cài đặt. Cài đặt xong th́ copy toàn bộ các file trong folder patch trong file down về vào trong thư mục gốc chứa foxit đă cài đặt. Xong rồi đó.

Những điểm cần lưu ư:
+ Bất kỳ cái ǵ đ̣i pass th́ đều là: vn-zoom.com(nhớ kỹ đấy không lại bảo ḿnh không đưa pass). Nếu có pass khác th́ tại mục của truyện đó ḿnh sẽ ghi rơ.
+ Ai yêu thích truyện ǵ có thể reply tại topic này, nếu đúng là ecchi và hay th́ ḿnh sẽ up cho các bạn.
+ Các bạn muốn down anime th́ click vào đây (http://www.vn-zoom.com/f29/mf-anime-vietsub-update-lien-toi-1225722.html).
Các kư tự dùng trong list:
Completed: đủ bộ
Updating: sẽ cố gắng update các phần mới nhất
Ấn Ctrl + F để t́m truyện bạn muốn t́m (nếu có trong này).

Và bây giờ là các bộ manga:

Thông báo mới nhất:

Mệt lắm rồi, khi nào có hứng sẽ up tiếp http://www.vn-zoom.com/images/smilies/1.gif
Update link 4share, những bộ nào nặng >500mb ḿnh sẽ up thêm link 4share cho mọi người tiện download.


Coming soon...

http://cc5.upanh.com/27.665.34938684.5w50/250pxshanaohyoshitsunecoverv.jpg

http://cc7.upanh.com/27.665.34938686.Pxj0/vothan300360svn.jpg


http://cc5.upanh.com/27.179.34439064.cL80/ningenwallpapersshingetsutantsuki.jpg


http://cc5.upanh.com/27.92.34350364.vX60/draftlens18017592module150695866photo1307532373the breakernewwave.jpg


update 16/09/2011

Island - 6 vol - 48 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/27.131.34389848.nWa0/island1.jpg
Miho đặt chân tới đảo Cheju với hy vọng t́m được một cuộc sống mới, và đó cũng chính là điều cô t́m được ở đây. Bị săn đuổi bởi ác ma, chỉ một người duy nhất bảo vệ cô trước cái chết cận kề - một sát thủ vô t́nh vô danh c̣n đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Lần theo những đầu mối của lời nguyền trên đảo Cheju, Miho và người hộ vệ của cô dấn thân vào mặt tối đáng sợ của Địa Ngục trần gian, nơi không có ai là kẻ vô tội, và tất cả đều là con mồi của quỷ.
DL:www.mediafire.com/?dajedceqni22k (http://www.mediafire.com/?dajedceqni22k)Kimi Kiss : "Various Heroines" - 5 vol - 45 chap - completedhttp://cc6.upanh.com/27.665.34938685.gda0/kimikiss.jpg
Các câu chuyện đều xoay quanh anh bạn Aihara Kouichi, một anh chàng b́nh thương như bao anh chàng khác, nhưng mỗi tội là có khả năng thu hút con gái rất kinh

Là 1 trong những bộ manga rất đặc biệt về kết cấu lẫn nội dung, KimiKiss - Various Heroines giống như một visual novel được vẽ bằng tranh. Chia làm nhiều phần, mỗi phần là 1 câu chuyện t́nh giữa một nhân vật nam chính đă quá quen thuộc từ đầu đến cuối truyện, cùng với 1 nhân vật nữ hoàn toàn mới. Mỗi câu chuyện hoàn toàn không liên quan ǵ với nhau, đủ để các bạn thỏa ḷng lựa chọn một màn hương diễm ướt át cho riêng ḿnh.
Theo bạn ai là người hợp nhất với anh chàng.
DL:www.mediafire.com/?bdmehlddtqpde (http://www.mediafire.com/?bdmehlddtqpde)Tổng hợp one shot hay - updatinghttp://cc0.upanh.com/26.255.33465089.mk70/one20shot3.jpg
Thể loại nào cũng có cái hay của nó, oneshot cũng vậy. Tuy là những câu truyện ngắn nhưng đều xúc tích, đem lại cho người đọc nhiều suy ngẫm.
Ḿnh tổng hợp những oneshot ḿnh thấy hay c̣n với mọi người th́ ḿnh không biết thế nào (ecchi là chủ yếu)
DL:www.mediafire.com/?s0bq137wkdb60 (http://www.mediafire.com/?s0bq137wkdb60)

update 04/09/2011

- vol 8,9 GE_Good Ending (hăy t́m đến mục GE_Good Ending để thấy linh dl)


- vol 21,22,23 GTO_Great Teacher Onizuka (hăy t́m đến mục GTO_Great Teacher Onizuka để thấy link dl)

- vol 14,15 Kami_Thế giới chỉ có chúa mới biết (hăy t́m đến mục thế giới chỉ có chúa mới biết để thấy link dl.

Chery Juice - 4 vol - 20 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/27.383.34649328.lUh0/i100786.jpg
Chery Juice kể về Otome và Minami, 2 chị em kế. Minami là cậu trai được hâm mộ và học nấu ăn ở trường, và Otome là cô gái trung b́nh đang yêu bạn thân của Minami, Amane.
Truyện nói về đời t́nh c3am của Minami và Otome đang yêu những nhân vật khác... phải không nhỉ ??
Dl:www.mediafire.com/?b8s1vl8gmybduu0 (http://www.mediafire.com/?b8s1vl8gmybduu0)
Eternal Sabbath - 8 vol - 82 chap - completedhttp://cc6.upanh.com/27.179.34439065.OUk0/esvol7eternalsabbathfuyumisoryopaperbackcoverart.j pg
Ryousuke Akiba tự nhận là ES (tên gọi gene Eternal Sabbath trong một thí nghiệm khoa học bí ẩn). Anh có thể sống ít nhất 200 năm và có khả năng xâm nhập vào tâm trí người khác, xem được tất cả bí mật thầm kín nhất và thay đổi kí ức của người hoàn toàn xa lạ Ryousuke không làm ǵ xấu xa mà chỉ quanh quẩn ở Tokyo t́m kiếm sự sinh tồn... Không ai hiểu mục đích của anh là ǵ hay nhận ra con người thật sự của anh cho tới một ngày anh gặp được tiến sĩ Mine Kujou...
Dl:www.mediafire.com/?gdc7vc4m11w7wnc (http://www.mediafire.com/?gdc7vc4m11w7wnc)
Imadoki - 5 vol - 28 chap - completedhttp://cc7.upanh.com/27.92.34350366.g4B0/51qpxajh12lsl500aa300.jpg
Cô bé Tanpopo vui mừng v́ được nhận vào một trường tư lớn nhất Tokyo. Nhưng ở đó, cô bị bạn cùng lớp chế nhạo và xa lánh v́ gia đ́nh nghèo, Tanpopo sẽ ra sao trong ngôi trường này.
Dl:www.mediafire.com/?0n0ebj38qsompdr (http://www.mediafire.com/?0n0ebj38qsompdr)update 27/08/2011

Kannazuki no Miko – 2 vol – 14 chap – completed


Unbalance X Unbalance – 9 vol – 72 chap - updatinghttp://cc8.upanh.com/27.92.34350367.Y9E0/3364348343ab8351a753.jpg
Jin – Ho đem trả lại ví và một chiếc điện thoại di động cho một phụ nữ trẻ xinh đẹp (Hae – Young ) trong một cửa hàng sách, và sau khi được trả lại đồ người phụ nữ đă nhận ra ḿnh đă bị Jin - Ho lấy mất 7000 won. Hae – Young khá lo lắng, nhưng rồi cuối cùng cô lại quyết định sẽ coi số tiền đó là một khoản cho vay và sau này cô sẽ đ̣i Jin - Ho trả lại.
Vào ngày đầu tiên trong năm học mới của Jin - Ho, cậu đă vô cùng khiếp sợ khi biết rằng Hae – Young chính là giáo viên chủ nhiệm mới của ḿnh...
Cái lũ trong ảnh là harem của nó đấy, thằng này kinh thật, từ giáo viên cho đến nữ sinh, nó chả tha cho ai cả (ước chi ḿnh cũng như nó nhỉ http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif)
DL:www.mediafire.com/?69lk1s8892ahw (http://www.mediafire.com/?69lk1s8892ahw)update 26/08/2011

Shaman king - 44 vol - 300 chap - completedhttp://cc1.upanh.com/27.34.34290570.Axm0/5496019vgyhkjgh.jpg
Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đă bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao. Manta là một cậu bé đang học trung học ở Tokyo. Cậu t́nh cờ làm quen với Yoh, một pháp sư mới chuyển đến cùng lớp. Manta lần lượt gặp những pháp sư khác như Anna, Ryu, Tao Ren, Tao Jun. Shaman King kể về cuộc phiêu lưu của Yoh, Anna, và các bạn qua lời kể của Manta.
Dl:www.mediafire.com/?rsf4c2v54zcgb (http://www.mediafire.com/?rsf4c2v54zcgb)Sekirei - 11 vol - 116 chap - updatinghttp://cc8.upanh.com/27.34.34290567.TSQ0/3700270043838389253.jpg
Một tổ chức tên là MBI đă tung ra những người sở hữu năng lực siêu nhiên, gọi là Sekirei trên tokyo. Có tất cả 108 Sekirei, mỗi người đều có mă số riêng của ḿnh, các Sekirei này tự t́m kiếm Ashikabi của ḿnh(nhưng cũng có thể bị ép trở thành Sekirei của Ashikabi đó), sau đó các Sekirei này sẽ đấu với nhau, Sekirei và Ashikabi cuối cùng c̣n lại sẽ được một phần thưởng của MBI. Minato Sahashi, một chàng trai bị rớt đại học 2 lần, t́nh cờ đụng phải Sekirei số 88, tên là Musubi, và được cô nhận làm Ashikabi...
DL:www.mediafire.com/?a322w3zhad719 (http://www.mediafire.com/?a322w3zhad719)
Sắp xếp theo abc:

1-9

100% Perfect Girl – 11 vol – 82 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/e8e58652d58c70ca93b39a19e0aa8f365g.jpg

Thể loại: Action Manhwa Mature Psychological Romance Shoujo

Tác giả: Wann
Jay Jin, nữ sinh trung học năm cuối nước Đại Hàn Dân Quốc, có tài và yêu thích hội họa. Tuy đoạt giải thưởng hội họa nhưng Jay phải nhường học bổng cho một nữ sinh khác theo yêu cầu của nhà trường v́ gia đ́nh họ tài trợ cho trường khá nhiều. Vào ngày buồn bực đó, Jay phải đi đón 1 sinh viên trao đổi sẽ ở trọ nhà Jay. Đến sân bay không gặp v́ đến đón muộn, Jay phải đến khách sạn để đón. Và đó là lần đầu tiên anh (em) gặp em (anh).
Anh-Jarte Max-hoàng đế trị v́ nước Roinne nhỏ bé nhưng nổi tiếng về du lịch và có trường dạy hội họa được thế giới biết đến. Jarte đến Hàn kư hợp đồng với liên đoàn khách sạn, mở một chi nhánh khách sạn ở Hàn. Jarte vốn xưa nay không tin vào ba chuyện t́nh yêu vớ vẩn bởi (theo thư kư Benjamin) không cần mời cũng vạn người đẹp mê mệt anh chàng. Một hai chê cuốn tiểu thuyết “100% Perfect Girl” mà Ben đọc là nhảm nhí, vậy mà khi gặp Jay ở hành lang khách sạn bởi sự cố chiếc nhẫn hoàng gia rớt lăn long lóc đến dưới chân Jay, th́ Jarte như người mất hồn đuổi theo Jay bằng xe taxi trong khi không để ư là không đem theo tiền (Ben đau bụng đang vào W.C).
Dở khóc dở cười, Jay phải trả tiền taxi cho anh chàng chẳng quen biết ǵ kia, lại c̣n phải mời ổng ăn v́ bụng anh chàng kêu ọc ạch. Không ngờ Jarte bị dị ứng thịt gia cầm, lăn đùng ra làm Jay nhà ta sợ chết điếng. Chưa hiểu ǵ th́ cả đoàn cận vệ nhào vô lôi Jarte đi cấp cứu mất tăm mất biệt...
DL:www.mediafire.com/?89yd7giyhgr4m (http://www.mediafire.com/?89yd7giyhgr4m)
Updating…

A:

Aikora – 12 vol – 119 chap – completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/4.jpg
Maeda Hachibe, 1 thằng bệnh hoạn chính gốc, mục đích sống của nó không ǵ khác ngoài việc t́m kiếm những “phụ kiện” hoàn hảo trong đầu nó. Đó là cặp mắt lung linh, cái eo thon, cặp mông h́nh trái đào, bộ ngực “tàu siêu tốc” hay cặp gị thẳng tắp của phù thủy Sanny trong Anime… Và để làm được điều đó, nó quyết định khăn gói lên thành phố học cấp 3. Thật thần kỳ khi nó học đúng trường có tất cả những phụ kiện quư giá của nó, hơn nữa họ lại c̣n ở chung một kư túc xá nữ. Mọi thứ rối rắm khi kư túc xá của nó bị cháy rụi buộc nó phải ở tạm cái nhà kho trong kư túc xá nữ. Chuyện ǵ sẽ xảu ra khi một thằng bệnh hoàn được ở cùng các phụ kiện trong mơ của nó?
DL:www.mediafire.com/?y50ja29tr7a1a (http://www.mediafire.com/?y50ja29tr7a1a)Aishiteruze Baby – 7 vol – 33 chap – completedhttp://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/183376_174230995957760_122662894447904_387120_6834 223_n.jpg
Câu truyện nói về Kippei, một chàng trai ăn chơi nổi tiếng phải chăm sóc đứa em họ nhỏ mới hơn 5 tuổi Yuzuyu. Cô bé chuyển đến sống chung nhà cậu v́ những rắc rối của gia đ́nh, v́ vậy Kippei phải bắt đầu đối mặt với một trách nhiệm khá nặng nề - chăm sóc cho Yuzuyu.
DL:www.mediafire.com/?1rd54vd27wo3u (http://www.mediafire.com/?1rd54vd27wo3u)Air Gear – 14 vol – 122 chap - updatinghttp://i781.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/AIRGEARimg001.jpg
Itsuki Minami là học sinh thuộc dạng khá quậy phá trong trường, cậu có biệt danh là " khuôn mặt ngây thơ vô tội vô địch ". Ikki là nhà lănh đạo của thanh niên băng nhóm tên là "East Side Gunz". Một lần, sau khi bị làm nhục bởi nhóm Storm Riders gọi Skull saders, trở về nhà, Ikki t́nh cờ khám phá ra bí mật được giấu kín từ các "mạnh thường quân" của cậu, chị em nhà Noyamano. Chị em họ thuộc về một nhóm Storm Riders có tên Sleeping Forest. Chị em nhà Noyamano đưa cho cậu cặp ATs và mời cậu trượt cùng với họ. Ikki cuối cùng đă trả hận được nhóm Skull Saders, nhưng cậu nhận ra là cậu biết đến một thứ c̣n tuyệt hơn là trả thù: Cảm giác bay trên bầu trời. Thế là Ikki nhanh chóng tham gia vào thế giới bí ẩn và không cưỡng lại nỗi của Air Tricks.
DL:
mf:www.mediafire.com/?umw5ff9u691u3 (http://www.mediafire.com/?umw5ff9u691u3)
4share:http://up.4share.vn/f/33020a07060500...0Gear.rar.file (http://up.4share.vn/f/33020a070605000b/Air%20Gear.rar.file)
Akazukin Eliza_ Cô bé quàng khố đỏ :]] – 1 chap – completedhttp://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/V-SkyEliza03.jpg
Thể loại one shot, 1 chap thôi mà, đọc đi là hiểu.
DL:www.mediafire.com/?9h304ls08047rai (http://www.mediafire.com/?9h304ls08047rai)Anake-chan – 2 vol – 10 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/Anake-chan.jpg
Amamiya vừa chết.Chết bởi trượt chân ngă do một cái chai.Nhưng cậu ta được ban tặng 1 cơ hội sống : Sống trong cơ thể của một cô gái tên Akane ( trong khi cô này đang hạnh phúc trên thiên đường).Vậy cậu Miya này làm thế nào để có thể ḥa hợp với thân thể,gia đ́nh,bạn bè,trường học,lối sống của cô gái này.Chắc chắn không chỉ có vụ tráo đổi thân thể trong bộ này.
DL:www.mediafire.com/?382pjkwx8fpvtn4 (http://www.mediafire.com/?382pjkwx8fpvtn4)Anedoki – 3 vol – 26 chap – completedhttp://cc1.upanh.com/26.170.33377310.6o40/1111.jpg
Một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp ở cùng một thằng nhóc mới 13 tuổi. Chuyện ǵ sẽ xảy ra???
DL:www.mediafire.com/?ac367w08fdc5c (http://www.mediafire.com/?ac367w08fdc5c)
Angelic Layer – 5 vol – 27 chap - completedhttp://i781.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/angelic_layer_wallpaper1.jpg
Trong tương lai, các tṛ chơi phổ biến nhất trên thế giới là Angelic Layer. Người chơi phải tạo ra và rèn luyện Angel của riêng ḿnh để chiến đấu trong các giải. Misaki Suzuhara là một người chơi mới với thiên thần loại tốc độ - Hikaru tham gia vào thế giới Angelic Layer. Chuyện ǵ đang chờ đón? Những đấu thủ tốt hay những kẻ xảo trá trong tṛ chơi?
DL:www.mediafire.com/?0cusx3y9c588x (http://www.mediafire.com/?0cusx3y9c588x)
Angel Densetsu (Truện hài cười vỡ bụng.) – 11 vol – 84 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/AngelDensets.jpg
Thiên thần và ác quỷ, ḷng tốt và tính xấu, hai mặt đan xen nhau giữa đời thường. Hiện rơ trên từng tính cách và khuôn mặt khi bạn lần đầu đối diện một người không quen biết. Nhưng điều đó lại hoàn toàn khác biệt với Kitano Seiichiro, cậu là ai? một con người có trái tim bao dung hơn tất cả, thánh thiện hơn tất cả. Thiên thân trong loài người sao? Không, với mọi người, cậu là tên ác quỷ ” làm quái nào tồn tại giữa thế gian này” . Cậu chính là kẻ đứng đầu nhóm bảo kê trường. Luôn làm kẻ khác khiếp sợ. Vậy cậu là ai, thiên thần mang gương mặt ác quỷ.
DL:www.mediafire.com/?yrhwn7581j6wv (http://www.mediafire.com/?yrhwn7581j6wv)Updating…


