1. M cheatcode Warcraft III Frzen Throne
+ Tăng tốc xy nh: WarpTen
+ Hồi sinh nhanh: IocainePowder
+ Bất tử: WhosYourDaddy
+ Tiền: KeyserSoze [số lượng]
+ Gỗ: LeafitToMe [số lượng]
+ Tiền + gỗ: GreedIsGood [số lượng]
+ Bất tử Food (đi g): PointBreak
+ Bất tử Mana: ThereIsNoSpoon
+ Nhảy lv: Motherland [race level]
+ Mở bản đồ: IseeDeadPeople
2. M Cheatcode game warcraft III
allyourbasearebelongtous > Thắng liền
somebodysetusupthebomb -> Thua liền
iseedeadpeople -> Xem map (bản đồ)
strengthandhonor -> Chơi tiếp tục sau khi thua 1 mn trong campaign
pointbreak -> Bất tử farm
thedudeabides > Ph bỏ cooldown của skill
itvexesme > ph bỏ điều kiện chiến
keysersoze #-> Số gold # (# l số gold bạn cần)
leafittome #-> Số Lumber (gỗ) # (# l số lumber bạn cần)
greedisgood #-> Số gold v lumber # (# l số bạn cần)
warpten -> xy nhanh
iocainepowder -> Chết nhanh
whoisyourdaddy -> Bất tử
sharpandshiny -> Nng cấp tất cả
synergy > Tắt điều kiện Tech Tree trong campaign
riseandshine -> Thời gian vo buổi sng
lightsout > Thời gian vo buổi tối
thereisnospoon -> Bất tử mana
abrakadabra -> Bỏ cy
ihavethepower -> Qun của bạn level 10
lamisilat > 20 footmen
TenthLevelTaurenChieftain -> Nghe bản nhạc credits (chỉ trong single mode)

whosthebomb (color) > chuyển mu Death
xem phim online con heo 18+   lin hệ quảng co