KillMark CF Đẹp Nhất Năm Mới 2013

Hướng dẫn chung :

*Đối với Theme*
B1: Giải nén
B2: Mở ra cho đến khi nào thấy các file tên có chữ đầu UI_...., ví dụ như UI_Badge, UI_Channel, UI_Login, UI_Lobby,....
B3: Copy toàn bộ các thư mục đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI
B5: paste toàn bộ những ǵ đă copy ở bước 3 vào đó
B6: Vào game và thưởng thức
Hoặc làm theo như trong ảnh

*Đối với Killmark*
B1: Giải nén
B2: mở ra cho đến hết, khi nào gặp các file có định dạng .tga có tên như: bagde_...., ví dụ như: badge_headshot, badge_multi1, badge_multi2,....
B3: Copy toàn bộ những thứ có trong file đó
B4: mở file X:\ABC\VTCGame\Dotkich\rez\UI\Mark
B5: Paste những thứ đă copy ở B3 vào file ở B4
B6: Vào game chơi b́nh thường

Đối với killmark cũng làm tương tự như trong ảnh nhưng lưu ư là chỉ copy thư mục Mark
Chú ư: với 1 số bạn extract files sau khi extract mở ra sẽ có một thư mục con tên tương tự như thư mục chính

Lưu ư: X là tên ô bạn copy CF, ABC, là tên thư mục nối, ví dụ như CF nhà ḿnh copy ở
C:\ProgramFiles\VTCGame\Dokich
th́ ở đây, X là ổ C c̣n ABC là ProgramFiles

-------------------------------
1.
1. http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25

Bộ Killmark CF đôi cánh đẹp

http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
Có 3 màu cho bạn lựa chọnTroll killmark

Download killmark Troll hài hước
LINKDOWN :
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
Cực đẹp Killmark những ṿng tṛn ma thuật


Download Killmark ṿng tṛn cực đỉnh sốc
LINKDOWN :
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25

Killmark CF màu cực đẹp mời các bạn download Killmark CF đẹp cực


LINKDOWN :
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25

Bộ SKin Súng Đẹp Cho Các Bạn Lựa Chọn Đây !!!

LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25

LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25
LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25LINKDOWN : http://www.mediafire.com/?pn7c4hbssm9hb25

xem phim online con heo 18+   liên hệ quảng cáo