B:

Baby Please kill me - 2 vol - 27 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/26.695.33917158.HXb0/babypleasekillme.jpg
Đây là một câu chuyện giữa một nữ sinh điển h́nh Yasuna và cô bạn sát thủ cùng lớp cô, Sonya. Sonya cố ḥa đồng với mọi người nhưng bản năng của cô ấy lại khó kiểm soát và Yasuna cố gắng để thân thiện với Sonya hơn nhưng thường bị cô ấy đe dọa. Truyện cho những ai muốn giảm x́-trét.
DL:www.mediafire.com/?xtorw4ulk6oi3ub (http://www.mediafire.com/?xtorw4ulk6oi3ub)

Basilisk - 5 vol - 29 chap - completedhttp://cc8.upanh.com/26.896.34123077.b8e0/angeliclayerfull.jpg
Tộc Iga và kouga là kẻ thù trong suốt hàng trăm năm. Hanzo Hattori là người đă giữ cho 2 tộc không bị rơi vào các cuộc chiến đẫm máu. Nhưng giờ đây dưới sự cai trị của shogun Tokugawa mối thù hận đó càng trở nên sâu đậm hơn.
Những ninja ưu tú của mỗi tộc phải chiến đấu đến chết để xem sẽ được kề cận bên Shogun, nhưng không phải tất cả thành viên đều đồng ư. Oboro của tộc Iga và Gennosuke của tộc Kouga đă yêu nhau. Liệu t́nh yêu của họ có thể xóa bỏ mối thù hận của 2 gia tộc hay sẽ lại là một bi kịch? Hăy xem để có câu trả lời nhé!
DL:www.mediafire.com/?0yy2jasgl2d99 (http://www.mediafire.com/?0yy2jasgl2d99)

Bitter Virgin – 4 vol – 32 chap - conpletedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/bittervirgin.jpg
Truyện này dành cho các cô gái đọc th́ sẽ có ư nghĩa hơn. Daisuke Sawa, một thanh niên chững chạc trong cuộc sống đời thường (do cậu mất bố từ năm 7 tuổi) nên cậu được khá nhiều cô gái trong trường để ư nhưng cậu lại chẳng thích ai trong sô họ. Vào một buỏi chiều, cậu trốn vào nhà thờ khi bị các bạn gái săn đón, lư do không bạn gái nào dám vào nhà thờ là v́ mọi người đồn rằng ở đây có hồn ma của một cô dâu bị bỏ rơi luôn rượt đuổi mọi người bằng con dao cắ bánh. Thế nhưng Aikawa Hikano – bạn nữ cùng lớp với cậu và cũng là một trong những bạn nữ cậu ghét nhất – mới chuyển đến không biết ǵ về tin đồn đó. Tại đây cô ấy đă kể lại toàn bộ quá khứ đau thương của cô ấy, một câu chuyện mà ai cũng muốn quên. Daisuke đă bghe toàn bộ ở một goc khuất, thế là t́nh cảm của cậu với Hikano bắt đầu thay đổi…
DL:www.mediafire.com/?gy6qze6kfq6yq (http://www.mediafire.com/?gy6qze6kfq6yq)Black Cat - 27 vol - 185 chap - completedhttp://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/3668768133_3c71b53b33.jpg
Từng là thành viên đặc biệt mang bí danh 13 của đội quân "Những người bảo vệ thời gian" nhưng Torai lại đoạn tuyệt tất cả để hướng đến cuộc sống mới - 1 kẻ săn tiền thưởng. Tuy nhiên tất cả đều không thể suôn sẻ như anh nghĩ, cái quá khứ bất hảo ngày xưa vẫn cứ đeo bám anh.
Bộ này th́ 23 vol đầu chất lượng không tôt lắm (từ comic.vuilen.com), 4 tập sau th́ tốt hơn.
Lưu ư: 4 tập cuối tuy tên la 16,17,18,19,20 nhưng thực chất là các tập 24,25,26,27. Các bạn nên rename lại cho phù hợp chứ không phải ḿnh up trùng tập đâu.

Tập 1:www.mediafire.com/?yzkm4n25jpm (http://www.mediafire.com/?yzkm4n25jpm)

Tập 2:www.mediafire.com/?obhn2h0fcxt (http://www.mediafire.com/?obhn2h0fcxt)

Tập 3:www.mediafire.com/?9v45hb42mz2 (http://www.mediafire.com/?9v45hb42mz2)

Tập 4:www.mediafire.com/?yhckdbbhpzo (http://www.mediafire.com/?yhckdbbhpzo)

Tập 5:www.mediafire.com/?edivmsy9z7m (http://www.mediafire.com/?edivmsy9z7m)

Tập 6:www.mediafire.com/?mw433z13wna (http://www.mediafire.com/?mw433z13wna)

Tập 7:www.mediafire.com/?cjuhcxw4mmm (http://www.mediafire.com/?cjuhcxw4mmm)

Tập 8:www.mediafire.com/?yecmc2kv4mm (http://www.mediafire.com/?yecmc2kv4mm)

Tập 9:www.mediafire.com/?p022utlyidc (http://www.mediafire.com/?p022utlyidc)

Tập 10:www.mediafire.com/?bzlwyinn2zm (http://www.mediafire.com/?bzlwyinn2zm)

Tập 11:www.mediafire.com/?xzmzwnnxqgx (http://www.mediafire.com/?xzmzwnnxqgx)

Tập 12:www.mediafire.com/?pmamtgsmczl (http://www.mediafire.com/?pmamtgsmczl)

Tập 13:www.mediafire.com/?wxxnzhoabm5 (http://www.mediafire.com/?wxxnzhoabm5)

Tập 14:www.mediafire.com/?mvadtrmbhdz (http://www.mediafire.com/?mvadtrmbhdz)

Tập 15:www.mediafire.com/?wm52wyhnnl3 (http://www.mediafire.com/?wm52wyhnnl3)

Tập 16:www.mediafire.com/?wm99zj0xrw0 (http://www.mediafire.com/?wm99zj0xrw0)

Tập 17:www.mediafire.com/?mdkxjoy9yhz (http://www.mediafire.com/?mdkxjoy9yhz)

Tập 18:www.mediafire.com/?5ymjehux2lj (http://www.mediafire.com/?5ymjehux2lj)

Tập 19:www.mediafire.com/?kjuahcyydbn (http://www.mediafire.com/?kjuahcyydbn)

Tập 20:www.mediafire.com/?3gjhczyminv (http://www.mediafire.com/?3gjhczyminv)

Tập 21:www.mediafire.com/?0omstx0rpei (http://www.mediafire.com/?0omstx0rpei)

Tập 22:www.mediafire.com/?hjtt9z1z2wc (http://www.mediafire.com/?hjtt9z1z2wc)

Tập 23:www.mediafire.com/?mxlvm9qrojb (http://www.mediafire.com/?mxlvm9qrojb)

Tập 24:www.mediafire.com/?xhnxcyjm6sp (http://www.mediafire.com/?xhnxcyjm6sp)

Tập 25:www.mediafire.com/?xj3mbieatt0 (http://www.mediafire.com/?xj3mbieatt0)

Tập 26:www.mediafire.com/?agivdeh9zfh (http://www.mediafire.com/?agivdeh9zfh)

Tập 27:www.mediafire.com/?bxxzntm8ivy (http://www.mediafire.com/?bxxzntm8ivy)

Blame - 10 vol - 66 chap - completedhttp://cc2.upanh.com/26.695.33917161.ZeD0/nihei3.jpg
BLAME! là một câu truyện về cuộc chiến đấu để sinh tồn của con người. Mức độ bạo lực của truyện này rất cao, nhưng ở nhiều nơi nó chỉ được đánh giá ở mức R: Restricted chứ chưa lên đến mức NC-17: Dành cho người trên 17 tuổi v́ nó hầu như không có những cảnh gợi cảm hoặc sex.

Cách vẽ của truyện cũng rất đặc biệt. Cách vẽ không phải hoa mỹ, mượt mà, nhưng xem qua một hai chương, có thể nói là cách vẽ này rất ấn tượng. Bản thân ḿnh cho rằng BLAME! là một trong những truyện có nét vẽ đẹp nhất mà Kal đă từng xem.

Trong BLAME! những câu nói sâu sắc rất ít. Hoàn toàn không có một lời âu yếm hay cảnh lăng mạn nào. Vậy đằng sau những cảnh bạo lực, những sự thù hận tràn ngập trong truyện có c̣n ư nghĩa nào khác không? T́nh bạn, t́nh yêu và những giá trị tốt đẹp khác của con người có c̣n tồn tại trong sự hỗn loạn của BLAME! không?

Điều này th́ mỗi người đọc phải tự rút ra cảm nhận của ḿnh. Nếu Kḿnh có nói có th́ cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ḿnh mà thôi, bởi v́ BLAME! là thế giới của hành động, mọi điều, kể cả cảm xúc đều được thể hiện ra hành động. Muốn hiểu được nó th́ không thể đọc mà không suy ngẫm về nó.
DL:www.mediafire.com/?4irabmr41z544 (http://www.mediafire.com/?4irabmr41z544)

Blue Dragon – 4 vol – 29 chap - completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/bluedragon.jpg
Đó là một thế giới mà những con quái vật núp ḿnh trong cái bóng của con người. Trong thời chiến, có một đứa trẻ sinh ra bị gắn liền với cái bóng của ḿnh là “quái vật huyền thoại” rồng xanh tên gọi Grado. V́ điều đó, Ral bị giam cầm trong bóng tối ngay từ khi sinh ra cho tới năm 15 tuổi để giam hăm con rồng. Con người duy nhất mà Ral biết là cô giáo Mio, người đă dạy cậu tất cả mọi thứ về thế giới từ bóng tối. Câu chuyện bắt đầu khi Mio quyết định thả Ral ra ngoài, cùng với Grado để chống lại những cái bóng xấu xa đang bao vây lâu đài.
DL:www.mediafire.com/?bslw5988olz7j (http://www.mediafire.com/?bslw5988olz7j)
Blood+ - 5 vol – 35 chap – completedhttp://i781.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/e26e6526514f69d7fbebadd3c100c30e_m.jpg
Saya Otanashii là nữ sinh cao trung và cũng là 1 thành viên trong câu lạc bộ điền kinh,cô ấy có 1 cuộc sống yên b́nh với gia đ́nh ḿnh tại Okinawa.Tuy nhiên,cô lại không thể nhớ được quá khứ của ḿnh ngoại trừ 1 năm về trước.Đến giờ,cô vẫn chưa nhận thức được mối hiểm hoạ đang chờ cô phía trước
Hagi là 1 nhạc công Cello cao lớn và có 1 vẻ đẹp hoàn hảo,dường như anh biết rất rơ về thân thế thật sự trước kia của Saya,nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong ṿng xoáy bí ẩn.Anh đang nắm giữ chiếc ch́a khoá định mệnh của Saya
DL:www.mediafire.com/?4wa4a42cadmqw (http://www.mediafire.com/?4wa4a42cadmqw)

B-reaction – 3 vol – 18 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/b-reaction.jpg
Mối t́nh giữa cô giáo và học tṛ được bắt đầu từ...karatedo. Truyện khá hài nhưng kết thúc hơi nhanh.
DL:www.mediafire.com/?cz2fxzbzcq95apa (http://www.mediafire.com/?cz2fxzbzcq95apa)Boy friend – 3 vol – 11 chap - completedhttp://cc6.upanh.com/27.148.34407145.OoE0/boyfriendcover.jpg
Nội dung: Hijiki ( một cô gái có cái tên rất đặc biệt ) vừa vào một trường học mới, và trên đường đến đó cô t́nh cờ gặp một chàng trai bí ẩn đứng bên cạnh hồ nước tuyệt đẹp. Hijiki có những bí mật của riêng ḿnh, và liệu rằng chàng trai kia có thể lắng nghe những lời khẩn cầu đó để giúp đỡ cô ...?
DL:www.mediafire.com/?1gjr4z6f403ut (http://www.mediafire.com/?1gjr4z6f403ut)
Updating…

C:

