VAPHotKey 2.0 - Hotkey dota,change skill omg,change skill,phm tắt skill invoker

Download tai HotKey Dota, hotkey war Hướng dẫn sử dụng phần mềm VAPHotKey 2.0 bao gồm cc chức năng chnh: hotkey, chuyển key skill trong Dota OMG, hotkey skill invoker, mediafire ...


Link Download :
+ Mega1280 - Azsharing - MediafireUpdate VAPHotKEY v2.0 :
-Sửa lỗi dng "`" chuyển qua g.
-Sửa lỗi bị đ Shift. (Nếu cn bị đ shift th click chuột 1 ci l hết).
-Sửa lỗi hiện numpad key khi chat Shift + Hotkey.
-Sửa lỗi 1 số shift+hotkey k dng được.
-Cập nhật thm 2 chức năng mới: Change Key v Invoker Skill.

Tnh năng :
Hotkey - chuyển đổi hotkey Inventory.
Change key - chuyển nt dng skill, skill cho dota OMG.
Invoker Skill - tạo v sử dụng skill invoker nhanh chng.
Hổ trợ phm Space v một số phm đặc biệt khc.
Chat bnh thường khi dng hotkey.
Hướng dẫn :
*Hot Key:
Ấn vo cc nt Numpab 1 2 4 5 7 8 để nhập hotkey cho slot đ.
Muốn chỉnh lại ton bộ nt th ấn vo Reset Key.


*Change Key:

-Change key for Dota OMG:

ci ny dng cho ai chơi dota OMG c skill trng tn, chỉ cần nhập key vo vị tr Skill 1 2 3 4 th mỗi lần ấn key đ sẽ dng skill ở vị tr tương ứng.

Ở phần Skill #1 - #6 dng để đổi phm tắt ấn skill ny sang 1 nt khc.

Vd: ta muốn chuyển 1 skill I thnh W th ở "Curnnet Key" nhập vo l I cn ở "Change Key" nhập vo l W sau đ ấn Save,th khi đ ta ấn nt W th n cũng tự động dng skill như lc ta ấn nt I.

*Invoker Skill:

Nhập cc key cho cc skill tuơng ứng, v skill #1 #2.

(SKill #1 #2 l 2 skill dược tạo thnh khi ấn "R")

Chọn "Create Skill" nếu muốn chỉ tạo ra skill, cn "Use Skill" th lc tạo ra skill sẽ dng ngay skill đ ( lưu l sau khoảng 0.25s khi tạo ra skill mới dng skill đ).

ấn Save để lưu lại dữ liệu.

Tch vo nt "Active" để bắt đầu dng invoker skill.(Lưu : nếu nt ny k được tch th invorker skill sẽ khng c tc dụng).


xem phim online con heo 18+   lin hệ quảng co