M Lệnh Hack cheat Warcraft III Frozen Throne update 2013


1. M cheatcode Warcraft III Frzen Throne

+ Tăng tốc xy nh: WarpTen

+ Hồi sinh nhanh: IocainePowder

+ Bất tử: WhosYourDaddy

+ Tiền: KeyserSoze [số lượng]

+ Gỗ: LeafitToMe [số lượng]

+ Tiền + gỗ: GreedIsGood [số lượng]

+ Bất tử Food (đi g): PointBreak

+ Bất tử Mana: ThereIsNoSpoon

+ Nhảy lv: Motherland [race level]

+ Mở bản đồ: IseeDeadPeople

2. M Cheatcode game warcraft III
allyourbasearebelongtous ---> Thắng liền

somebodysetusupthebomb ----> Thua liền

iseedeadpeople ----> Xem map (bản đồ)

strengthandhonor ----> Chơi tiếp tục sau khi thua 1 mn trong campaign

pointbreak ----> Bất tử farm

thedudeabides -----> Ph bỏ cooldown của skill

itvexesme -----> ph bỏ điều kiện chiến

keysersoze #----> Số gold # (# l số gold bạn cần)

leafittome #----> Số Lumber (gỗ) # (# l số lumber bạn cần)

greedisgood #----> Số gold v lumber # (# l số bạn cần)

warpten ----> xy nhanh

iocainepowder ----> Chết nhanh

whoisyourdaddy ----> Bất tử

sharpandshiny ----> Nng cấp tất cả

synergy -----> Tắt điều kiện Tech Tree trong campaign

riseandshine ----> Thời gian vo buổi sng

lightsout -----> Thời gian vo buổi tối

thereisnospoon ----> Bất tử mana

abrakadabra ----> Bỏ cy

ihavethepower ----> Qun của bạn level 10

lamisilat ---> 20 footmen

TenthLevelTaurenChieftain ----> Nghe bản nhạc credits (chỉ trong single mode)

whosthebomb (color) ---> chuyển mu Death sang mu <mu>
Download Warcraft III
http://chiasetructuyen.com/@home/sho...craft-III-2012

xem phim online con heo 18+   lin hệ quảng co