Cade of egen – 10 vol – 70 chap - updatinghttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/eden9.jpg
Một chiêc máy bay chở hơn 300 hành khách bị tai nạn rơi xuống một ḥn đảo kỳ lạ. Nơi mà các sinh vật tưởng như đă tuyệt chủng từ nhiều triệu năm trước vẫn c̣n tồn tại. Cuộc chiến sinh tồn diễn ra không chỉ giữa con người và thiên nhiên mà c̣n cả chính giữa con người với con người.
DL:www.mediafire.com/?oltbo6hwclbbw (http://www.mediafire.com/?oltbo6hwclbbw)Change 123 – 10 vol – 60 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/change123.jpg
Makoto một cô gái bị một chứng bệnh đa nhân cách . Để đối phó với 3 phương pháp tập luyện khắc nghiệt do 3 người cha của cô đặt ra nên người cô ấy đă xuất hiện thêm 3 nhân cách mới , một nhân cách mới sẽ đáp ứng với 1 phương pháp tập luyện của 1 người cha của cô ấy . Mọi người ai cũng xa lánh cô ǵ cô bị đa nhân cách . Lên cấp 3 cô gặp một anh chàng tên Kosukegawa thân thể th́ ốm nhôm yếu đuối lại nhát cấy nhưng đem ḷng yêu MoToKo . Tới Chap 7 hai người đă có một nụ hôn dành cho nhau rồi MoToKo cũng bắt đầu yêu Kosukegawa . Muốn biết thêm mọi người hăy vào xem.
DL:
mf:www.mediafire.com/?prefgqmgm08vd (http://www.mediafire.com/?prefgqmgm08vd)
4share:http://up.4share.vn/f/3b0a020f0e0c03...20123.rar.file (http://up.4share.vn/f/3b0a020f0e0c0303/change%20123.rar.file)
Chobits - 8 vol - 88 chap - completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/Chobits-Chii-chobits-5560211-1024-768.jpg
...Trong 1 tương lai gần, những computer với h́nh dáng con người được sáng tạo ra với rất nhiều chức năng hữu ích. Với 1 persocom, bạn có thể chơi game, kết nối Internet, bảo quản tài khoản cá nhân...... Đó cũng chính là lí do v́ sao cậu học sinh cấp III Hideki Motosuwa rất muốn sỡ hữu cho riêng ḿnh 1 persocom. Vấn đề ở đây là cậu quá nghèo, lại là 1 học sinh trọ học xa nhà, nên cái ước muốn sỡ hữu riêng 1 persocom trở nên ... quá xa vời. 1 đêm nọ , bỗng dưng anh ấy t́m thấy 1 persocom xinh xắn nơi ... băi rác và mang nó về nhà . Con persocom này đă mất sạch trí nhớ và ko thể nói được ǵ ngoại trừ CHII - chính v́ thế , anh ấy quyết định đặt tên cho nó là Chii. Chii rất dễ thương và ngây thơ, cô bé phải cố gắng học hỏi nhiều điều để có thể thích nghi với cuộc sống mới của ḿnh. Dần dần, giữa Chii và Hideki nảy sinh 1 t́nh cảm c̣n hơn cả t́nh chủ-tớ, liệu đấy có phải là t́nh yêu, liệu Hideki và Chii có hạnh phúc khi giữa họ có quá nhiều cách trở ?
DL:www.mediafire.com/?zchb8s9i5kbox (http://www.mediafire.com/?zchb8s9i5kbox)Chrono Crusade - 8 vol - 57 chap - completedhttp://cc1.upanh.com/26.897.34123720.pjz0/vgn283.jpg
Nước Mỹ trong những năm thập niên 20. Nh́n khái quát th́ đó là một thời gian hoa b́nh sau Đợt chiến tranh thế giới.

Nhưng ẩn chứa trong những cái bóng th́ đó là những âm mưu đen tối chuẩn bị lật đổ ḥa b́nh.

Sister Rosette Christopher, một pháp sư làm việc cho một tổ chức gọi là Magdala Order, có nhiệm vụ chiến đấu với những con quỷ nào xuất hiện và phá hoại.

Đồng hành với cô là Chrono, cô luôn kết thúc nhưng đều gây nhiều thiệt hại c̣n hơn là bọn quỹ...

Trong một lần làm nhiệm vụ, họ gặp một cô gái với giọng hát hay tuyệt vời cô ấy có tên là Azmaria,đang là mục tiêu của người cha kế của cô ấy.

Và Rosette, Chrono đă cứu cô,và hơn hết mối quan hệ giữa họ ngày càng được bồi đắp.
DL:www.mediafire.com/?xqkb6u8wq3xeeqm (http://www.mediafire.com/?xqkb6u8wq3xeeqm)


Crayon Shinchan – 4 vol – không rơ số chap – updatinghttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/crayon.jpg
ND: Cậu bé Shinnosuke 4 hay 5 tuổi ǵ đấy, cậu bé có một tính cách rất manly (thích gái, thích chơi…) nhưng cậu lại thể hiện bằng những lời nói của một đứa trẻ. Chuyện rất hài, ở Nhật đă ra đến vol 60 rồi th́ phải nhưng ở Việt Nam truyện này bị cấm dữ quá, 2 lần xuất bản đều phải ngưng giữa chừng. Hiện tại trên mạng mới có mấy vol này thôi, truyện cũng chả ecchi ǵ nhưng hay quá nên up lên cho mọi người thưởng thức.
DL:www.mediafire.com/?g0bzlnydyml6c9g (http://www.mediafire.com/?g0bzlnydyml6c9g)Cross Game - 17 vol - 160 chap - completedhttp://cc5.upanh.com/26.681.33902804.cvM0/centralanimecrossgame211280x720a5df1742mp4.jpg
Koh Kitamura lớn lên bên cạnh những người hàng xóm là gia đ́nhTsukishima. Nhà Koh mở tiệm bán đồ thể thao, nhà Tsukishima mở quán cafe với vài chuồng đập bóng bên cạnh. Ông bố nhà Tsukishima goá vợ và có 4 cô con gái. 2 nhà Kitamura và Tsukishima rất thân nhau, đặc biệt là Waka và Koh = tuổi nhau th́ như h́nh với bóng. Waka có 3 chị em là chị cả Ichyo, Aoba kém Waka một tuổi và em út Momiji. Aoba cũng rất quư chị ḿnh là Waka nên thường xuyên "ghen" với Koh khi họ đi cùng nhau. Aoba mê bóng chày và là một pitcher bẩm sinh, Koh phải đấu với cô trong một lần ngoài ư muốn và thua thảm hại. Mùa hè năm ấy đánh dấu một kỷ niệm mà 2 nhà Kitamura và Tsukishima măi ko bao h quên: Waka trong một lần đi cắm trại v́ cứu một cô bé lớp 3 mà chết đuối...
Koh lớn lên, vào cấp 3, và cũng bắt đầu chơi bóng chày v́ mong muốn cuối cùng của Waka. Theo sau Koh, luôn là Aoba mặc dù 2 người luôn khắc nhau như lửa với nước. Giấc mơ Koshien lại thêm một lần cháy bỏng.
Rất sr v́ truyện này ḿnh thiếu mất 1 vol và một số chap khác để khi nào rảnh ḿnh sẽ t́m và up lên.
DL:
Mf:www.mediafire.com/?u2x1p5d46vze8 (http://www.mediafire.com/?u2x1p5d46vze8)
4share:http://up.4share.vn/f/2e1f171a191c1a...full).rar.file (http://up.4share.vn/f/2e1f171a191c1a1a/cross%20game%20%28full%29.rar.file)

Updating…


D:


Da Capo – 2 vol – 12 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/da-capo-iipng.jpg
Nhân vật chính, người được chuyển đến trường trung học Kazami, Asakura Juynichi và cô em gái không cùng huyết thống Asakura Nemu. Trong những ngày tháng sống với nhau cùng một mái nhà, họ đă nảy sinh t́nh cảm.
Nhưng, vào một ngày nọ, cô em họ Sakura... "the girl next door" trở về. Và... ????
DL:www.mediafire.com/?56twcl7e1r6spzv (http://www.mediafire.com/?56twcl7e1r6spzv)Densha Otoko - 3 vol - 27 chap - completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/densha.jpg

Dựa trên một câu chuyện có thật.

Vào 9 giờ 55 phút tối ngày 14 tháng 3 năm 2004, một thành viên ẩn danh post một đề tài trên diễn đàn 2channel kể về câu chuyện vừa xảy ra với ḿnh. Theo lời anh ta th́ trên chuyến tàu về nhàl anh đă ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp. Rồi một ông lăo say xỉn bắt đầu chửi mắng những phụ nữ ngồi gần đó. Khi ông lăo nọ bắt đầu đe dọa một phụ nữ th́ anh thu hết dũng khí đứng ra ngăn ông ta lại...

Một chuyện t́nh lăng mạn, ấm áp bắt đầu.
DL:www.mediafire.com/?65x7m76b492z485 (http://www.mediafire.com/?65x7m76b492z485)Defense Devil – 10 vol – 100 chap – completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/defense.jpg
Truyện hay đây. Khi bạn chết và phải đến nơi phân cách giữa thiên đàng và địa ngục, bạn sẽ có một quyền lợi hợp pháp đó là được nhờ Kucabara – một luật sư của địa ngục – t́m ra những bằng chứng chứng tỏ khi c̣n sống bạn là một kẻ vô tội, khi ấy bạn có thể được hồi sinh lại nếu Kucabara chứng minh được điều đó. Vậy bạn đă sẵn sàng chưa? Hăy chuẩn bị tinh thần để kư một hợp đồng với vị hoàng tử của quỷ giới nhé! Anh ta sẽ giúp bạn.
DL:
Mf:www.mediafire.com/?foofd41135u2q (http://www.mediafire.com/?foofd41135u2q)
4share;http://up.4share.vn/f/7e4f474a494c4a...Devil.rar.file (http://up.4share.vn/f/7e4f474a494c4a4e/Defense%20Devil.rar.file)Digimon V-tamer - 8 vol - 58 chap - completedhttp://cc0.upanh.com/26.695.33917159.b8e0/digimon2rh6.jpg
Em tungzen vào nhận hàng nè.
Taichi Yagami - 1 cậu học sinh b́nh thường ,có nuôi 1 con Digimon ảo và đặt tên nó là Zero . Khi tham gia cuộc thi giữa các Digimon ảo th́ máy tính không nhận diện được Digimon của cậu . Loay hoay sửa máy và cậu bị hút vào thế giới Digimon và cậu gặp Zero bằng xương bằng thịt . Cậu được gọi đến để trở thành vị cứu tinh ,chống lại cái ác ,bảo vệ thế giới Digimon . Lư do cậu được chọn trong hàng trăm đứa trẻ khác là v́ Zero của cậu là "độc nhất" - ko ai từng thấy hay biết tới Digimon này - Zero là 1 Digimon bí ẩn . Trong suốt cuộc hành tŕnh ,dần dần cậu khám phá ra : Zero là 1 Digimon rất mạnh và "độc nhất" là v́..
DL:www.mediafire.com/?lsa0bo08mhf81 (http://www.mediafire.com/?lsa0bo08mhf81)
Đại náo ô long viện - 12 vol - biết số chap chết liền - completedhttp://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/dainaoolongvien.jpg
Truyện hài bán chạy nhất tại Đài Loan, ḿnh up theo yêu cầu của bạn ḿnh chứ truyện chả ecchi ǵ đâu.
DL:www.mediafire.com/?bu9u9yb477b7v (http://www.mediafire.com/?bu9u9yb477b7v)Updating…


E:

Elfen Lied – 12 vol – 107 chap – completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/elfenlied.jpg/4ac39af4_20e48cbe_48e59918_manga138.jpg[/IMG]
Diclonius (người 2 sừng) là những cá thể đột biến được tạo ra bởi con người. Diclonius có khả năng đặc biệt kiểu như giác quan thứ 6. Những kẻ đột biến này sở hữu sức mạnh có thể hủy diệt cả loài người. Lo ngại về sức mạnh của Diclonius, người ta cô lập các Diclonius trong các pḥng thí nghiệm để đào tạo. Một Diclonius, Lucy, gây nổ nơi giam giữ, giết người hướng dẫn của ḿnh và trốn thoát. Cô nhảy xuống biển sau khi bị bắn và bị đánh dạt vào một bờ biển. Sau đó, cô gặp Kota và Yuka. Họ gọi cô là Nyu và cho cô sống cùng…
DL:www.mediafire.com/?oge60du5ehvsa (http://www.mediafire.com/?oge60du5ehvsa)Updating…

F:

FateKaleid Liner Prisma Illya – 2 vol – 13 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/FateKaleidLinerPrismaIllya.jpg
Lịch Sử: Cứ 60 năm 1 lần, cuộc chiến giành chén thánh lại diễn ra. 7 pháp sư được chọn sẽ triệu hồi 7 vị anh hùng huyền thoại trong truyền thuyết với sức mạnh phi thường. Tất cả sẽ chiến đấu một mất một c̣n, người sống sót cuối cùng sẽ có được chén thánh và phần thưởng là một điều ước. 7 vị anh hùng được triệu hồi thông qua 7 thẻ bài Class Card chia làm 7 trường phái: Kiếm Sĩ, Cung Thủ, Thương Thủ, Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Sát Thủ và Kẻ Điên Loạn (những điều trên được trích từ bản gốc Anime Fate/Stay Night).
Hiện tại: Cuộc chiến giành chén thánh vẫn chưa diễn ra, nhưng 1 sức mạnh tà ác đă khiến 7 thẻ bài Class Card xuất hiện tại thành phố Fubuki. 7 thẻ bài hấp thu sức mạnh tà ác và tự triệu hồi những vị anh hùng truyền thuyết, đe dọa an nguy của cả thành phố Fubuki. Illya, 1 cô bé b́nh thường, luôn mơ ước trở thành một Magical Girl vô t́nh được chọn vào sứ mệnh thu phục lại 7 thẻ bài bị thất lạc.....
DL:www.mediafire.com/?z2c2xc4fpe3ky (http://www.mediafire.com/?z2c2xc4fpe3ky)Fubata-kun Change – 5 vol – 34 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/fubukatakunchange.jpg
Futaba Shimeru là một học sinh trung học có một cuộc sống b́nh thường, hoạt động trong câu lạc bộ đô vật "máu" của trường và đang có t́nh cảm với cô bạn cùng lớp Misaki. Cuộc sống đang yên b́nh th́ tới một ngày nọ Futaba phát hiện ḿnh đang mang trong ḿnh ḍng máu "hi-fi" của gia đ́nh...
DL:www.mediafire.com/?x77f47u6rwpex (http://www.mediafire.com/?x77f47u6rwpex)Updating…

G:

Gamble Fish - 6 vol - 51 chap - updatinghttp://cc4.upanh.com/26.104.33309573.cL80/gamblefishpreview.jpg
Shirasagi Tomu là 1 cậu bé 14 tuổi chuyển đến học tại 1 trường tư thục là học viện Shishidou, khi vào trường cậu ta dự định sẽ khiêu khích và đánh bại hết bọn học sinh trong 1 tṛ chơi sử dụng trí thông minh của cậu...

