Game pikachu 2004 2005 cho win 7 offline


DOWNLOAD PIKACHU OFFLINE
http://www.mediafire.com/?huddapjkvnja6v0

Password:
Code:
www.diendanbaclieu.net
Hướng dẫn sữa lỗi font ->click biểu tượng chữ (G) sau đó chọn hàng đầu tiên có chữ (N)

Hướng dẫn chơi không bị lỗi:

C1
B1 bàn vào C:\Windows\System32 t́m file msvbvm60.dll sau đó copy và dán tại thư mục này khi đó nó sẽ trở thành file msvbvm60 - Copy.dll tiếp đó rename file này thành msvbvm50.dll

B2 Click vào pikachu.EXE để chơi.

C2
b1 download file tại
http://activex.microsoft.com/controls/vb5/MSVBVM50.CAB
b2 giaỉ nén ->copy file msvbvm50.dll vào c:\windows\system32 ->Done


xem phim con heo 18+   chụp nén cặp bưởi con nhỏ hàng xóm   doremon che 18+   key kis 2012 free   theme 6300 đẹp   Theme t́nh yêu cho 6300   liên hệ quảng cáo