Giáo án toán lớp 9 cả năm - Trọn bộ giáo án lớp 9 ( có đủ các bộ môn - rất chi tiết)

Lưu ư rằng trước đây tôi up rất nhiều bộ, trong đó có những bộ không cho sửa chữa. Bây giờ chọn lọc lại, mỗi ban tôi chỉ up 1 bộ có thể chỉnh sửa được mà thôi.


  • Giáo án Toán lớp 9 cơ bản: Download

Lưu ư rằng trước đây tôi up rất nhiều bộ, trong đó có những bộ không cho sửa chữa. Bây giờ chọn lọc lại, mỗi ban tôi chỉ up 1 bộ có thể chỉnh sửa được mà thôi.


  • Giáo án Toán lớp 11 cơ bản: Download
  • Giáo án Toán lớp 11 nâng cao: Download

xem phim online con heo 18+   liên hệ quảng cáo