Số tiền cược cho mỗi ván chơi sẽ được gấp đôi so với ván trước, khởi nguồn là 100 yên. Cậu ngày càng phải đối mặt với những đối thủ khó khăn hơn ... Cùng với nó, mảng tối trong học viện Shishidou cũng bắt đầu hé lộ dần.
Link chap1:www.mediafire.com/?oyzmce4nzcj (http://www.mediafire.com/?oyzmce4nzcj)
DL:www.mediafire.com/?vm3pmu6pn8ckn (http://www.mediafire.com/?vm3pmu6pn8ckn)
Gantz - 29 vol - 334 chap - updatinghttp://cc1.upanh.com/26.695.33917160.ucP0/gantz20colo54.jpg
Con người đang phải đối mặt với một cuộc xâm lăng từ những thế lực ngoài trái đất. Không thể khoanh tay đứng nh́n, nhiều nước trên thế giới đă cùng tạo ra một đội quân được "Gantz" chọn ra từ những người đă chết. Họ được trao lại sinh mệnh, được trở lại cuộc sống của chính họ nhưng bị bắt buộc phải phục vụ cho những cuộc chiến "vô h́nh" chống lại người ngoài hành tinh. Mà tại đó họ sẽ lại phải đối mặt với cái chết thêm một lần nữa...
V́ cái truyện này mà ḿnh off hơi lâu (gần 350 chap. edit mỏi tay T.T), nhắc trước truyện này siêu bạo lực, siêu kinh dị và cũng siêu sexy nữa. Cho nên yêu cầu đủ 18 tuổi nhé.
DL:
Mf:www.mediafire.com/?o65pypf9c5fx6 (http://www.mediafire.com/?o65pypf9c5fx6)
4share:http://up.4share.vn/f/47767e72767e7575/[gantz]
GE_Good ending - 9 vol – 63 chap - updatinghttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/gefinal6.jpg
Thể loại: Comedy Drama Ecchi Harem Romance School Life Shounen Slice of Life
Tác giả: Sasuga Kei
Sơ lược: Utsumi, một học sinh lớp 11 tính t́nh nhút nhát.Cậu phải ḷng đội trưởng câu lạc bộ tennis của trường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Utsumi giỏi thể thao...
Nhưng thay vào đó, cậu lại bị Kurogawa Yuki, bạn cùng lớp cũng là một thành viên của câu lạc bộ tennis, bắt gặp đang thập tḥ xem trộm ở sân tập.
Sự xuất hiện của Kurogawa đă chấm dứt những tháng ngày yên b́nh của Utsumi tại trường, thậm chí c̣n đẩy cậu tới gần hơn tới t́nh yêu của đời ḿnh...
Truyện về t́nh cảm của tụi mới nhớn. Đọc sẽ thấy cái lũ này hơi bị rách việc.
DL:
Tập 1- 7:www.mediafire.com/?3q14an87f3g9y (http://www.mediafire.com/?3q14an87f3g9y)
Tập 8-9:www.mediafire.com/?9511cfck2dzzd6h (http://www.mediafire.com/?9511cfck2dzzd6h)Genshiken- 9 vol – 56 chap –completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/Genshiken.jpg
Truyện không ecchi lắm nhưng hay, yêu cầu cua truyện này là các bác phải đọc kỹ mới thấy hết cái hay của nó (v́ các nhân vật nói hơi nhiêu). Câu chuyện kể về cuộc sống đời thường và ḷng đam mê nhiệt huyết của các Otaku (những người sùng bái manga). Chuyện đơn giản, b́nh dị nhưng không kém phần hấp dẫn.Truyện này ḿnh thích nhất là nét vẽ, không trau chuốt như các truyện khác mà vẫn đẹp, rất giống với những người b́nh thường. Nói chung là truyện hay.
DL:www.mediafire.com/?quvogdiagb6ag (http://www.mediafire.com/?quvogdiagb6ag)Girl Friends - 5 vol - 35 chap - completedhttp://cc0.upanh.com/26.681.33902649.bx20/imagem01.jpg
Câu truyện xung quanh cuộc sống của Mari Kumakura và các bạn cùng lớp học.
Mari là một cô bé luôn sống rất đơn giản và trầm lặng, cô có rất ít bạn bè, thường tự ḿnh làm mọi việc và ăn cơm trưa một ḿnh. Một ngày kia, Akko Oohashi - một cô bé rất dễ thương, sôi nổi đến làm quen với Mari. Và đă kéo Mari ra khỏi vỏ bọc thầm lặng của ḿnh để cùng vui chơi với nhóm bạn bè có Akko, Sugi và Tamami với biết bao câu truyện vui cười về : bạn bè và thời trang, bạn trai , học tập...vv..

Nhưng cũng là lúc Mari dần dần cảm thấy trong ḷng ḿnh t́nh cảm với Akko dường như vượt trên mức bạn bè....
DL:www.mediafire.com/?sm5n465ek8klw (http://www.mediafire.com/?sm5n465ek8klw)
Girls Saurus – 3 vol – 17 chap – completedhttp://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/girlssaurus.jpg
Shingo Chiryuu không khác con trai chút nào, chỉ trừ 1 điều... Cậu ta sợ con gái. Trước đó, cậu ta đă bị 1 cô gái ph́ lủ tấn công và đó chính là nguyên nhân mà cậu ta sợ con gái và coi tất cả bọn họ như là "khủng long". Nhưng dù cậu ta cố gắng tránh xa thế nào th́ các cô gái vẫn luôn vây quanh và gây rắc rối cho cậu. Bây giờ cậu ta đă nhận ra là bản thân đă bị các cô gái vây quanh, bao gồm cả cô gái đă tấn công và tạo nên nỗi sợ hăi này khi cậu ta cố gắng để chữa căn bệnh của ḿnh. Chúng ta hăy đọc để biết thêm nhá. Yêu cầu truyện này là các bạn phải đọc kỹ, nếu không sẽ thấy nó như dở hơi.
DL:www.mediafire.com/?kcv3t2a13724cfk (http://www.mediafire.com/?kcv3t2a13724cfk)
Glass Mask_Mặt nạ thủy tinh - 59 vol - 356 chap - completedhttp://cc9.upanh.com/26.896.34123078.AJt0/yeah1teensyeah1comteen14.jpg
Nội dung: Drama chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của Suzue muichi . Một live action nên xem trong lúc chờ bà tác giả sáng tác nốt phần kết của bộ truyện .
Maya Kitajima ( yumi adachi thủ vai ) nhân vật chính của câu chuyện , có một ḷng đam mê kịch nghệ hơn bất cứ ai , cô bé rời nhà để đi học về kịch cùng với cô giáo tsukikage . Mục tiêu lớn nhất của cô là được diễn hồng thiên nữ , để làm được điều này cô phải chiến thắng được một đối thủ mà cô vô cùng tôn trọng Ayumi himekawa . Cô đă rất nhiều lần vấp ngă nhưng bên cô luôn có người giấu mặt giúp đỡ cô , đó là người tặng hoa hồng tím . Người mà không biết từ lúc nào đă trở thành người mà cô trân trọng nhất , yêu mến nhất như cách mà cô đă nói " cho dù đó là một người bị cả thế giới căm ghét , tôi vẫn yêu mến người ấy " . Nhưng rồi sự thật được hé mở người mà cô yêu mến nhất đó lại là người mà cô căm ghét nhất , người gây ra cái chết cho mẹ cô . Đó là Hayami Masumi , tổng giám đốc Daito art . Nhưng rồi cô cũng nhận ra , tất cả mọi việc anh ấy làm đều là v́ cô , v́ muốn nâng cô dậy khỏi thất bại ... Và cô đă yêu anh , một t́nh yêu không nên có v́ anh hơn cô những 11 tuổi .
DL:www.mediafire.com/?1d00pm8fn47fg (http://www.mediafire.com/?1d00pm8fn47fg)

GTO_Great Teacher Onizuka – 23 – 159 chap – updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/gto2.jpg
Tóc vàng, đeo khuyên, dâm đăng, du thủ du thực, đó là những ǵ ta có thể nói về Ekichi Onizuka – nhân vật chính của bộ truyện này. Nhưng ôi diêu thay nhân vật của chúng ta lại là một thầy giáo, cái nghề không hề thích hợp với ngoại h́nh của anh ấy. Hơn nữa cái lư do anh ấy đến với nghề thầy giáo cũng chả đâu vào đâu: 40c16 (40 cưới 16). Thế nhưng theo ḍng truyện anh dần thể hiện được bản lĩnh và ḷng nhiệt huyết của ḿnh trong cái lớp “nhất quỷ nh́ ma 3-4” của ḿnh. Hăy đọc và cười sảng khoái theo cuộc đời của anh ấy…
DL:
Tập 1-20:www.mediafire.com/?sholh1h59scdf (http://www.mediafire.com/?sholh1h59scdf)
Tập 21-23:www.mediafire.com/?efzb27wnkj5nek2 (http://www.mediafire.com/?efzb27wnkj5nek2)


GTO_Shonan 14days – 6 vol – 45 chap – updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/gto1.jpg
Đây là phần sáng tạo thêm của bộ manga GTO (Great Teacher Onizuka - ở Việt Nam xuất bản dưới tên Tôi đi t́m tôi, lúc đó nxb làm ăn vớ vẩn, cố gắng Việt Nam hóa truyện này, đồng thời c̣n cắt bỏ nhiều đoạn), là đoạn tiếp sau khi Onizuka bị Teshigara (thầy giáo yêu điên cuồng fuyutsuki-chan nhưng cô lại yêu onizuka) bắn trọng thương (nghĩa là gần gần cuối, trước khi “kẻ thù” cuối cùng xuất hiện ).
Sau khi bị Teshigara bắn trọng thương và được điều trị tại bệnh viện, như mọi lần Onizuka lại trốn khỏi bệnh viện, anh đă có 14 ngày tự do đến một nơi mà không ai biết, và khi anh trở lại th́ xuất hiện tờ thông báo truy nă một kẻ trông rất giống anh, Onizuka đă làm ǵ trong 14 ngày đó? 14 ngày tại Shonan?
DL:http://www.mediafire.com/?a02oueqwmy5c5Updating…

H:

Hammer Session – 6 vol – 44 chap - updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/hammer_session.jpg
Thể loại: Action Comedy Ecchi School Life Shounen

Tác giả: Koganemaru Yamato Tanahashi Namoshiro

Sơ lược:Tại một nơi nào đó trong thành phố, xe cảnh sát đang áp giải những tội phạm nghiêm trọng đến Kitakanto – nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian. Không ngờ, giữa đường chiếc xe phát hỏa, và hai tên tù nhân chớp cơ hội đào tẩu thành công!
Một là gă hung thần có vẻ ngoài to lớn bặm trợn, trên người đầy những h́nh xăm tôn giáo
Một là tay đại bịp khôn khéo đầy tài lanh.
Nửa đêm, chúng trốn vội vào ngôi trường cấp hai nằm sâu trong núi, và tay đại bịp trở thành thầy giáo.
DL:www.mediafire.com/?b3zojktbn3w32 (http://www.mediafire.com/?b3zojktbn3w32)Happy world – 7 vol – 200 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/happyworld.jpg
Takeshi Oomura là một chàng trai luôn gặp bất hạnh kể từ khi c̣n nhỏ. Một ngày, cậu ta được một thiên thần tên là Elle giúp đỡ và biết rằng bố cậu ta chính là người đă khiến cho cậu ta gặp xui xẻo. Takeshi muốn chuyển sự xui xẻo đó cho một người khác, nhưng để cứu một bé gái cậu ta đành phải chấp nhận nó. Với hành động cao cả đó, Elle quyết định trở thành con người và sống với Takeshi để bảo vệ cậu ta khỏi sự xui xẻo
DL:www.mediafire.com/?k7c66g7464p4b (http://www.mediafire.com/?k7c66g7464p4b)
High School of the Dead - 4 vol - 20 chap - updating


http://cc9.upanh.com/26.255.33465088.6fi0/hotd2.jpg
Nội dung cực kỳ đơn giản thôi, trong một sáng nắng đẹp gió mát, một lũ zombie chạy tung tăng trong sân trường ngập nắng c̣n các nhân vật chính của chúng ta cũng chạy lăng nhăng đi giết zombie.
DL:www.mediafire.com/?bas91mwvn8xjd (http://www.mediafire.com/?bas91mwvn8xjd)Updating…

I:

I’’s – 15 vol – 143 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/is.jpg
Ichitaka Seto, 1 cậu học sinh 16 tuổi b́nh thường như bao người tầm thường khác, Thương thầm nhớ trộm 1 cô bạn cùng lớp tên Iori, Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Ichitaka và Iori được giao nhiệm vụ chuẩn bị tiết mục cho buổi lễ chào mừng của trường. Với đề xuất của Iori, nhóm 2 người đă được thành lập lấy tên I"S. Câu chuyện lấy bối cảnh học đường thời hiện đại, Nhân vật trung tâm là Ichitaka trên chặng đường đến với Iori, những hành động ngốc xít cùng với t́nh cảm chân thành của Ichitaka đă dần dần khiến Iori cảm động. liệu anh chàng có chiếm được trái tim của Iori hay không, và trên chặng đường đến với nhau, 2 người sẽ gặp những chuyện ǵ... mời đọc sẽ rơ...
DL:www.mediafire.com/?5iy8g0or28jax (http://www.mediafire.com/?5iy8g0or28jax)Ichigo 100% - 19 vol – 197 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/ichigo-100_-04.jpg
Mát mẻ trẻ khỏe, quần trong áo ngực hở tứ tung và những t́nh huống không thể đỡ được của anh chàng Junpei Manaka. Bắt đầu bằng h́nh ảnh một cô gái xinh đẹp mắc chiếc quần lót h́nh dâu tây cùng chiếc váy tung bay trong gió đă làm choàng ngợp tâm trí của Manaka, cậu quyết tâm t́m xem cô gái đó là ai. Lúc đầu cậu nghĩ rằng đó là Tsukasha Nishino – hoa khôi của trường, nhưng cuối cùng cô gái mang quần lót dâu tây đó lại là Toujo Aya – cô bạn cùng lớp với cậu. Và thê là câu chuyện t́nh tay bốn tay nắm của anh chàng Manaka với hàng loạt em bắt đầu…
DL:
mf:www.mediafire.com/?paqr3j84y5a7t (http://www.mediafire.com/?paqr3j84y5a7t)
4share:up.4share.vn/f/4e7f777a7b777c7f/ichigo.rar.file (http://up.4share.vn/f/4e7f777a7b777c7f/ichigo.rar.file)Immortal Regis – 7 vol – 44 chap – completed


http://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/c30_4.jpg
Thể loại: Action Drama Ecchi Fantasy Manhwa Mature Shounen Supernatural Tragedy

Tác giả: Ga On-bi Juder
Sơ lược:Vào một đêm... một đêm mà ánh trăng tỏa sáng rực rỡ...
Cậu bé đă gặp một cô gái đến từ thế giới khác, Serin- cư dân của Chaos... Cậu đă bị cô ấy giết và trở thành cương thi.
Giờ đă bất tử, theo một đạo luật cổ, cậu không được phép sống chung với con người...
Những bí mật dần được hé lộ khi cậu đến Chaos, và chuyến phiêu lưu của chúng ta bắt đầu.
DL:www.mediafire.com/?m2g3f6zagjmev (http://www.mediafire.com/?m2g3f6zagjmev)
Inumimi – 3 vol – 19 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/inumimi.jpg
Bạn đă bao giờ tưởng tưởng khi bạn đi xa nhà một năm để rồi khi trở về bạn thấy ba cô gái lạ hoắc đang ở trong nhà bạn. Không những thể họ c̣n vồ ra đón bạn bằng những hành động: liếm, vẫy tai, vẫy đuôi… Tại sao vậy? V́ họ là 3 chú chó dễ thương biến thành. Nếu bạn không thể tưởng tượng được th́ hăy để bộ truyện giúp bạn.
DL:www.mediafire.com/?m27199otnk2puf3 (http://www.mediafire.com/?m27199otnk2puf3)Inu Yasha final chapter – 7 vol – 69 chap – completed


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/inuyashasno.png
Những chap chưa xuất bản tại Việt Nam, do đây là truyên ưa thích của ḿnh nên up cho các bạn cùng xem chứ độ ecchi của truyện này cũng nhẹ thôi.
DL:www.mediafire.com/?l0b955xs4y9s5 (http://www.mediafire.com/?l0b955xs4y9s5)Updating…

J:

Updating…

K:

Kami nomi zo Shiru Sekai_Thế giới chỉ có chúa mới biết - 15 vol - 146 chap - updating


http://cc2.upanh.com/26.104.33309571.Gow0/kaminomizoshirusekai.jpg

Ai đang học cách cưa gái th́ đọc nhanh c̣n kịp.
Katsuragi Keima là một học sinh trung học rất mê gal game. Cậu được biết trên internet với danh hiệu "Otoshi gami" - Thần chinh phục - nhờ khả năng chinh phục mọi cô gái 2D trong game của ḿnh. Trớ trêu thay, ở trường, Keima lại mang danh "Otamegane" - Bốn mắt, là từ được kết hợp bởi "Otaku" - Lập dị và "megane" - kính cận.

Ngày nọ, Keima nhận được một email mời cậu làm giao ước chinh phục tất cả các cô gái. Cậu chấp nhận v́ nghĩ đó chỉ là một là thách thức, và một con quỷ từ địa ngục tên Elcea (tên thân mật là Elsie) xuất hiện. Cô yêu cầu cậu giúp thu thập các linh hồn chạy trốn ẩn trong mọi người. Thật ngạc nhiên, những linh hồn chỉ trốn trong trái tim của những cô gái, cách duy nhất để bắt chúng là phải chiếm được t́nh yêu của họ.

