Thủ thuật tăng tốc Windows 7 tốt nhất có rát nhiều cách để cho windows 7 đạt hiệu quả cao nhát phục vụ công việc hỗ trợ cho bạn, và hôm nay ḿnh xin giới thiệu đến các bạn một cách chỉnh nhằm tăng tốc windows 7 tối đa .

[sB]1. Tăng tốc chuyển đổi giữa các cửa sổ[/B]

Khi chuyển đổi giữa các cửa sổ trong Windows 7 chúng ta sẽ thấy một hiệu ứng phóng to – thu nhỏ. Tuy nhiên chúng ta có thể loại bỏ hiệu ứng này để quá tŕnh chuyển đổi giữa các cửa sổ nhanh hơn.

Thực hiện các bước đơn giản sau:

1. Vào Start rồi nhập SystemPropertiesPerformance vào hộp Search.

2. Khi xuất hiện hộp thoại chọn tab Visual Effects.

3. Sau đó hủy chọn hộp chọn Animate windows when minimizing and maximising rồi nhấn OK.

2. Tăng tốc khởi động Windows 7

Mặc định, Windows 7 chỉ sử dụng một lơi để khởi động tuy nhiên chúng ta có thể thực hiện hiệu chỉnh một số cấu h́nh trong System Configuration để tăng số lượng lơi sử dụng để giảm thời lượng khởi động.

1. Click vào menu Start chọn Run rồi nhập msconfig.

2. Chọn tab Boot rồi click vào nút Advanced optiopns …

3. Lựa chọn hộp chọn Number of processors rồi lựa chọn số lượng lơi vi xử lư mà muốn sử dụng trong quá tŕnh khởi động.4. Click OKApply.

5. Khởi động lại máy để áp dụng các thay đổi.

3. Gở bỏ những font không sử dụng

Các lại font chữ, đặc biệt là font True Type, chiếm dụng một phần tài nguyên hệ thống. Để có một khả năng thực thi tối ưu chúng ta chỉ nên giữ lại những font thường sử dụng và những font mà các ứng dụng yêu cầu. Để gỡ bỏ font thực hiện các bước sau:

1. Mở Control Panel.

2. Vào folder Fonts.

3. Di chuyển những font không sử dụng vào một thư mục tạm thời. Chú ư không nên xóa bỏ đề pḥng trường hợp một loại font nào đó cần được sử dụng lại. Càng nhiều font được xóa bỏ th́ tài nguyên hệ thống được giải phóng càng lớn.

4. Giảm thời gian tắt của Windows 7

Windows 7 shutdown nhanh hơn so với Vista và XP, tuy nhiên chúng ta có thể tăng tốc hơn nữa tiến tŕnh này bằng cách thực hiện một số thay đổi trong registry để giảm thời gian Windows phải chờ để đóng các tiến tŕnh. Thực hiện các thao tác sau:

Lưu ư: Trước khi thực hiện thủ thuật này chúng ta nên backup hệ thống đề pḥng lỗi phát sinh.

1. Click vào Start rồi nhập regedit vào hộp Run. Nhấn Enter.

2. Truy cập vào
Code:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l
.

3. Phải chuột lên key WaitToKillServiceTimeOut rồi lựa chọn giá trị thấp hơn. Giá trị mặc định là 12000 (12 giây) nhưng chúng ta có thể lựa chọn một giá trị thấp hơn bất ḱ.

4. Thực hiện xong click OK rồi khởi động lại hệ thống.
xem phim online con heo 18+   liên hệ quảng cáo