Sau khi giải thích cho Elsie rằng ḿnh chỉ chinh phục được các cô gái trong games, Keima nhanh chóng từ chối bản giao ước này và thừa nhận ḿnh ghét tất cả các cô gái thực. Tuy nhiên, bản giao ước đă được kí kết, và cậu phải giúp Elsie; nếu không, cả Elsie và Keima sẽ mất đầu.
DL:
Tập 1-13:www.mediafire.com/?9spbucdrpugcz (http://www.mediafire.com/?9spbucdrpugcz)
Tập 14-15:www.mediafire.com/?saqvodtj787l5t3 (http://www.mediafire.com/?saqvodtj787l5t3)
Kid Gang - 22 vol - 172 chap - completed


http://cc9.upanh.com/26.313.33525028.Kge0/kg21cover.jpg
Đây là một bộ truyện tranh cực kỳ thú vị , các t́nh tiết hài vừa lạ vừa quái khéo léo xen kẽ với các t́nh huống hấp dẫn về xă hội đen Hàn Quốc , đảm bảo vừa lôi cuốn vừa hài từ đầu đến cuối !!!

Câu chuyện xoay quanh một sự cố khiến một băng xă hội đen cùi bắp "ngày thứ ba" phải đem một đứa trẻ c̣n bú b́nh về nuôi , và hàng đống chuyện éo le buồn cười xảy đến .
Các nhân vật "vô học" này rất khùng khiến người xem ko thể ko cười qua từng trang truyện nhưng họ cũng đầy ḷng yêu thương ... đồng thời truyện sẽ dần hé lộ quá khứ không hề êm ả của băng xă hội đen này .....
DL:http://www.mediafire.com/?6a659w7r1gku9#0,1
Lưu ư pass của bộ này là blogtruyen.com. Do bên blogtruyen đă phân ra thành các vol rồi nên ḿnh không cần edit lại nữa.
Kimi no Iru Machi – 17 vol – 139 chap – updating


http://i760.photobucket.com/albums/xx245/dmmimdi/kiminoirumachi_onemanga_01.jpg
Eba Yuzuki, một cô gái từ Tokyo về một miền quê để học Trung học phổ thông. Cô ấy sẽ sống với chàng trai tên là Kirishima Haruto. Kirishima Haruto không muốn cô ấy ở nhà ḿnh và muốn đuổi cô đi. Tại đó c̣n một cô gái khác tên là Kanzaki Nanami, người mà Haruto đang yêu... Vậy chuyện ǵ sẽ xảy ra?
DL:http://www.mediafire.com/?k7c66g7464p4b
Kissxsis – 4 vol – 42 chap – updating


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/kissxsis.jpg
Keita có 2 người chị sinh đôi (Riko và Ako), 2 người chị đó không cùng huyết thống và rất yêu cậu...Truyện ecchi nặng, yêu cầu phải chịu mọi hậu quả sau khi ấn link down.
DL:www.mediafire.com/?d1w1tzp1khjz1 (http://www.mediafire.com/?d1w1tzp1khjz1)
Koukou Debut – 13 vol - 53 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Koukou_Debut.jpg
Thể loại: Comedy Drama Romance School Life Shoujo Slice of Life

Tác giả: Kawahara Kazune
Sơ lươcjHaruna Nagashima luôn dành cho softball và shoujo manga niềm đam mê mănh liệt! Vào trung học, Haruna quyết định sẽ cố gắng hết sức với mục tiêu mới: t́m cho ḿnh một anh bạn trai và cùng nhau trải qua những năm trung học lăng mạn. Rồi cô chạm trán Yoh Komiyama, một đàn anh nghiêm nghị và trầm tĩnh. Haruna thuyết phục anh trở thành "huấn luyện viên" cho cô trên con đường t́m kiếm sự lăng mạn này. Yoh đă đồng ư, với điều kiện Haruna không được có bất cứ t́nh cảm nào với anh!

Đến khi nào Haruna mới có thể t́m được một người bạn trai thật sự...?
DL:www.mediafire.com/?q18zhr5jc4yiy (http://www.mediafire.com/?q18zhr5jc4yiy)
Updating…

L:

Lilim kiss – 2 vol – 24 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Lilim-Kiss.jpg
Bộ truyện nổi tiếng không chỉ bởi h́nh vẽ đẹp mà chủ yếu là côt truyện... Tuy ngắn nhưng diễn tả được đầy đủ t́nh tiết, diễn biến tam trạng và nhiều t́nh huống bất ngờ... gây ṭ ṃ hấp dẫn lôi cuốn người đọc theo dơi đến cuối cùng của tác phẩm.

Saiki Takaya là 1 anh chàng rất kool,nhưng lại rất hay đánh nhau và rất dễ hiểu lầm một vấn đề nào đó khó nghĩ... bởi thế nên anh chàng chưa có nổi 1 cô bạn gái.
Đến 1 ngày anh chàng nhặt đuợc 1 chiếc lọ kỳ quái, ṭ ṃ mở ra và... một cô nàng cực kỳ dễ thương hiện ra như phép màu trong câu truyện cổ tích Aladin và cây đèn thần... (chậc... tui cũng muốn giống thế ). Càng ngạc nhiên hơn khi cô bé đó là Demon (gọi là evil cũng được) chuyên chui vào trong giấc mơ... Đặc biệt hơn, thức ăn của cô nàng là "Hun zai tơ" (lấy đi 1 phần sức sống nhỏ nhoi của người bị hun ).
Và câu chuyện tập trung xoay quanh quan hệ thú vị của cô nàng demon xinh đẹp, dễ thương Lilim và anh chàng Takaya.
DL:www.mediafire.com/?6rzd3ux9xjcbxwe (http://www.mediafire.com/?6rzd3ux9xjcbxwe)
Lives – 2 vol – 10 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/lives.jpg
Thể loại: Action Ecchi Horror Sci-fi Shounen Supernatural

Tác giả: Taguchi Masayuki

Sơ lược:Cuộc sống yên b́nh của nhiều người bị lấy đi do một thiên thạch lao xuống và phá hủy hầu như toàn bộ vùng Kanto của Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc sống của các nạn nhân không bị mất, mà giống như họ đă lạc vào thời tiền sử. Một cô gái tên là Kyoka đă được đánh thức vào thế giới này, sau đó cô bị tấn công bởi 1 con quái vật, tuy nhiên cô đă được Shinma Shingo cứu thoát, một quái vật khác. Cô cùng Shinma và những người bạn đồng hành của ḿnh hợp sức để t́m cách quay trở về thế giới cũ...
DL:www.mediafire.com/?629g5fblzfzoq8k (http://www.mediafire.com/?629g5fblzfzoq8k)Love hina – 14 vol – 121 chap – completed

Updating…

M:

Maburaho – 2 vol – 13 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/maburaho.jpg
Nhân vật chính của phim là một chàng trai 17 tuổi, Kazuki Shikimori. Cậu hiện là một học sinh trong một trường dạy phép thuật. So với các học sinh cùng lớp th́ Kazuki rất kém, gần như tất cả các học sinh ai ai cũng có thể sử pdụng được hép thuật của ḿnh từ 1000 cho đến 100000 lần trong đời, nhưng Kazuki th́ chỉ có thể sử dụng được có 8 lần mà thôi, và nếu cậu dùng hết 8 lần này th́ thân thể cậu sẽ tự nhiên biến thành bụi. Tuy vậy nhưng Kazuki rại được rất nhiều girl theo đuổi, lư do duy nhất mà cậu được niềm "vinh hạnh" đó là v́ Kazuki mang trong ḿnh một chất gen của các phù thủy mạnh nhất!
DL:www.mediafire.com/?cboiyh0lmh6d1qk (http://www.mediafire.com/?cboiyh0lmh6d1qk)
Mar - 15 vol - 161 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/mar3jp2.png
Thể loại: Action Adventure Anime Comedy Fantasy Shounen

Tác giả: Anzai Nobuyuki

Sơ lược: Ginta, 1 cậu bé luôn mơ mông đến 1 thế giới huyền bí chứa đầy sức mạnh phép thuật, cho đến một ngày cậu được một thằng hề kỳ bí lôi cậu ta đến một nơi như trong tưởng tưởng của cậu. Đó là Mar Heaven, tuy nhiên, ẩn sau những ǵ đẹp đẽ, đầy huyền diệu của xứ sở này lại là những điều bí ẩn cùng sức mạnh tàn ác đă từng thống trị mảnh đất này cách đây 6 năm. Sự xuất hiện của cậu đă khiến chúng thức tỉnh. Hành tŕnh giải cứu của Ginta và 6 người bạn bắt đầu.
Truyện đọc mấy tập đầu thấy khá hay, càng về sau càng nhảm (đội quân bàn cờ th́ yếu x́u c̣n bọn Mar th́ toàn thắng) nhưng nét vẽ đẹp cùng t́nh tiết có vẻ hồi hộp khiến bộ truyện rất thành công. Tuy nhiên so với đàn anh của nó là "Flame of Recca" (cùng tác giả) th́ bộ mar này c̣n kém xa.
Thông báo: Do một vài lư do lằng nhằng mà ḿnh có đến 12 bộ truyện này. T́nh trạng vẫn c̣n mới, không rách nát hay mờ miếc ǵ hết. Ai có nhu cầu muốn mua th́ pm ḿnh nhé. Giá 75k/1 bộ 15 tập. Ḿnh ở Hà Nội.
DL:www.mediafire.com/?9agd2d4ixqg58 (http://www.mediafire.com/?9agd2d4ixqg58)Mahou Sensei Segima – 31 vol – 297 chap – updating

bộ này nặng đấy, gần 2gb, nói trước để các bạn c̣n chuẩn bị

http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/mahou.jpg
Cơn ác mộng của ḿnh đây, mỗi chap một link, down xong mệt gần chết rồi đến rename, phân ra thành các vol cũng mệt tư tẻo, lại c̣n upload mất 2 ngày nữa chứ, câu chuyện xoay quanh Negi Springfield, một pháp sư mới 10 tuổi vừa tốt nghiệp trường pháp thuật xứ Wales. Cậu được phân nhiệm vụ đến làm thầy dạy tiếng anh tại một trường cấp 3 toàn nữ sinh ở Nhật. Hăy cùng cậu bé giáo huấn lũ nữ sinh ngổ ngáo và bước vào thế giới phép thuật đầy kỳ bí cùng những cơn gió thổi tung bay underwear…
DL:
Mf:www.mediafire.com/?abwr9t3qw1hcb (http://www.mediafire.com/?abwr9t3qw1hcb)
4share:http://up.4share.vn/f/74454d41454d4747/Marugoto Anju Gakuen – 5 vol – 20 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/MarugotoAnjuGakuen.jpg
Gakuen là một ngôi trường rất đặc biết . Thứ nhất ngôi trường này là trường nữ sinh thứ hai học sinh trong ngôi trường này ko phải là người b́nh thường . Họ là những người như người sói ,ma quỷ ...... Kaguya là nam sinh nhưng lại bị mẹ ḿnh ép buột vào ngôi trường này . Môtíp 1 boy ở trong trường nữ sinh ko c̣n lạ nhưng nữ sinh ở trường này hơi bị đặc biệt.
DL:www.mediafire.com/?2p0q2w94cr7oic5 (http://www.mediafire.com/?2p0q2w94cr7oic5)Mayu_ayu – 4 vol – 29 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Mayu_ayu.jpg
Yousuke phải chia cách với em gái từ nhỏ. 10 năm sau, cậu ta t́m đến nhà nhận nuôi em ḿnh. Nhưng ở đó lại có 2 cô bé cùng tuổi, cùng được nhận về nuôi và cùng có 1 người anh trai. Vậy ai là em gái, ai có thể là người yêu 50/50 tung đồng xu chọn đê
DL:www.mediafire.com/?uyrprtv2e5p9d (http://www.mediafire.com/?uyrprtv2e5p9d)Midnight Secretary (17+) – 7 vol – 36 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/MidnightSecretarywallpaper3.jpg
Nhân vật chính của bộ truyện là một cô thư kư hoàn hảo, không chỉ về ngoại h́nh mà c̣n cả sự hiệu quả trong công việc, cô luôn hoàn thành xuất sắc. Nhưng với mái tóc búi và cặp mắt kính đeo trên mắt, cô khiến cho ḿnh trở thành người b́nh thường như bao người b́nh thường khác. Cho đến một ngày, vị giám đốc nọ t́nh cờ thấy được gương mặt xinh đẹp của cô thư kư, t́nh cảm của vị giám đốc này đă dần dần thay đổi. Nhưng khổ nỗi, vị giám đốc đẹp zai thành đạt này lại là vampire(ma cà rồng)…
DL:www.mediafire.com/?o1hau13eahuk8 (http://www.mediafire.com/?o1hau13eahuk8)Midori no hibi – 9 vol – 85 chap - completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/Midorinohibi.png
Sawamura Seiji - một siêu côn đồ với biệt danh "Chó điên", nổi tiếng với "Nắm tay phải của quỷ" và khả năng đánh đâu thắng đó. Không những thế, anh c̣n là một tên mót gái chính hiệu, cũng đơn giản v́ không ai dám làm bạn gái anh . Sẽ không có chuyện ǵ xảy ra nếu cái đêm anh chàng bị từ chối lần thứ 20, một cô gái bất ngờ xuất hiện. Nhưng không phải xuất hiện b́nh thường, mà là xuất hiện theo một cách khó tin nhất mà bạn có thể tưởng tượng được! Hăy chứng kiến cuộc phiêu lưu t́nh ái của hai bạn trẻ ấy, hai con người mà số phận đă gắn kết lại với nhau, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
DL:www.mediafire.com/?d2o7d2g3jbnx4 (http://www.mediafire.com/?d2o7d2g3jbnx4)Moriguchi orito no Teiougaku – 2 vol – 14 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/moriguchi-orito-no-teiougaku_2868793-L.jpg
moriguchi orito….cậu trai chuyển trường giữa năm lết bước chân đầu tiên đến trường trung học Yabusaka….ngôi trường với tiêu chí ” tự do học sinh muôn năm”….cả đống điều ḱ lạ…nhưng ḱ lạ hơn chính là cô nữ sinh cậu vô t́nh chạm trán…chỉ cần chạm tay….bao nhiêu imagine của cô ta cứ thế bay sộc vào đầu cậu….bí mật đă bị phát hiện…cô nữ sinh giỏi toàn năng, đẹp toàn diện liệu sẽ phải đối mặt với cậu trai dê xồm Orito như thế nào…..( dê toàn tập nhưng toàn trong imagine của cô ta nhé)…liệu Orito sẽ có thể giữ bí mật cho cô ấy tới phút cuối cùng…Hăy theo bước chân của Orito bước vào trường Yabusaka…
DL:www.mediafire.com/?edg4dy76n7ydwia (http://www.mediafire.com/?edg4dy76n7ydwia)Mxo – 10 vol – 99 chap – completed


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/mxo.jpg
Kazumi Taiga đến một cuộc thi tuyển của trường cấp 3 Senagi. Tại buổi phỏng vấn cậu đă được hỏi một câu: “Khi có phép thuật em sẽ làm ǵ?”. Câu trả lời “Chinh phục thế giới” khiến cho một nữ sinh cùng thi tuyển (vô cùng cute) khác phải bật cười. Kết quả là Kazumi trượt và cậu đổ hết tội cho cô nữ sinh đó, cậu quyết tâm t́m ra cô ấy trong trường Senagi để hỏi tội. Nhưng rồi cậu tá hỏa khi phát hiện ra Senagi là một trường dạy phép thuật, cậu hốt hoảng chạy long nhong khắp trường và gặp bao nhiêu màn múa phép của học sinh trong trường. Thế rồi v́ những lư do đặc biệt mà cậu được nhận vào trường Senagi dù cho cậu chả có tư năng lực phép thuật nào. Tuy nhiên cậu vẫn vui ḷng chấp nhận vè cậu được học chung lớp với cô nữ sinh xinh xắn kia. Một chuỗi ngày đau khổ của cậu bắt đầu…
DL:www.mediafire.com/?wqm2p0zhoy34f (http://www.mediafire.com/?wqm2p0zhoy34f)My Ball (18+) – 5 vol – 41 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/MyBalls_CoverPage.jpg
Vận mệnh thế giới được đặt trên vai cậu, chính xác hơn là nằm trên cái thằng nhỏ của cậu, c̣n chính xác hơn nữa là bên trong ḥn bi bên phải của cậu :]]. Đó là ai? Đó là Satou Kohta – 1 thanh niên 19 tuổi sung sức làm them tại mội cửa hàng bách hóa, v́ lư do tè bậy lung tung mà vô t́nh phong ấn được vị nữ chúa tàn ác số một của quỷ giới vào … 1 trong 2 ḥn bi ve của cậu. Điều này khiến cho kế hoạch xâm chiếm địa cầu của quỷ giới phải bị hoăn lại, ưu tiên đầu tiên lúc này là phải giải thoát cho nữ hoàng. Mà chỉ duy nhất một cách thôi: khiến cho Kohta phải… xả ra nữ hoàng bằng cách phóng…(cái ǵ th́ mấy bác tự hiểu). Và thế là một loạt các em quỷ dễ thương đến để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Kohta phải làm ǵ để có thể cứu được thế giới loại người đang đứng trước thảm họa diệt vong nếu mụ nữ hoàng kia thoát ra? Đó là cậu phải “kiêng khem”, ăn chay niệm phật trong ṿng 1 tháng (chính xác hơn là tháng 7). Tuy nhiên mấy em quỷ cũng đâu hiền, vừa dễ thương vừa có những hành động văi lúa lắm đấy…
Yêu cầu trước khi ấn link down:
+ Tuổi 18++
+ Ai có tâm hồn không trong sáng cho lắm (giống ḿnh http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif) th́ hẵng nên down c̣n nếu có độ trong sáng cao mà down về đọc rồi th́ cái độ ấy nó cũng phải giảm đi mấy phần.
+ Tâm lư vững vàng nhé.
+ Đừng xem trước mặt phụ huynh, anh chị em trong gia đ́nh (may là ḿnh có pḥng riêng http://www.vn-zoom.com/images/smilies/21.gif) kẻo phải chịu hậu quả ǵ th́ tùy vào hoàn cảnh của các bạn.
DL:www.mediafire.com/?5f7lsdge9hhnd (http://www.mediafire.com/?5f7lsdge9hhnd)Updating…

N:

Updating…

O:


Omamoai Himari – 7 vol – 43 chap – updating


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/OmamoriHimari.jpg
Yuuto Amakawa, hậu duệ c̣n sót lại của gia tộc Amakawa – 1 trong mười hai gia tộc bảo vệ con người khỏi các Ayakashi (hiểu nôm na có nghĩa là quỷ hoặc là linh hồn tội lỗi). Ông bà cậu để bảo vệ cậu đă cho cậu một lá bùa hộ thân khiến cho các Ayukashi không thể làm hại được Yuuto. Nhưng lá bùa chỉ có hiệu nghiệm cho đến sinh nhật lần thứ 16 của Yuuto, khi đó cậu sẽ phải chiến đấu để bảo vệ tính mạng của ḿnh. Mọi chuyện trở nên thay đổi khi Himari Noihara – 1 cô miêu nữ super hot (như h́nh trên) – đến để tiếp tục bảo vệ Yuuto cho đến khi cậu thể hiện được bản lĩnh của ḿnh. Nhưng rắc rối ở chỗ Yuuto bị…dị ứng với mèo.
DL:www.mediafire.com/?ga21hxqmbd26u (http://www.mediafire.com/?ga21hxqmbd26u)Onegai Teacher - 2 vol - 14 chap - completedhttp://cc7.upanh.com/26.313.33525026.rEI0/upanh.jpg
Đây là câu chuyện về mối t́nh giữa Mizuho, một đặc phái viên của Hội Đồng Tối Cao thẩm định các vấn đề liên quan tới hành tinh - ngân hà (tên hoành tráng không?) đến trái đất trong một đặc sứ của ḿnh và Kei một học sinh...
Truyện bắt đầu khi Kei nh́n lên bầu trời đêm, một bầu trời đầy sao hiện lên trong mắt của Kei ...t́nh cờ cậu phát hiện ra một cô gái đứng trong quầng sáng ở bờ hồ...Tưởng như mọi sự chỉ là như một giấc mộng đêm hè, nhưng giấc mơ đó cứ theo đuổi và ám ảnh anh chàng. Rồi đến khi bỗng dưng Kei nhận ra cô gái kia lại là cô giáo mới của ḿnh!!! Hai người trở thành hàng xóm sau bao nhiêu cái vô lí nhưng rất có lí nếu nh́n từ phía ngoài cuộc ...(thế mới hay chứ ) sau đó nhiều sự hiểu lầm,khác giới tính khác điều kiện sinh sống và cả văn hóa những khúc mắc trong thời gian hoạt động tại địa cầu và... (đọc truyện để biết thêm chi tiết)
DL:www.mediafire.com/?rd2e8letmn289sd (http://www.mediafire.com/?rd2e8letmn289sd)
Updating…

P:

Parallel – 4 vol – 19 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/Parallel.jpg
Nekota và Hishino là bạn học cùng lớp với nhau và luôn luôn căi nhau, nhưng thực ra, Nekota rất mến Hoshino. 1 ngày nọ, cậu ta thoát khỏi sự sợ sệt và thổ lộ với Hoshino nhưng bị từ chối. Rất buồn, cậu ta về nhà và biết rằng bố sẽ tái hôn với 1 người phụ nữ khác, nhưng trớ trêu là Nekota phải sống chung với con gái của người phụ nữ đó trong khi bố mẹ họ phải đi sang châu Âu. Con gái của người phụ nữ đó cuối cùng lại là Hoshino... Chuyện ǵ sẽ xảy ra khi Nekota và Hoshino sống chung 1 mái nhà???
DL:www.mediafire.com/?1s3b079d32pkv (http://www.mediafire.com/?1s3b079d32pkv)Pretty face – 6 vol – 53 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/pretty-face-1.png
Sau tai nạn thảm khốc trên một chuyến xe , tất cả mọi người đều thoát nạn , chỉ duy nhất Randoh vốn là học sinh ngổ ngáo do mê ngủ nên bị ... cháy đen thui , khi tỉnh lại cậu ta biết ḿnh đă hôn mê đc 1 năm trời và đang nằm trong pḥng của 1 bác sĩ tư nhân tên là Wanabe . Đồng thời cậu cũng biết được tên bác sĩ ẩu tả này đă phẫu thuật gương mặt cậu giống y chang với Kurimi Rina - cô gái trong tấm h́nh mà cậu bỏ trong cặp (do tên bác sĩ này tưởng đó là h́nh của Randoh ) . Thành ra cậu và Rina ( cô gái mà cậu yêu thầm ) có cùng một khuôn mặt , Vừa chạy ra khỏi nhà của ông lang băm Wanabe đó th́ ... ơi là trời ! cậu đụng ngay mặt Rina !!!!!! Hăy tưởng tượng cô bé Rina sẽ phản ứng ra sao khi gặp người có khuôn mặt y chang ḿnh như vậy ??? Hăy xem ngay để thưởng thức bộ truyện rất vui và "HOT" này
DL:www.mediafire.com/?34cnc7myz7y05 (http://www.mediafire.com/?34cnc7myz7y05)Psyren - 16 vol – 145 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/psyren.jpg
Yoshida Ageha là một nam sinh chuyên giải quyết đủ loại rắc rối cho mọi người với mức giá 10.000 yên mỗi “phi vụ”.
Cậu chàng nhận tất cả các loại công việc, từ chuyện giải quyết bọn chuyên trấn lột trong trường đến việc trông nom chăm sóc lũ thú cưng của bạn, tóm lại là bất kỳ công việc ǵ cần dùng đến sức lực, cậu ta đều nhận tất.
Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà, Ageha để ư đến một chiếc điện thoại tự động bên đường cứ đổ chuông liên tục, mặc dù loại điện thoại này vốn dĩ được dùng để gọi đi chứ không thể nào có ai gọi đến.
Ṭ ṃ, Agahe tiến lại gần và nhấc ống nghe lên.
Không có ǵ kỳ lạ xảy ra cả, âm thanh duy nhất vang lên trong máy lúc bấy giờ chỉ là tiếng vọng của từ “a lô” mà chính bản thân Ageha phát ra.
Không có điều ǵ kỳ lạ xảy ra bên trong buồng điện thoại ngày hôm đó, ngoại trừ sự xuất hiện của một tấm thẻ bí ẩn với độc một từ “Psyren” in trên nó – đă làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu học sinh cấp 3 này, từ lúc ấy và măi về sau...
Hăy cùng cậu ấy chiến đấu chống lại tử thần.
DL:www.mediafire.com/?ac1ekcxc25ddc (http://www.mediafire.com/?ac1ekcxc25ddc)Updating…

Q:

Updating…

R:

Ranobe no hen - 2 vol - 11 chap - completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/ranobe.jpg
Thể loại: Comedy Ecchi Harem Romance School Life
Tác giả: Yumizuru Izuru YAMAKI Rin
Sơ lươc:Anh trai nằm viện.. do bị ngă từ cầu thang xuống lên bị găy chân! Ikkei em trai của cậu khi thay anh làm "nhiệm vụ bí mật" đă vô t́nh dấn thân vào con đường biên tập viên!

2 người đẹp 1 chàng trai...chuyện ǵ xảy ra tiếp đó http://www.vn-zoom.com/images/smilies/2.gifmời các bạn đón xem để biết thêm chi tiết ^^ )
DL:www.mediafire.com/?rcg1vav3of4natv (http://www.mediafire.com/?rcg1vav3of4natv)Rosario + Vampire ss1 – 8 vol – 40 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/rosario-vampire.jpg
Truyện hay đây, Tsukune Aono, một thanh niên b́nh thường đến đăng kư học tại trường cấp ba Youkai, ngay bước chân đầu tiên vào trường cậu đă bị Moka Akashiya – một vampire thứ thiệt – hút máu chùn chụt. Để rồi cậu kinh hoàng nhận ra học viện Youkai là một học viện dành riêng cho yêu quái. Ngay lập tưc cậu viết đơn xin nghỉ và lên xe buưt trở về thế giới loài người. Thế nhưng t́nh cảm với Moka – cô vampire dễ thương kia – bỗng bùng cháy trong cậu. Và thế là cậu gạt qua tất cả để có thể tiếp tục gặp gỡ, tṛ chuyện cùng cô vampire sễ thương kia.
DL:www.mediafire.com/?rmdq34f5pt353 (http://www.mediafire.com/?rmdq34f5pt353)Rosario + Vampire ss2 – 8 vol – 41 chap – updating


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/Rosario_Vampire_2_by_Jertech.jpg
Nối tiếp phần 1 với sự kịch tính tăng lên gấp bội.
DL:http://www.mediafire.com/?wd09fvkbnnd1mUpdating…

S:


School days – 2 vol – 12 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/schooldays.jpg
ND: Chỉ có 2 vol nên ḿnh nói luôn. Truyện xoay quanh 3 đứa ngu vcd để rồi có cái kết khá là “rùng rợn” thể hiện rơ sự ngu si của chúng. Như thế này nhé: có 1 thằng học sinh thích 1 con trên ga tàu điện nhưng thằng ấy nhát không dám thổ lộ. Thằng ấy có một con bạn thân, con ấy biết chuyện và quyết định giúp đỡ nó nhưng rồi con ấy cũng chợt nhận ra một điều rằng nó cũng đă yêu thằng này mất rồi. Và thế là những hành động của 2 con ngu với một thằng nhu nhược bắt đầu…
DL:www.mediafire.com/?saxl733bfhvto4q (http://www.mediafire.com/?saxl733bfhvto4q)
Schools Rumple – 19 vol – 241 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/sr.jpg
Diễn tả cuộc sống với những tràng cười bất tận về đời học sinh. Rất đời thường.(Hơi ecchi một tư thôi)
DL:www.mediafire.com/?11zv3wji2b18a (http://www.mediafire.com/?11zv3wji2b18a)Shin Angyo Onshi (Tân Ám Hành Ngự Sử) – 17 vol – 78 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/ShinAngyoOnshi.jpg
Ngày xửa ngày xưa ở một vùng đất mang tên Jushin ở phía Đông, có những thượng quan được gọi là Ám Hành Ngự Sử. Ám Hành Ngự Sử có chức vụ đặc biệt là giúp đỡ thường dân. Họ căi trang chu du khác vương quốc theo mật lệnh của hoàng đế để vạch trần những tham quan hung tàn. Họ được biết đến vừa như một mệnh quan vừa như một quân đội. Đến một ngày, hỗn loạn dâng tràn và Jushin bị diệt vong. Nhưng vẫn c̣n đó một Ám Hành Ngự Sử đơn độc lang thang khắp mănh đất hỗn loạn điêu tàn đó…
DL:www.mediafire.com/?wslly1b87l1pb (http://www.mediafire.com/?wslly1b87l1pb)Slow Step – 7 vol – 55 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/slow.jpg
Minatsu Nakazato bắt gặp 1 anh chàng lạ lùng trong thang máy của khu chung cư cô ở, cậu ta ngay lập tức thổ lộ rằng cậu thích cô, nhưng khi rời khỏi thang máy cô mới biết là cậu ta đang lẩm bẩm 1 ḿnh. Sau đó cô được biết rằng anh ta chính là Naoto Kadomatsu, nhà vộ địch quyền anh của trường cấp 3 Jousei, sống cùng chung cư và dưới vài tầng. Cùng lúc đó, Shuu Akiba, người bạn thân cùng lớp của Minatsu, quyết định theo đuổi cô, thậm chí c̣n gia nhập câu lạc bộ quyền anh v́ cô. Minatsu là thành viên của đội bóng softball của trường, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kango Yamakazura (ông này kiêm huấn luyện viên đội quyền anh luôn), người cũng rất thích cô. khi Minatsu giả dạng và lấy tên mới là Maria Sudou để tránh bị làm phiền, Naoto bắt gặp "Maria" và thích cô ngay từ cuộc tṛ chuyện đầu tiên. Và như thế, Minatsu lâm vào thế kẹt khi Shuu Akiba và Kango Yamakazura đeo đuổi cô và Naoto đeo đuổi "Maria". Và từ đó, cô "từng bước từng bước 1" (Slow Step) hiểu ra thế nào là t́nh yêu...
DL:www.mediafire.com/?r0d44cf5bby0y (http://www.mediafire.com/?r0d44cf5bby0y)
Sprout – 7 vol – 28 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/sprout.png
Truyện xoay quanh chuyện t́nh cảm tuổi mới "nhớn" của Miku Ikenouchi với cậu bạn học cùng lớp Narahashi Souhei và cũng là người đang trọ tại nhà của cô. Câu chuyện lằng nhà lằng nhằng, đọc không kỹ th́ thấy căi lũ trong truyện nói năng hơi khó hiểu. C̣n đọc kỹ th́ thấy cái lũ mới "nhớn" này thật rách việc. Tóm lại là không thể tin được ông tác giả đă phải mất 2 năm 6 tháng để hoàn thành bộ truyện này.
DL:www.mediafire.com/?yi8b3mmzo4izy (http://www.mediafire.com/?yi8b3mmzo4izy)
Sora no Otoshimono - 12 vol - 52 chap - updating


http://i831.photobucket.com/albums/zz239/iemlavip2/sora_no_otoshimono_forte0-1.jpg
Truyện đọc măn nhăn cho những ai có nhiều chất thú tính http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif (ôi ước chi ḿnh được như cái thằng trong ảnh http://www.vn-zoom.com/images/smilies/3.gif )
Sakurai Tomoki là một sinh viên b́nh thường, chỉ muốn có một cuộc sống với hai chữ "b́nh yên". Mọi thứ với cậu ta đều b́nh thường trừ việc cậu ta có một giấc mơ luôn lặp đi lặp lại về 1 cô gái có cánh mà cậu ta không biết mặt, và không hiểu v́ lư do ǵ mà cậu ta luôn khóc khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Rồi ngày nọ một thiên thần rơi xuống từ bầu trời..., cuộc sống b́nh yên của Sakurai Tomoki sẽ thay đổi ra sao đọc th́ sẽ biết ^^
DL:www.mediafire.com/?k809vf0suy158 (http://www.mediafire.com/?k809vf0suy158)Sun-Ken rock - 7 vol - 49 chap - updating


http://cc8.upanh.com/26.255.33465087.i160/sunken02big.jpg
Truyện kể về Ken – một chàng trai Nhật Bản yêu một cô gái Hàn Quốc tên Yumin. V́ tiếng gọi của t́nh yêu, anh đă theo cô sang Hàn và muốn trở thành cảnh sát như Yumin. Nhưng Ken đă bị cuốn vào ṿng xoáy của xă hội đen với hành tŕnh tranh giành địa bàn vô cùng khốc liệt…
Máu – Nước mắt – Niềm tin vào chính nghĩa… là những ǵ bạn sẽ t́m thấy khi đọc Sun-Ken Rock.
DL:www.mediafire.com/?2gxwaj9g0acuq (http://www.mediafire.com/?2gxwaj9g0acuq)Suzuka – 18 vol – 166 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/suzuka011280.jpg
Akitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người d́ của cậu quản lư! Cuộc sống đang yên b́nh th́ giờ đây trở thành "thiên đàng và địa ngục" tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều ǵ sẽ xảy ra th́... có trời biết, đất không biết.
DL:
MF:www.mediafire.com/?w83ouq0yg5w2y (http://www.mediafire.com/?w83ouq0yg5w2y)
4share:http://up.4share.vn/f/3d0c04090a0d0505/suzuka.rar.fileUpdating…

T:

Togari – 10 vol – 68 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/togari-2371797.jpg
Tobe đă bị trừng phạt dưới địa ngục hơn 300 năm nay v́ những tội lỗi đă gây ra hồi c̣n sống, nhưng mong muốn của cậu ta đc thoát khỏi nơi này vẫn ko hề phai nhạt.Và rồi Diêm vương cho cậu 1 cơ hội để chuộc lại tất cả lỗi lầm-sử dụng thanh ma kiếm huyền thoại Togari tiêu diệt 108 tội lỗi trong ṿng 108 ngày.Giờ đây Tobe trở lại nhân gian nhưng lại vào thời hiện đại,tất cả đều lạ lẫm.Dù vậy,Tobe vẫn phải hoàn thành sứ mạng của ḿnh để có thể đc tự do 1 lần nữa.
Truyện này ở Nhật tác giả ăn trái bí nên cho cái kết thúc hơi dở dang chứ không phải do ḿnh up thiếu đấu nhé http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif
DL:www.mediafire.com/?zbdumxp5qxqvk (http://www.mediafire.com/?zbdumxp5qxqvk)
Toloveru – 18 vol – 162 chap – completed


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/toloveru.png
Một trong những chuyện nổi tiếng nhất ở cái thể loại ecchi này.
Trong một đêm đẹp zời không trăng không sao, Yuuki Rito đang nằm tắm trong bồn th́ đột nhiên một cô gái khỏa than bước ra từ bồn tắm nhà cậu. Đó chính là Lala – cô công chúa của hành tinh bá chủ vũ trụ Devilluke – trốn nhà v́ không đồng ư với những cuộc hứa hôn nơi quê nhà. Điều bất ngờ xảy ra khi Lala dần cảm thấy yêu mến Rito và quyết định cậu ta sẽ là chồng chưa cưới của ḿnh. Và thế là rắc rối chồng rắc rối khi Rito đă có người trong mộng của ḿnh là Haruna Saijenri…
DL:
Mf:www.mediafire.com/?b784ikr6bvqjv (http://www.mediafire.com/?b784ikr6bvqjv)
4share:http://up.4share.vn/f/3a0b030e0d0a0c...overu.rar.file (http://up.4share.vn/f/3a0b030e0d0a0c08/Toloveru.rar.file)Toloveru Artbook - Tổng hợp ảnh có màu cho fan toloveru


DL:www.mediafire.com/?ojcbxknfazj5jzb (http://www.mediafire.com/?ojcbxknfazj5jzb)
Toloveru Darkness – 2 vol – 10 chap – updating


http://i1137.photobucket.com/albums/n513/tungzen01/toloveru2.jpg
Phần 2 của Toloveru, ecchi nặng hơn, h́nh ảnh chân thực rơ nét hơn và cũng có phần kịch tính hơn, mới ra có mấy chap, đọc đi rồi hiểu dần…
Cái truyện này nó ra chậm lắm (khoảng tháng rưỡi/1 chap) cho nên ḿnh sẽ up theo chap chứ không up theo vol như các truyện khác. Mong các bạn thông cảm đừng quăng gạch http://www.vn-zoom.com/images/smilies/71.gif
DL:www.mediafire.com/?ujv9fdw7tj2rp (http://www.mediafire.com/?ujv9fdw7tj2rp)Updating…

U:

Umi no Misaki - 5 vol - 44 chap - updating


http://cc8.upanh.com/26.695.33917157.A5i0/6ceead276f55358e2ce768451778c8d7.jpg
Anh chàng Goto Nagi đi du lịch tới đảo Okitsushima để được tận mắt nh́n thấy Umi no Misaki - mũi đất ngoài biển đẹp tuyệt vời. Nhưng tại đây anh được những bô lăo trên đảo công nhận là "thần long" tái sinh của đảo. Và anh được giao một nhiệm vụ đơn giản thôi: Chọn ra một trong 3 nữ tế của đảo để trở thành "bồ" của anh.
Bạn hăy giúp anh ư cái nhỉ.
DL:www.mediafire.com/?k7596jssjkmgy (http://www.mediafire.com/?k7596jssjkmgy)
Updating…

V:

Updating…

W:

Wallpaper Master Pro 1.51 - phần mềm đơn giản thay dổi h́nh nền desktop


Những ai muốn dùng nhiều h́nh manga để dùng làm h́nh nền th́ hăy sử dụng phần mềm này. Phần mêm rất nhẹ hầu như không làm giảm tốc độ chạy của máy.
DL:www.mediafire.com/?4jc1h1hcnju51y1 (http://www.mediafire.com/?4jc1h1hcnju51y1)
Hướng dẫn cài đặt:
Down về xong th́ giải nén ra, sẽ có 1 folder patch và 1 file setup, chạy file setup, chạy xong nó sẽ hiện ra bảng điều khiển của chương tŕnh. Bạn hăy tắt nó đi rồi tắt hẳn chương tŕnh bằng cách phải chuột vào biểu tượng nhỏ của chương tŕnh nằm bên góc phải màn h́nh, chọn exit. Trở lại với thư mục patch, trong đó có crack, bạn chạy patch, chỉ đường dẫn cho nó đến thư mục chứa Wallpaper Master Pro 1.51(hoặc copy file patch và thư mục đó cũng được) sau đó ấn patch, và thế là phần mêm với giá 18$ đă thuộc về bạn.
Hướng dẫn sử dụng:
Bật lại chương tŕnh (từ thư mục chính đă crack) sẽ xuất hiện tiếp cái bảng đó.
Ḿnh chỉ huớng dẫn một cách đơn giản thôi, c̣n chi tiết hơn các bạn tự t́m hiểu:
+ Mục Add Category: dung để tạo một hoặc nhiều nhăn ảnh, một nhăn ảnh có thể chứa rất nhiều ảnh (tối đa là 64000 ảnh).
+ Mục Add Images: dùng để chèn ảnh vào nhăn ảnh mag bạn đă lựa chọn.
+ Mục Wall style bạn nên chọn fill + crop để h́nh nền phân đều trên màn h́nh.
+ Mục option: dùng để thiết lập các tùy chọn, bạn hăy điền như sau
- Phần Cycle interval: Click vào cả 3 tùy chọn trong đó là “Change on startup”, “Change on exit” và “Change Wallpaper every”. Khi đó bên dưới sẽ xuất hiện một phụ lục nhỏ để bạn chọn thời gian thay đổi giữa 2 h́nh nền (tối thiểu là 1 phút). Bạn hăy chọn theo sở thích của ḿnh. Xong rồi đấy, giờ th́ desktop của bạn đă thay đổi liên xoành xoạch các h́nh manga bạn thích. Chương tŕnh c̣n có thể tạo khung, tạo style cho các bức ảnh, nhưng các bạn tự t́m hiểu nhé.
C̣n đây là một vài h́nh manga khá đẹp mà minh t́m được dùng để làm h́nh nền:
www.mediafire.com/?cfpbmo650hf58kc (http://www.mediafire.com/?cfpbmo650hf58kc)Updating…

X:

Updating…

Y:

Yume de Aetara – 14 vol – 116 chap - updating


http://i1194.photobucket.com/albums/aa365/tungzen/cover.jpg
Thể loại: Comedy Drama Ecchi Harem Romance Seinen Shounen Slice of Life VnSharing

Tác giả: HANAKO YAMAHANA Noriyuki

Sơ lược:Fuguno Masuo là một chàng trai 24 tuổi không may mắn trong t́nh yêu. Anh ta chưa từng có một người bạn gái. Sau khi đi coi bói, anh tin ḿnh sẽ không bao giờ có bạn gái.

Nagisa Shiozaki là một cô gái có t́nh cảnh tương tự Fuguno Masuo. Họ t́nh cờ gặp nhau tại "Quán rượu t́nh yêu". Fuguno Masuo đă gục ngă trước sắc đẹp của Nagisa Shiozaki. Chặng đường chinh phục t́nh yêu của gă khờ Fuguno Masuo bắt đầu.
Mèo mù trong khi t́m cá tươi cũng vớ nhầm phải mấy con cá rán.
DL:www.mediafire.com/?d3uxgpumg96rm (http://www.mediafire.com/?d3uxgpumg96rm)Updating…

Z:

Updating…

vietlove
22-09-2011, 06:54 PM
XEM THÊM
http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5570
http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5557
http://chiasetructuyen.com/@home/showthread.php?t=5519
DOREMON CHẾ 18+
http://chiasetructuyen.com/@home/forumdisplay.php?f=55
[Mediafire] Comic Collection - Tổng hợp các truyện tranh 18+ !


Love Junkies 18+ ( up 31 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...a8d2a77d7aad89 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02522 3657533b9ef32a4ca8d2a77d7aad89)
Mahoraba-Heartful Days 18+ ( up 5 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025c5 60b92b52060ae55be6ba49b5870170)
Cage of Eden ( 18+ ) ( up 7 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02523 31dc0d8d0e41865be6ba49b5870170)
Tenjou Tenge 18+ ( Thiên Thượng Thiên Hạ ) ( up chập 13 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0256e 7ca6fa9277ee455be6ba49b5870170)
Beelzebub 18+ ( up 27 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02540 0253613d6deff35621d66e282a0ee8)
Ga-rei 18+ ( up 16 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0259b 1b2497f8df8e4ab8eada0a1ae8665a)
Shina Dark 18+ (up 16 chập):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025d1 d58464217f623a5621d66e282a0ee8)
1/2 Prince 18+ ( up 28 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0251f bbee673319e5a3c95965eaa7bc68bc)
Franken Fran 18+ ( up 9 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0258f b7d31be7c62cf4c95965eaa7bc68bc)
Nurarihyon no mago ( up 36 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0256e 9c5df087921450b8eada0a1ae8665a)
Tokko 18+ ( up 9 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0250b 86e892df83f14d5be6ba49b5870170)
Veritas ( up 23 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025ab 2f7fc9475256c45621d66e282a0ee8)


300 chiến binh ( đủ bộ 3files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0251d 0fc08567a02080ce018c8114394287)
7 vien ngoc rong (Dragon Ball) bản Full không cắt xóa (up chap 51):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0258f b2d687d1d56b78ce018c8114394287)
7 viên ngọc rồng ( đủ bộ 58 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025a4 f7cb30c5b36fdc5621d66e282a0ee8)
Ai Kora - Love and College 15+ ( up chap 90 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025f7 057602d9ab8628ce018c8114394287)
Anh em chim cánh cụt ( đủ bộ 5 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025a6 fc48e258f2f328ce018c8114394287)
Ánh trăng bí ẩn ( 11 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02595 17326c32f7bc17b8eada0a1ae8665a)
Áo giáp vàng pass: www.hamvuiclub.net( (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hamvuiclub.net %2528%2F) 29 tập - 3 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025d7 ebcd49776e58465be6ba49b5870170)
Bá đao ( đủ bộ 5 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0252c e3a90347d674bfb8eada0a1ae8665a)
Bác sĩ kazu ( đủ bộ - 25 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02565 d47f5ee38bc4fec95965eaa7bc68bc)
Bác sĩ quái dị Black Jack ( đủ bộ 32 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0256a 3a1526feb8da4f5be6ba49b5870170)
Bác sĩ quái dị ( 20 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02553 61266addc7ee60ce018c8114394287)
Bài hát ngàn năm ( đủ bộ 6 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0251d 1895441b4a3db05621d66e282a0ee8)
Bạn trai nổi bật ( đủ bộ 7 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02595 4d0663009aac0b5be6ba49b5870170)
Candy - Cô Bé Mồ Côi (18 tập):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02592 ac5a6d352f80cab8eada0a1ae8665a)
Cardcaptor Sakura (11 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025ce 136a309cb00fe4ce018c8114394287)
Cậu bé đế vương P I-II ( đủ bộ 63 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0258d f5aa34263bcbc8b8eada0a1ae8665a)
Cậu bé 3 mắt ( đủ bộ 15 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0254c 48a36f3a44fb085be6ba49b5870170)
Cậu bé vô song ( đủ bộ - 60 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0258f 176d6a2a92aaf6ce018c8114394287)
ChangeGuy pass:easycome.tk ( đủ bộ 30 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02584 f71e92e2d22794b8eada0a1ae8665a)
Chokkaku - Kiếm sĩ góc vuông ( đủ bộ 14 tập -3 files):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02537 21b67d50ca1d0a5621d66e282a0ee8)
Chú bé rồng ( up đến chuơng 187 - 78 files):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02554 0eee992ff856105621d66e282a0ee8)
Chuyện tào tháo ( đủ bộ 25 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02516 2fb9b61fd8cc6ec95965eaa7bc68bc)
Cô bé 3 mắt ( đủ bộ 50 tập - 6 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02511 3a985df6403231c95965eaa7bc68bc)
Cô gái ánh trăng ( 5 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025b0 d4042f75bca257ce018c8114394287)
Công tử nghèo pass: www.hamvuiclub.net (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hamvuiclub.net %2F) ( đủ bộ 20 tập - 2 files ):
[http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02536 758579926d7c065be6ba49b5870170)
Cuộc phưu lưu của TinTin ( 6 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025e2 66f81131ab8ff1ce018c8114394287)
Cuộc sống hoang dại pass: www.hamvuiclub.net (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hamvuiclub.net %2F) ( đủ bộ 11 tập - 2 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02560 bf5beaf27c5e65ce018c8114394287)
Dấu ấn rồng thiêng ( 6 tập TV - c̣n lại là tiếng trung ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025cb 6fc5245164279e5be6ba49b5870170)
Death Note - Cuốn sổ thiên mệnh ( up 48 chương ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025a1 eb7a18d310e80ec95965eaa7bc68bc)
Đội quân nhí nhô ( 32 tập - 3 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025a5 bbe784101fa509ce018c8114394287)
Doreamon bong chay ( đủ bộ 12 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0250d c1f08c8bb074d6b8eada0a1ae8665a)
Doremon ( đủ bộ 46 tập lẻ 24 bộ dài ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02560 d5552a7e8ea4dcb8eada0a1ae8665a)
Dũng sĩ hesman ( up 122 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02502 92b426458ad46bb8eada0a1ae8665a)
Đường dẫn đến khung thành và jindo ngoại truyện( up đến tập 97 vol25 - 103 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02521 13cbcc4917911c5be6ba49b5870170)
Fary Tail (up 86 chương):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02521 79a4be4b36511bc95965eaa7bc68bc)
Gantz - truyện tranh Kinh dị - Siêu nhiên - Sexy (18+) ( Đủ bộ 25 tập - 9 tập TV c̣n lại TA):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02513 417ce588d3c0f1c95965eaa7bc68bc)
Getbackers ( 28 tập - 3 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02514 d09bbff4688adec95965eaa7bc68bc)
Hạnh phúc t́nh cờ ( đủ bộ - 5 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0254a d36f0244241a595621d66e282a0ee8)
Hiệp khách giang hồ pass:www.hamvuiclub.net (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hamvuiclub.net %2F) (70 tập up đến chuơng 339 - 29 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02583 001cb03fd0ce635621d66e282a0ee8)
Hiệp khách hào hoa (14 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02500 19f742714115375be6ba49b5870170)
History's Strongest Disciple (kenichi phần 2) ( up 18 Chương ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02531 27de4bfc4bd4305621d66e282a0ee8)
Hỏa phụng liệu nguyên ( 28 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0256a 4b9ba710c53442ce018c8114394287)
Hoàng đế thiên tài ( 10 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02505 539da54ceecf63b8eada0a1ae8665a)
Hoang phi hong - Tekken Chinmi Gaiden ( đủ 2 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02566 32ec80410507ad5621d66e282a0ee8)
Hoàng phi hồng cao thủ bi a ( đủ bộ TQ 15 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02530 1b2ce0ead9c9b15621d66e282a0ee8)
Hoàng phi hồng phần 3 - giải cứu công chúa ( đến chuơng 36 - 27 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025db 5f1787750eea41c95965eaa7bc68bc)
HUNTER - THỢ SĂN ( đủ bộ 24 tập - 3files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025b7 5d2d185d576894ce018c8114394287)
Inumimi - Ecchi 18+ ( up 12 chương ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02569 824e676536616bc95965eaa7bc68bc)
Jindo dinho ( đủ bộ 68 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0257d 5f93728cb5e5c3c95965eaa7bc68bc)
Ḱ thủ cờ vây - Hikaru( đủ bộ 23 tập - 3 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02596 8558b97628d2345621d66e282a0ee8)
Koi - lăng mạng là lùng ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02592 dc0e1fe1d78ebbc95965eaa7bc68bc)
Kotaro bộ 1 TQ ( đủ bộ 39 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02546 831ae86a8273c3b8eada0a1ae8665a)
Kotaro ( 38 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025e7 8f5b192f1a54a9ce018c8114394287)
Lilim Kiss. 2 tập 16++ ( đủ bộ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025af 2bf20cec347ad5ce018c8114394287)
Long phi bất bại ( đủ bộ 29 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02559 0cc53884f91b125621d66e282a0ee8)
LuckyLuke ( đủ bộ - 8 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0254b 9675b680d8b868c95965eaa7bc68bc)
Mankichi - đại tướng nhoc con ( 10 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02526 93985560ee30c0c95965eaa7bc68bc)
Mankichi ( đủ bộ 20 tập TQ ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0250d e90e5fca014bec5621d66e282a0ee8)
Maruguto Anju Gakue 16+ ( up 6 phần ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02532 a000b70de2c4dec95965eaa7bc68bc)
Mặt nạ thủy tinh ( 59 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025d2 21a3875736db875be6ba49b5870170)
Monster - kinh dị ( đủ bộ 24 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025b3 9dedeafb5e3da1b8eada0a1ae8665a)
Một nửa Ranman ( 41 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025cc ee0dc7ab2f184db8eada0a1ae8665a)
Naruto ( up đến chập 451 - 64 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02562 39ccb7479f5a03c95965eaa7bc68bc)
Natra truyền kỳ ( up 25 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0251a 17ccd001fa058ec95965eaa7bc68bc)
Ngọn lửa Recca ( đủ bộ 38):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0253d 633c4d324e11b7b8eada0a1ae8665a)
Như lai thần chưởng ( up 8 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02559 255f1fb2fdaaface018c8114394287)
Njnja loạn thị ( đủ bộ 70 tập - 68 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02535 704ec051ff5830c95965eaa7bc68bc)
Nữ hoàng ai cập ( 71 tập - 7 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02541 78a5297ce30501c95965eaa7bc68bc)
Ô long viên ( đủ bộ 12 tập - 18 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025b8 e908937ffde7be5be6ba49b5870170)
One piece - đảo hải tặc ( đến chuơng 556 hot - 143 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02528 0cd4f9d3a48986b8eada0a1ae8665a)
Phong vân I ( đủ bộ 100 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02589 7d83a1cb6da1885621d66e282a0ee8)
Pretty Face 18++ ( đủ bộ 6 tập - 2 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02579 6674caa8d1ebd8b8eada0a1ae8665a)
Quyền vuơng ( đủ bộ - 12 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0256f bfe2b52256705cce018c8114394287)
Rai ( đủ bộ 29 tập - 3 files ) :
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0251b 8233864903835fce018c8114394287)
Sekirei Phép Thuật 18+ ( up 68 chập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025e5 b09d0d40b011615be6ba49b5870170)
sieu-nhan-locke ( 5 tập - 10 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02573 0b03161c0414d8c95965eaa7bc68bc)
Siêu nhân Việt Nam ( 3 tập - 4 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025dd 81e31e4cd717785621d66e282a0ee8)
Siêu quậy teppi ( đủ bộ 39 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0252d b07757f1ec4ba3c95965eaa7bc68bc)
Sôi động cầu trường ( đủ bộ 17 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02543 9ab74e05d1900bce018c8114394287)
Song long đại đường ( up 34 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02567 4b6c848564073ab8eada0a1ae8665a)
Strawberry 100% - Ichigo 100% 15++ ( đủ bộ 14 tập - 7 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0257f a52cfc3dfca2bdc95965eaa7bc68bc)
Tam nữ hiệp 18+( up 18 chương ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0253a 820b585b29d899ce018c8114394287)
Tân teppi (đủ bộ 83 tập: 54 tập TV - 55 -> tập cuối TQ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02570 ab7253762aa657ce018c8114394287)
Thám tử BlackCat ( 23 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025d6 21446c85458f30ce018c8114394287)
Thám tử Kidaichi ( 51 tập - 5 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025d2 aeb27acf9b94095be6ba49b5870170)
Thám tử lừng danh Conan ( up đến chương 703 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02550 97268bc35e70605be6ba49b5870170)
Thần điêu đại hiệp ( đủ bộ 18 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025ce bba8267e99a016ce018c8114394287)
Thần đồng đất việt ( đủ bộ 103 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02577 de5d644cf9b39d5621d66e282a0ee8)
Thanh gươm truyền thuyết ( 13 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02514 0a0203794d814fc95965eaa7bc68bc)
Thiên địa nam nhi ( đủ 5 tập - 40 chuơng ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02552 183bbd3c559e36c95965eaa7bc68bc)
Thiên thần và ác quỷ ( đủ bộ 21 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02544 3768e2a6a6a438b8eada0a1ae8665a)
Thù thủ mặt trăng: ( Bạn : apatitapatit sưu tầm )
thuy thu mat trang tron bo.pdf (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2Fdownload.php%3Fcjnhhiztozn)
link đọc PDF: thuy thu mat trang tron bo.pdf (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2Fdownload.php%3Fcjnhhiztozn)
Thủy hử ( đủ bộ 12 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02546 9e038c6dba5927c95965eaa7bc68bc)
Tiến sĩ SLump - hài lắm nha ( 1 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02587 2cef59a4409b4bc95965eaa7bc68bc)
Tiểu đầu bếp cung đ́nh ( 19 tập đủ bộ - 4 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025ff bde1490cc9213e5621d66e282a0ee8)
Tiếu ngạo giang hồ ( đủ bộ 35 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02556 05e6cea3b5a438c95965eaa7bc68bc)
Tinh vơ môn 18 + ( up 47Chương ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...5965eaa7bc68bc (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02550 496dcfbe6b475ac95965eaa7bc68bc)
To Love Ru 18+ ( up chuong 157 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0259d a0657cc30b7848b8eada0a1ae8665a)
Tôi đi t́m tôi (pass giải nén [url]www.vnfriends.vn)( đủ bộ - 3 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02537 1162b37a936474ce018c8114394287)
Truyền nhân Atula I ( đủ bộ 39 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02536 f4c0adfbd4f28fb8eada0a1ae8665a)
Truyền nhân Atula II ( đủ bộ 14 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...e6ba49b5870170 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02579 56729b28e54c945be6ba49b5870170)
Túy quyền ( đủ bộ - 81 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df02569 9f1e52e9dafe9c5621d66e282a0ee8)
Unbalance X Unbalance 16+ ( up 30 Chương ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025be 7f6c3335c1e1a65621d66e282a0ee8)
Vơ thần ( 15 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...018c8114394287 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025be 3df151240eabe4ce018c8114394287)
Vua bóng ném - pass: www.hamvuiclub.net (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.hamvuiclub.net %2F) ( đủ bộ 16 tập - 2 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025a5 ff59d15ba3fbe8b8eada0a1ae8665a)
Vua pháp thuật-Shaman King I-II pass:easycome.tk nếu có ( up chap 296 ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025b0 e6556a63a1f99db8eada0a1ae8665a)
Vua trên biển ( đủ bộ 29 tập - 42 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0255b 8b67745dff993fb8eada0a1ae8665a)
Vua tro choi ( đủ cả 2 phần I-II - 23 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df025b6 6ad033097e5e625621d66e282a0ee8)
Xâm nhập ( đủ bộ 15 tập ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...eada0a1ae8665a (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0252c 629d640ed73542b8eada0a1ae8665a)
Yaiba ( đủ bộ 24 tập - 6 files ):
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...21d66e282a0ee8 (http://www.vnnclub.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com% 2F%3Fsharekey%3Dd19d0a4a6fa64426931c7453395df0257f 9f30cf5700e6875621d66e282a0ee8)

vietlove
27-09-2011, 07:54 AM
update

LeTrongHieu
16-08-2012, 10:58 AM
http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no1jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no10jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no11jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no12jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no2jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no3jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no4jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no5jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no6jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no7jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no8jpg1335433420.jpg http://img.ngoisao.vn/news/2012/4/26/49/no9jpg1335433420.jpg

soadstigo
06-10-2012, 10:03 AM
-------------------- http://www.freeconsumerreviews.org/zquiet-couch [/url] And they keep searching for conditions: horrible both for the patient and his awesome or her loved ones. What you can do is if you think you have put a wives, only to some promos with the best !

MGS CS2T
06-11-2012, 07:59 PM
update

FesWevyFoen
15-04-2013, 10:18 PM
On The Oprah Winfrey Show today The popular host oprah featured a nevertheless, 30 ft and a 28 year old virgin, women who for very different reasons don't feel that these folks deserved pleasure. Dr. Laura Berman, Oprah's homeowner sex and family relationships expert, was readily available for counseling, underpin and advice. Dr. Laura spoke about precisely these women's virginity issues had minimal to do by means of sex. Thus, get comfortable and moreover settle down with vibrator to start up things off Yet it is too true that vibrators were designed absolutely not just for pleasuring the fair sex, but for bringing some exciting weather to men as well. Vibrators will be available in smorgasbord of shapes, measurements and textures, both of those catering to a major particular taste. Radio control vibrating stretch lace panties provide highly discreet hands-free stimulation. Remote control features 12 foot range, and allows for you to receive hands-free stimulation. The playwrights finally believe add that a divorce is not just about loss of personal interests sexual appetite as well as physical aspects but loss of a family's self-esteem and worked as kitchen staff an awkward but tidy wrap-up at the end so that Linda's transformation was not alone external. But, it did arise as if suddenly, they had recognised after the silliness and shallowness, i personally needed a a whole lot more meaningful capper. Actually, there would be two endings and so i would have been recently satisfied with begin ending. Much that was a good after-thought. The view into the future, while especially joy with Ahearn showing all his assertive talents, WOW, are going to have ended right that there. The ending into the financial situation after the fundamental ending was unnatural. Breast cancers rates vary all over globe, with adult women in Israel developing rates similar towards west. This kind of kills fewer some women than heart disease, but because the actual scars reach greater than our skin, it's the rallying call that resonates with women's private information erotic selves. This touches directly on another aspect among the ecosex movement; the attitudes towards pleasure, our bodies and what's considered 'natural.' Towards better or concerning worse, Williams sales message about breast health care underscores the baffling relationship society much has with the feminine body.

Andersen10
16-04-2013, 01:30 AM
ChuyĂªn s?n xu?t n?p chai nh?a Ă˜28, Ă˜30

LiĂªn h? Giang DT 0907153111 CĂ´ng ty TNHH s?n xu?t thuong m?i TrĂºc Giang
D?a ch?: F2/18D, ?p 6, xĂ£ Vinh L?c A, Bình ChĂ¡nh TP.HCM, Di?n tho?i 0907153111

ChuyĂªn s?n xu?t, cung c?p cĂ¡c lo?i n?p chai dĂ¹ng cho nu?c u?ng dĂ³ng chai, nu?c n?m vĂ* cĂ¡c lo?i chai PET khĂ¡c, nh?n s?n xu?t n?p theo yĂªu c?u c?a khĂ¡ch hĂ*ng, nh?n gia cĂ´ng Ă©p nh?a cĂ¡c lo?i.


LiĂªn h? Giang DT 0907153111 CĂ´ng ty TNHH s?n xu?t thuong m?i TrĂºc Giang
D?a ch?: F2/18D, ?p 6, xĂ£ Vinh L?c A, Bình ChĂ¡nh TP.HCM, Di?n tho?i 0907153111

vieclam882013
16-04-2013, 10:57 AM
bài viết hay....đang quan tâm...lên top luôn nhá...............................

vieclam882013
16-04-2013, 02:09 PM
bài viết hay....đang quan tâm...lên top luôn nhá...............................

leluyen0307
25-05-2013, 09:52 AM
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH TIẾN
Địa chỉ: Lai xá- Kim chung- Hoài Đức- Hà Nội
Hotline::04 85882996/ 0914 332 162
Chuyên sản xuất, cung cấp và thi công lắp đặt:
+ Cửa kính thủy lực 10- 12mm, vách kính an toàn, vách ngăn văn pḥng, tường kính chịu lực.
+ Cửa, vách kính khung nhôm Vijalco cao cấp, Nhôm Việt- Pháp, Việt- Ư…hệ cao cấp
+Cửa nhựa có lơi thép gia cường, sử dụng thanh nhựa EuroProfile, SHIDE,…
+ Cửa chớp thép, cửa thép, cửa lưới cho nhà máy, xưởng sản xuất,
+ Cửa kính tự động Micom( nhật bản), bán tự động của Nhật Bản, Hàn Quốc,Ư…
+ Cửa thép chống cháy 1h, 2h, 3h, cửa thép an toàn, cửa thép vân gỗ, pḥng kho chống cháy, cửa inox chống cháy, cửa chống cháy khung thép hộp…
Chuyên cung cấp và phân phối phụ kiện cửa:
+ Tay co thủy lực KING, NEWSTAR, VVP, YANK, NHN, CARIBLE, cho cửa gỗ, cửa thép, cửa chống cháy, cửa nhôm kính.
+ Phụ kiện cửa lùa bán tự động Daiken Nhật Bản.
+ Thanh khóa thoát hiểm GMT và các phụ kiện khác.
+ Kính lưới thép chống cháy ASAHI Nhật Bản.
Mọi nhu cầu xin liên hệ:
NGUYỄN SIÊU TÙNG
Mobile : 0914.332.162
Yahoo : nguyentungbv
EMail : nguyentungbv@gmail.com
Website : thanhtien.vn